c Thanh Cha keu goi

quan tam hn en i song vnh cu

 

c Thanh Cha keu goi quan tam hn en i song vnh cu.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 5-12-2018) - c Thanh Cha Phanxico cau mong co s tai quan tam va suy t ve i song vnh cu trong than hoc, viec rao giang, huan giao va huan luyen cac tn hu Kito, e tranh cho hien tai khong con y ngha va thieu kha nang oi mi, khong hy vong ni tng lai.

c Thanh Cha bay to lap trng tren ay trong s iep gi hn 100 tham d vien khoa hop khoang ai long trong lan th 23 cua cac Han lam vien Toa Thanh chieu ngay 4 thang 12 nam 2018, di quyen chu toa cua c Hong Y Gianfranco Ravasi, Chu tch Hoi ong Toa Thanh ve van hoa. Khoa hop nay do Han lam vien Toa Thanh ve Than Hoc va Han lam vien Toa Thanh ve Thanh Tomaso Aquino to chc va co chu e la "Vnh cu, khuon mat mi cua i song".

Hien tng l la vi i song mai hau

Trong s iep c Thanh Cha nhan xet rang trong kinh Tin Knh, cac tn hu xac quyet "Toi mong i ke chet song lai va s song i sau", nhng thc te ngay nay, suy t mai hau ve cuoc song vnh cu va s song lai khong c noi en va t c quan tam xng ang trong viec huan giao va c hanh. Nhieu khi ngi ta co cam tng e tai nay co tnh b quen lang va l la, v co ve xa vi vi cuoc song hang ngay va s nhay cam cua con ngi thi nay.

"V the, - c Thanh Cha viet - khong la g khi thay mot trong nhng hien tng ghi am nen van hoa ngay nay la s khep kn oi vi cac chan tri sieu viet, co cum vao mnh, hau nh ch gan bo vi hien tai ma quen i hoac gat bo nhng chieu kch qua kh va nhat la tng lai, ac biet ngi tre coi nhng chieu kch nay la en toi va ay nhng bat trac".

Ngon ng ve i sau kho hieu oi vi nhieu ngi

Theo c Thanh Cha, tnh trang tren ay cung co mot ly do khac, v du ngon ng truyen thong c dung trong viec rao giang hoac huan giao, e loan bao chan ly c tin ve cuoc song mai hau, co the la ieu hau nh khong the hieu noi ngay nay va nhieu khi thong truyen mot hnh anh t tch cc va t "thu hut" ve i song vnh cu.. Mat khac cua cuoc song co the b coi la eu eu, lap i lap lai va nham chan, tham ch b coi la buon sau hoac khong quan trong g oi vi hien tai.

Cac giao phu trnh bay tch cc ve vnh cu

Tuy nhien, c Thanh Cha nhan xet rang co nhng Giao phu va than hoc gia co loi trnh bay khac ve i song vnh cu, nh thanh Gregorio Nissa, trong bai giang ve Sach Nha Ca (VIII) a mang lai mot cai nhn rat khac ve vnh cu. i song vnh cu c thanh nhan quan niem nh mot cuoc song khong tnh, nhmg sinh ong. c muon cua con ngi mong c song va hanh

phuc, gan chat vi c muon c nhn va nhan biet Then Chua.. Kinh nghiem ve cuoc gap g vi Thien Chua vt len tren moi chinh phuc cua con ngi va la muc tieu vo bien luon mi me.

Thanh Tomaso Aquino

Thanh Tomaso Aquino cung nhan manh kha canh nay khi qua quyet rang trong i song vnh cu, co s ket hiep cua con ngi vi Thien Chua, la "phan thng va la cung ch tat ca nhng vat va cua chung ta", va cuoc ket hiep ay he tai "s hng kien tron ven "Thien Chua": ngi co phuc se c nhieu hn tat ca nhng g ho mong c va hy vong va ch co Thien Chua mi co the lam cho ho man nguyen, va hn na con i ti mc o vo bien".

Trong s iep c Thanh Cha cung chuc mng 2 nha than hoc tre Stefano Abbate va Guillermo Contn Aylon, vi 2 luan an tien s than hoc xuat sac. (Rei 4-12-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page