50 ngan cay nen v hoa bnh Siria

 

50 ngan cay nen v hoa bnh Siria.

Hong Thuy

Vatican (Vat. 3-12-2018) - Vao luc 12 gi tra ngay 03 thang 12 nam 2018, tai Toa ai s Balan canh Toa Thanh, se co cuoc hop bao gii thieu ve sang kien "Nhng cay nen v hoa bnh Siria" cua to chc "Tr giup cac Giao hoi au kho".

Tra Chua nhat th nhat Mua Vong, 02 thang 12 nam 2018, sau khi oc Kinh Truyen Tin, c Thanh Cha Phanxico a nhac en Mua vong la mua hy vong sang kien "Nhng cay nen v hoa bnh Siria" cua to chc bac ai "Tr giup cac Giao Hoi au kho", va c Thanh Cha a thap sang mot cay nen, cung vi bao nhieu tre em cung lam nh vay, cac tre em Siria, va bao nhieu tn hu tren the gii cung thap len nhng cay nen cua ho.

ay la mot sang kien c thc hien trong nhng ngay va qua vi s tham d cua hn 50 ngan tre em thuoc cac ton giao khac nhau tai 7 thanh pho Siria b thiet hai nang ne v chien tranh: Aleppo, Damasco, Homs, Marmarita, Hassake, Tartus a Latakia. Cac em a cau nguyen va thc hien cac ke hoach. Qua cac Thanh gia, chim bo cau va cac s iep hy vong, cac thieu nhi Siria, nhng nan nhan au tien cua cuoc chien van ang tan pha at nc nay, gi en the gii li keu goi hoa bnh.

Sang kien nay ong hanh vi mot chien dch quoc te quyen gop do to chc "Tr giup cac Giao hoi au kho" thc hien tai cac tru s 23 cac quoc gia. Ke hoach cu tr khan thiet, giup viec tai xay dng va cac chng trnh muc vu vi tong so tien la 15 trieu euro, them vao so tien 29 trieu 340 ngan euro ma to chc a giup cho Siria vao au cuoc chien hoi nam 2011. Ke hoach tai tr nay bao gom viec phan khat cac tui thc pham, thuoc men va sa bot cho cac tre em va qua Giang sinh cho hn 15 ngan em be.

Tnh canh tai Siria het sc bi thng. Theo so lieu cua Lien Hiep quoc, tai quoc gia nay co hn 13 trieu ngi can cu tr nhan ao, 6,6 trieu tan c noi a va 3 trieu song trong nhng vung khong the tiep can c hoac b vay ham. Trong tham canh nay, cong ong Kito hu phai no lc co gang e song con. Trc chien tranh, so Kito hu chiem 10% dan so nhng hien nay ch con khoang 3%, ngha la khoang 700 ngan.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page