c Thanh Cha khuyen khch

cac hoat ong xay dng hoa bnh

 

c Thanh Cha khuyen khch cac hoat ong xay dng hoa bnh.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 3-12-2018) - c Thanh Cha Phanxico khuyen khch Hiep Hoi "Rondine, Th Tran Hoa Bnh" tiep tuc dan than giam bt cac cuoc xung ot, va ngai ho tr li keu goi cua cac ban tre thuoc Hoi nay xin cac v lanh ao the gii dung tien e xay dng hoa bnh thay v nuoi dng chien tranh.

Hiep Hoi "Rondine, Th Tran Hoa Bnh"

Rondine la mot khu pho co knh co mot lau ai t the ky 11, thuoc thanh pho Arezzo, mien trung Italia, hien nay ch co 125 dan c. Nam 1997, mot Hiep Hoi at tru s tai ay va co ten la "Rondine Th Tran Hoa Bnh" (Rondine Cittadella della Pace) do Ong Francesco Vacari sang lap, vi mot ch thang tien mot nen van hoa hoa bnh va oi thoai, ac biet qua viec huan luyen nhng ngi en t cac vung chien tranh. Hien nay tai Rondine co mot Hoc vien quoc te on nhan cac sinh vien va gia nh en t mien Caucase, Balcan, Lien bang Nga, Trung ong va t nc Sierra Leone ben Phi chau. Sau khoa hoc 2 nam, ho tr ve nc, mang theo va co gang thc hien s iep hoa bnh va oi thoai, co vo moi ngi ng coi tha nhan, oi phng, nh ke thu.

Hien dien tai buoi tiep kien, ngoai 350 thanh vien Hiep Hoi Rondine, con co c Hong Y Bassetti Chu tch Hoi ong Giam Muc Italia va c Tong Giam Muc giao phan Arezzo s tai.

Ca ngi dan than xay dng hoa bnh

Len tieng trong dp nay c Thanh Cha ca ngi hoat ong cua Hiep Hoi Rondine Th tran hoa bnh, vi phng phap co the bien oi cac xung ot, giup ngi tre tai nhng vung xung ot, ra khoi cuoc la ao va tra lai ho cho dan toc lien he e c phat trien ay u ve tinh than, luan ly, van hoa va dan s. c Thanh Cha noi: "Khi chon la tan tuy hoat ong cho ngi tre, anh ch em dan than bai tr ngheo oi va xay dng hoa bnh, nh mot cong trnh cong ly va tnh thng. o la mot hoat ong nuoi dng hy vong va tn nhiem ni con ngi, nhat la nhng ngi tre".

Ung ho li keu goi hoa bnh cua Hiep Hoi Rondine

c Thanh Cha nhac en li keu goi cua Hiep hoi Rondine a ra va se c trnh bay ngay 10 thang 12 nam 2018 tai Lien Hiep Quoc, nhan ky niem 70 nam tuyen ngon quoc te nhan quyen. Ngai noi:

"Lang nghe mot thanh n Palestine va mot thanh nien Israel cung keu goi cac chnh phu tren the gii thc hien mot bc tien co the m lai tng lai, bang cach chuyen ph ton cua mot vo kh trong ngan sach quoc phong, cho cong viec giao duc, e huan luyen mot ngi lanh ao hoa bnh, o la mot ieu hiem co va sang ngi! Lam sao ngi ta co the khong ong y vi e ngh ay?"

"Cac ban xin chung toi tham gia li keu goi cua cac ban. Ve phan toi, toi se lam, toi xin cac v Quoc trng va thu tng chnh phu cung hay lam nh vay. Tieng noi cua cac ban tuy yeu, nhng manh me ay hy vong va can am cua tuoi tre. c g Li keu goi ay c lang nghe vao ngay 10 thang 12 ti tai Lien Hiep Quoc. Can co cac v lanh ao vi mot nao trang mi".

Xay dng hoa bnh, s mang cua moi ngi

Va c Thanh Cha ket luan rang: "Tat ca chung ta eu c keu goi mang i va loan bao hoa bnh nh Tin Mng cua mot tng lai trong o moi sinh vat c coi trong trong pham gia va cac quyen cua ho". (Rei 3-12-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page