Gi y muc vu nam 2019:

ong hanh vi cac gia nh gap kho khan

 

Gi y muc vu nam 2019: ong hanh vi cac gia nh gap kho khan.

Uy ban Muc vu Gia nh

Saigon (WH 01-12-2018) - Nam 2019, Hoi Thanh tai Viet Nam - theo nh hng muc vu Hoi ong Giam muc a e ra trong Th Chung 2016 - gia nhng moi quan tam muc vu se quan tam cach ac biet en viec "ong hanh vi cac gia nh gap kho khan". Cac c Giam muc cua chung ta, cach rieng, neu ra ba loai oi tng pham tru: cac gia nh di dan, cac gia nh cua cac cap hon phoi khac ton giao/tn ngng, va cac "gia nh" li than, li d tai hon. e Hoi thanh the hien mot sc bat muc vu co tnh tap trung, chung toi e ngh iem nhan muc vu chi tiet va cu the hn theo thi gian cua nam muc vu ti:

Giai oan 1 (t thang 12/2018 - 3/2019): ong hanh vi cac gia nh di dan;

Giai oan 2 (t thang 4 - thang 7/2019): ong hanh vi gia nh cac cap hon nhan khac ao;

Giai oan 3 (t thang 8 - thang 11/2019): ong hanh vi cac "gia nh" li than, li d tai hon.

Chung ta thieu ieu thiet yeu cua muc vu

c Thanh Cha Phanxico, trong cac Thng Hoi ong Giam muc ve Gia nh 2014 va 2015 va qua, khi noi ve viec ong hanh vi cac gia nh gap kho khan a co nhan xet ve s khiem khuyet nay trong thc hanh cua Giao hoi hien nay: "Nhng phuc ap cua cuoc tham van a thc hien cho thay rang trong cac hoan canh kho khan hoac nguy kch phan ong ngi ta khong nh en cac tr giup cua muc vu ong hanh, v ho khong cam thay c s thong cam, gan gui, hay khong thc te, cu the. Bi vay, gi ay chung ta nen tm cach tiep can vi cac cuoc khung hoang hon nhan bang mot cai nhn nhay cam hn vi nhng ganh nang cua au n va thong kho ho phai chu" (Amoris laetitia, 234).

Trong thc te cac gia nh trong nhng luc kho khan, khon kho, chenh venh khong cam thay c Hoi thanh quan tam, giup , ho cam thay co n, va cang ngay cang ri xa Giao hoi. Hng ti mot vien tng Muc vu ong hanh co ngha la bat au mot cuoc hoan cai muc vu, ma e ong hanh thc s hieu qua chung ta can thi gian, can kien tr, va hanh ong thc te. Chng trnh Muc vu nay can phai c phac thao cho tot va i en cham ti i song cua ngi ta. c Thanh Cha Phanxico xac nh ong hanh la tieu chuan trong tam cua Muc vu gia nh, ngai noi:

"Hoi Thanh muon en vi cac gia nh trong s cam thong khiem ton, va c muon cua Hoi thanh la "ong hanh vi moi gia nh va moi gia nh e ho co the kham pha ra cach tot nhat e vt qua nhng kho khan ma ho gap phai tren hanh trnh cua ho". Khong phai ch a vao cac ke hoach muc vu ln lao vi moi ban tam chung chung oi vi gia nh la u. e cac gia nh co the moi luc mot tr nen la chu the tch cc cua muc vu gia nh hn na, oi hoi ta phai co "mot no lc loan bao Tin mng va huan giao hng vao trong chnh gia nh", theo nh hng nay" (AL 200).

ong hanh la g?

ong hanh la viec Hoi thanh khi au en vi con cai mnh e thiet lap mot moi quan he ben vng va ngay cang tien trien. ong hanh khong nham giai quyet tc thi cac van e cuoc song, ngc lai, Hoi thanh y thc can co thi gian va kien nhan giup ngi ta, cach rieng nhng ngi ang trong hoan canh kho khan hoac "trai qui tac", c ln len en mc trng thanh trong tnh yeu ch that. Khong e ho co n lac long, di anh sang Li Chua Hoi thanh giup phan nh muc vu e nhan ra s that cua con ngi trong hoan canh thc te hien tai con xa vi s that cua tnh yeu nh Chua muon. Muc vu ong hanh can giup nhn sau vao hoan canh thc te, ca trong nhng trng hp rat chong chenh, hoac a o v, va y thc luat tiem tien la tieu chuan can ban cua s phan nh va se khong thc hanh c neu khong co s ong hanh. "Van e la mot lo trnh ong hanh va phan nh nham hng dan cac tn hu nay i en y thc ve tnh trang cua ho trc mat Thien Chua" (AL 300). Cha khoa cua s phan nh nay la s that cua day hon phoi, nh la dien ta au tien cua Long Thng Xot, c Tong huan Amoris laetitia xem nh la tieu chuan can ban (AL 211). Sau cung, Hoi thanh giup cac ca nhan tn hu va gia nh ho hoi nhap cach hai hoa tron ven vao Than Mnh c Kito toan the, tc la Gia nh Hoi thanh. Hoi nhap hoan toan, vao moi hiep thong hoi thanh, la muc ch sau cung cua ong hanh. Hoi nhap da tren c s cua b tch Ra toi nh n hue khi au chung va hiep thong Thanh The nh la muc ch sau cung cua toan the tien trnh ong hanh.

T o, co the gi len nhng e tai suy t muc vu cho nam 2019 tap trung vao nhng hanh ong muc vu trong ong hanh, the hien qua cac t khoa sau ay: ong Hanh - Phan nh - Hoi Nhap, nh sau:

1. Chua Giesu day chung ta ong hanh

2. Gia nh la ni ong hanh au tien

3. Qui luat cua ong hanh: s tiem tien theo thi gian

4. ong hanh vi cac gia nh gap hoan canh kho khan

5. Cac bc cua lo trnh ong hanh

6. Phan nh e lam g?

7. Cach thc phan nh

8. Phan nh cai g?

9. Hoi nhap: tr ve e hiep thong tron ven

10. Cham soc nhng thng tch can tr ta tham d tron ven

11. Lam the nao e khch le nhng ngi li d tien bc tren ng hng ve tham d tron ven?

12. Hoi nhap: xay nha tren a. Tiep can muc vu toan dien.

 

Uy ban Muc vu Gia nh

 

- - - - - - - 

[1] Relatio Finalis (RF) 2015, 56.

RF 2015, 89.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page