c Thanh Cha tiep kien

450 tham d vien Hoi ngh quoc te ve ma tuy

 

c Thanh Cha tiep kien 450 tham d vien Hoi ngh quoc te ve ma tuy.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 1-12-2018) - c Thanh Cha Phanxico keu goi cac thanh phan khac nhau trong xa hoi hiep lc e bai tr nan ma tuy va cac hnh thc nghien ngap khac, can tr s phat trien toan dien con ngi.

Ngai a ra li moi goi tren ay trong buoi tiep kien sang th bay, 1 thang 12 nam 2018, danh cho 450 tham d vien Hoi ngh quoc te do Bo Phuc vu phat trien nhan ban toan dien to chc Roma t 29 thang 11 en 1 thang 12 nam 2018.

Tai hai do ma tuy

c Thanh Cha nhan xet rang "Ma tuy la mot thng tch trong xa hoi chung ta, no lam cho nhieu ngi ri vao cam bay va khien cho cac nan nhan mat t do, e oi lay mot th no le, mot s tuy thuoc ma chung ta co the nh ngha la "le thuoc hoa hoc".

"Viec s dung ma tuy gay ra nhng thiet hai rat tram trong cho sc khoe, cho i song con ngi va xa hoi. Tat ca chung ta c keu goi chong lai s san xuat, che bien va pho bien ma tuy tren the gii. o la mot bon phan va cong tac ma cac chnh phu can can am chien au e chu toan, chong lai nhng ke buon ban chet choc".

Can mot chu thuyet nhan ban e chong nghien ngap

c Thanh Cha cung chong lai cac th nghien ngap khac c quang ba tren Internet va noi rang: "Giao Hoi cam thay nh mot nhu cau cap bach dan thiet lap tren the gii ngay nay mot hnh thc chu thuyet nhan ban, a con ngi vao trung tam nhng phat bieu ve xa hoi, kinh te va van hoa; thuyet nhan ban nay co nen tang la "Tin Mng Long Thng Xot", t o cac mon e Chua Giesu lay hng e thc hien mot cong tac muc vu thc s hu hieu e thoa du, cham soc va cha tr bao nhieu au kho v nhng hnh thc nghien ngap khac nhau trong cuoc song con ngi".

Co vo s hiep lc cua cac thanh phan xa hoi

Trong bai huan du, c Thanh Cha cung tuyen bo ho tr mot e ngh c Hoi ngh ve ma tuy va nghien ngap va thong qua, o la:

"e chien thang cac th nghien ngap, can co s hiep lc dan than cua cac thc tai khac nhau hien dien trong lanh tho, e thc hien nhng chng trnh xa hoi hng ve sc khoe, nang gia nh va nhat la giao duc. Trong vien tng nay, toi hiep vi nhng mong c cua anh ch em e ra trong Hoi ngh nay, e co mot s phoi hp rong ln hn cac chnh sach chong ma tuy va chong cac loai nghien ngap, bang cach kien tao nhng mang lien i va gan gui oi vi nhng ngi b cac th benh nghien ngap nh the".

Tiep tuc giup nhng ngi mi cai nghien

Sau cung c Thanh Cha cam n va khch le cac tham d vien Hoi ngh tiep tuc linh hoat va nang ca nhng ngi mi ra khoi nhng ng ham cua ma tuy va cac th nghien ngap khac, nhng ngi nay ang can s ong hanh va giup cua tat ca chung ta, nh o ho cung co the thoa du nhng au kho cua bao nhieu anh ch em khac ang gap kho khan". (Rei 1-12-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page