Chu e cua S iep Ngay Hoa bnh The gii

lan th 52 (nam 2019)

 

Chu e cua S iep Ngay Hoa bnh The gii lan th 52 (nam 2019).

Minh c

Vatican (WH 07-11-2018) - "Nen chnh tr tot phai phuc vu cho hoa bnh" la chu e cua Ngay Hoa bnh The gii lan th 52 - se c c hanh vao ngay 01 thang Gieng nam 2019.

Chu e a c thong bao tren Ban tin cua Toa Thanh (Bolletino) hom th Ba 6 thang 11 nam 2018, ch vai ngay trc ky niem mot tram nam cham dt Chien tranh The gii lan th nhat 1914-1918.

Theo thong bao nay, Toa Thanh nhan manh trach nhiem cua moi ngi ve chnh tr: "Moi cong dan eu co ngha vu chnh tr, ac biet la nhng ai ganh trach nhiem bao ve va lanh ao" cung nh "Trach nhiem trong viec bao ve luat phap va khuyen khch oi thoai gia cac tac nhan cua xa hoi, gia cac the he va gia cac nen van hoa".

Thong bao cung e cao s tin tng rang: "Khong co hoa bnh neu khong co s tin tng lan nhau. Va ieu kien au tien cua tin tng la ton trong nhng g a cam ket".

Dan lai t mot phat ngon cua c giao hoang Phaolo VI, Toa thanh nhac lai moi tng quan gia bac ai va chnh tr, ong thi nhan manh en moi quan tam ve moi trng va ve gii tre: "Viec dan than lam chnh tr - von la mot trong nhng the hien cao nhat cua c ai - mang moi quan tam en tng lai cua cuoc song va cua hanh tinh, en nhng ngi tre nhat va nho be nhat, trong noi khat khao thanh tu cua i mnh".

Thong bao cung trch dan li c Gioan XXIII: "Khi mot ngi c ton trong trong cac quyen li cua mnh - nh thanh Gioan XXIII noi trong Thong iep Pacem in Terris (1963) - ni ngi ay se nay sinh mot y thc trach nhiem phai ton trong quyen li cua ngi khac" (so 44).

Nhan manh en s hiep thong cua nhan loai, thong bao viet: "Cac quyen li va ngha vu cua con ngi gia tang y thc thuoc ve cung mot cong ong vi nhng ngi khac va vi Thien Chua. V the, chung ta c keu goi e mang lai va cong bo hoa bnh nh mot tin vui ve tng lai, trong o nhan pham va quyen li cua moi ngi eu c ton trong".

Li mi goi tham gia vao chnh tr cung la y cau nguyen trong thang Bay nam 2015 cua c giao hoang Phanxico. Ngai keu goi nhng ngi tham gia chnh tr, nhat la nhng Kito hu, hay "dung cam" v chnh tr la mot cach "t ao hang ngay: mu cau cong ch nhng khong e cho mnh b h hong". "Lam chnh tr la ieu quan trong" va "chung ta co the nen thanh khi lam chnh tr", c giao hoang giai thch: "ieu o co ngha la vac lay thap gia cua moi that bai va cua nhieu toi loi. Bi v tren the gian, that kho lam ieu tot trong xa hoi ma khong b nhiem ban oi tay hoac coi long mnh chut nao; nhng v the, hay xin tha th, xin tha th va tiep tuc hanh ong. Nhng, c giao hoang cung noi them, ieu o khong c khien cho ban nan ch trong cuoc chien v mot xa hoi cong bang va lien i hn".

"Neu Chua keu mi ban song n goi nay, ban hay lam chnh tr, c giao hoang nhac lai. Du ieu o se lam cho ban au kho, ieu o co the lam cho ban pham toi, nhng co Chua vi ban. Ban hay xin Chua tha th va c tien bc. Nhng chung ta ng e cho nen van hoa loai bo nay loai bo tat ca chung ta! No cung loai bo cong trnh sang tao, bi v moi ngay thien nhien lai b pha huy nhieu hn. ng quen li nay cua Thanh giao hoang Phaolo VI: Chnh tr la mot trong nhng hnh thc bac ai cao nhat".

(Theo zenit.org)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page