T li, ganh t va h danh gay ra chien tranh

 

c Thanh Cha: T li, ganh t va h danh gay ra chien tranh.

Tran nh, SJ

Vatican (Vat. 5-11-2018) - c Thanh Cha Phanxico c hanh thanh le tai nha nguyen thanh Marta va nhac nh rang trong cuoc song khong can phai la "nhng ngi la loc," von ch theo uoi "li ch" cua chnh mnh, nhng hay m rong khung tri song ti s "nhng khong" pho quat.

"Ganh t va h danh" pha huy nen mong cua cong oan, gieo vao s chia re va xung ot. c Thanh Cha Phanxico nhan manh ieu nay trong bai giang thanh le tai nha nguyen thanh Marta hom 05 thang 11 nam 2018. Khi t Tin Mng theo Thanh Luca (Lc 14,12-14), c Thanh Cha len an s "t li", va nhan manh rang "s nhng khong" ma Chua Giesu rao giang "khong mang tnh la loc."

S "nhng khong" mang tnh pho quat, khong la loc

Li giang day cua Chua Giesu rat ro rang: "ng lam g v t li", ng ch da tren li ch e chon ban be cho mnh. Thc vay, ch da tren "li ch ca nhan" la mot hnh thc v ky, phan biet. Trong khi o, s iep cua Chua Giesu hoan toan ngc lai: s "nhng khong" m rong khung tri cuoc song, v no co tnh pho quat. Nhng g c la loc la "nhng ieu chia re" va chung khong hng ti s "hiep nhat" ma thanh Phao-lo a noi vi cac tn hu Phi-lp-phe trong th th nhat. "Co hai ieu i ngc lai vi s hiep nhat la ganh t va h danh.

Cung the, noi xau xuat phat t ganh t, bi v nhieu ngi ngh rang mnh khong the phat trien c, nhng e vn cao hn ngi khac, ngi ay tm cach ha gia ngi khac bang viec noi xau. Ghen t chnh la mot cach pha hai con ngi. Va thanh Phao-lo bao rang: "ng, trong i song cong oan, c g khong co s ganh t." Ganh t la mot tran chien nham e bep ngi khac. That la xau xa, s ganh t: ngi ta co the lam mot cach cong khai, trc dien hoac bang oi gang tay trang; nhng no luon hng ti viec tieu diet ngi khac va nang cao ban than. Va bi v toi khong the song ao c, thanh thien nh the, toi ha gia ngi khac; v the, toi luon v the cao. Ghen t la mot con ng i ti hanh ong v t li.

H danh pha huy cong oan

ieu gay ton hai tng t la nhng ngi t hao rang mnh troi vt hn ngi khac.

ieu nay pha huy cong oan, pha huy gia nh,... Lay v du, cac ban hay ngh ve s ganh t gia cac anh em vi nhau trc di san cua ngi cha. ay la ieu xay ra thng xuyen. Hay ngh ve s h danh, ve nhng ngi t hao la tot hn so vi nhng ngi khac.

i song Kito hu c sinh ra t s "nhng khong" cua Chua Giesu

Kito hu phai noi theo gng cua Con Thien Chua, hanh x cach nhng khong: lam ieu tot ma khong ban tam xem lieu ngi khac co lam giong mnh khong; gieo trong s hiep nhat, t bo "ganh t va h danh". Xay dng hoa bnh vi nhng c ch nho ngha la m mot con ng hiep nhat tren toan the gii.

Khi chung ta oc nhng tin tc ve chien tranh, khi ta ngh ti nhng ban tin ve cai oi cua tre em Yemen, ket qua cua chien tranh la nhng tre em ngheo... nhng tai sao ho khong co g e an? Ban tin chien tranh co ve xa vi. Nhng vi s ghen t nay, cuoc chien nh the cung xay ra trong gia nh chung ta, trong cac to chc cua chung ta. Chien tranh bat au o! Va hoa bnh phai co mat o: trong gia nh, giao x, cac to chc, va ni lam viec, khi ta luon tm kiem s hiep nhat va hoa thuan ch khong phai t li.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page