Thanh le be mac

Thng Hoi ong Giam Muc th 15 ve gii tre

 

Thanh le be mac Thng Hoi ong Giam Muc th 15 ve gii tre.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 28-10-2018) - Luc 10 gi sang chua nhat 28 thang 10 nam 2018, c Thanh Cha Phanxico a chu s thanh le ta n be mac Thng Hoi ong Giam Muc. V tri ma gio, nen le c c hanh ben trong en th thanh Phero, ong chat 9 ngan tn hu va hang ngan ngi khac d le qua man hnh quang trng ben ngoai.

ong te vi c Thanh Cha co cac ngh phu, trong o co 50 Hong Y, 6 v Thng Phu, phan ln con lai la cac Giam Muc ai bieu cua cac Hoi ong Giam Muc cung vi mot so Linh Muc, trong o co 10 v do Lien hiep cac Be tren Tong quyen dong nam bau len va 10 v do c Thanh Cha bo nhiem. Hn 40 d thnh vien ngoi tai nhng hang ghe gan ban th.

Bai oc th I bang tieng Anh trch t sach Ngon S Gieremia (31,7-9) do anh Cao Hu Minh Tr, d thnh vien thuoc Tong giao phan Saigon, tuyen oc.

Bai giang cua c Thanh Cha

Trong bai giang thanh le, da vao trnh thuat Tin Mng theo thanh Marco ve viec Chua Giesu cha lanh anh Bartimeo b mu bam sinh, c Thanh Cha a rut ra 3 bai hoc t thai o cua Chua Giesu, o la lang nghe, tr nen gan gui va lam chng, e ap dung vao hanh trnh Thng Hoi ong Giam Muc va cham dt va hanh trnh tiep sau o.

Lang nghe

Trc het Chua Giesu a lang nghe tieng keu cua anh mu Bartimeo nam mot mnh ben ve ng, khong c yeu thng, b bo ri. Anh ta mu va khong co ai nghe anh. Chua Giesu lang nghe tieng keu cua anh. Va khi gap anh, Ngai e anh ta noi va anh a xin cho mnh c thay.

c Thanh Cha noi:

o bc au tien e giup hanh trnh c tin la lang nghe. o la tong o bang tai: lang nghe trc khi noi.

Trai lai, nhieu ngi vi Chua Giesu a khien tranh anh Bartimeo e anh im i (Xc v.48). oi vi cac mon e nay, ke tung quan la ngi gay xao tron tren ng, mot s bat ng xay trong chng trnh nh trc. Ho thch thi ky cua ho hn la thi ky cua Thay, thch li noi cua ho hn la nghe ngi khac.. Trai lai, oi vi Chua Giesu, tieng keu cua ngi cau cu khong phai la ieu lam phien, can tr bc ng, nhng la mot yeu cau sinh t. oi vi chung ta, that la quan trong dng nao khi lang nghe cuoc song! Cac con cua Cha tren tri lang nghe anh em mnh: khong nghe nhng chuyen tam phao vo ch, nhng nghe nhng nhu cau cua tha nhan...

Trong chieu hng tren ay, c Thanh Cha a nhan danh tat ca nhng ngi ln xin loi nhng ngi tre v - ngai noi - nhieu khi "chung toi a khong lang nghe cac ban.. Trong t cach la Giao Hoi cua Chua Giesu, chung toi muon lang nghe cac ban vi tnh yeu thng, xac tn chac chan ve hai ieu: th I, cuoc song cua cac ban la qu gia oi vi Thien Chua, v Thien Chua tre trung va yeu thng ngi tre; th hai cuoc song cua cac ban la qu gia oi vi chung toi, can thiet e tien bc".

ong hanh trong c tin

Sau khi lang nghe, bc th hai la e ong hanh trong c tin la tr nen gan gui. Chua Giesu hoi anh mu: Anh muon g? Anh muon toi lam g cho anh? Lam ch khong phai ch noi ma thoi. Chua at mnh trong t the cua Bartimeo, khong xa cach nhng mong i cua anh. o la cach thc hanh ong cua Thien Chua; ch than can d trong tnh yeu thng ac biet oi vi moi ngi. Trong cach hanh ong cua Ngai, Ngai thong truyen s iep, va nh o c tin nay mam trong cuoc song... c tin la s song. Chung ta khong the la nhng ngi duy ao ly hoac duy hanh ong; chung ta c keu goi thi hanh cong viec cua Chua cho the gii cua Thien Chua, trong s gan gui, gan bo vi Chua, hiep thong gia chung ta, gan gui cac anh ch em..

Lam chng

"Bc th ba la lam chng. Chung ta hay nhn cac mon e goi anh mu Bartimeo: ho khong en gap anh ang an xin, vi mot ong tien nho hoac ban cho anh nhng li khuyen; ho en nhan danh Chua Giesu, noi vi anh ba li cua Chua: "Can am len, hay ng len, Ngi goi anh ka!" (v.49).

c Thanh Cha giai thch: "Ch i nhng ngi anh em ang tm kiem en go ca cua chung ta, o khong phai la ieu hp vi tinh than Kito; chung ta phai i en gap ho, khong mang ban than chung ta, nhng mang Chua Giesu. Chua sai chung ta, nh nhng mon e ay, nhan danh Chua khch le va nang day. Chua sai chung ta noi vi moi ngi: "Thien Chua yeu cau ban hay e cho Ngai yeu thng ban". Bao nhieu lan thay v mang s iep giai thoat ay, chung ta a mang chnh mnh, mang nhng cong thc, nhng nhan hieu trong Giao Hoi! Bao nhieu lan thay v on nhan li Chua, chung ta coi nhng y tng cua chung ta la Li Chua! Bao nhieu lan dan chung cam thay ganh nang cua cac c cau to chc cua chung ta hn la s hien dien than hu cua Chua Giesu! The la chung ta tr thanh mot to chc phi chnh phu, khong phai la cong oan nhng ngi c cu o song niem vui cua Chua".

Li cam n cua c Thanh Cha

Trong phan ket cua bai giang, c Thanh Cha cam n tat ca nhng ngi a tham d vao cuoc ong hanh vi nhau, cam n v chng ta cua moi ngi. Ngai noi: "Chung ta a lam viec trong tnh hiep thong va thang than, vi c muon phung s Thien Chua va dan cua Ngai. Xin Chua chuc lanh cho nhng bc ng cua chung ta e chung ta co the lang nghe nhng ngi tre, tr nen gan gui va lam chng cho ho niem vui cuoc song cua chung ta la Chua Giesu. (Rei 28-10-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page