Thng Hoi ong 2018:

Cac d thnh vien tre bieu lo long biet n

c Giao Hoang va cac Giam Muc

 

Thng Hoi ong 2018: Cac d thnh vien tre bieu lo long biet n c Giao Hoang va cac Giam Muc.

Vu Van An

Vatican (VietCatholic News 28-10-2018) - Theo tin Zenit, ngay 26 thang Mi nam 2018, cac ngi tre tham d Thng Hoi ong nam 2018 a to chc mot buoi trnh dien cho c Giao Hoang va cac giam muc, tai ai Sanh Phaolo VI, ni dien ra cac phien khoang ai cua Thng Hoi ong. Buoi trnh dien bao gom cac tiet muc oc th, khieu vu, ca hat, va trnh tau am nhac. Nhan dp nay, c Hong Y Baldisseri, Tong Th Ky Thng Hoi ong a trnh dien mot ban an dng cam.

Sau ay la ban dch Viet ng thong iep cua gii tre oc cho c Giao Hoang vao luc ket thuc cac cuoc thao luan tai Thng Hoi ong:

 

c Giao Hoang Phanxico rat knh yeu,

Chung con, cac ngi tre hien dien tai Thng Hoi ong, muon nhan dp nay bay to long biet n va han hoan cua chung con ti c Thanh Cha v a cho chung con ni chon e thc hien vi nhau manh lch s be nho nay. Cac y ngh mi can co ni chon va c Thanh Cha a ban ni chon nay cho chung con. The gii ngay nay, mot the gii mang lai cho ngi tre chung con nhieu c hoi cha tng co nhng cung rat nhieu au kho, the gii nay ang can cac cau tre li va nang lc yeu thng mi me. Hien ang co nhu cau phai tai kham pha ra niem hy vong va song hanh phuc c trai nghiem qua viec cho i hn la nhan lanh, co gang lam viec cho mot the gii tot ep hn.

Chung con muon khang nh rang chung con chia se giac m cua c Thanh Cha: mot Giao Hoi i ra ngoai, ci m vi moi ngi, nhat la nhng ngi yeu uoi nhat, mot Giao Hoi benh vien da chien. Chung con a la mot phan tch cc cua Giao Hoi ay va chung con muon tiep tuc thc hien mot cam ket cu the e cai thien cac thanh pho va trng hoc cua chung con, the gii xa hoi va chnh tr, va cac moi trng lam viec, bang cach loan truyen nen van hoa hoa bnh va lien i va bang cach at ngi ngheo trung tam, v Chua Giesu c nhan dien ni ho.

Vao luc ket thuc Thng Hoi ong nay, chung con muon tha vi c Thanh Cha rang chung con hien dien vi c Thanh Cha va moi giam muc cua Giao Hoi chung ta, trong ca nhng luc gian nan. Chung con xin qui v tiep tuc cuoc hanh trnh ma qui v a am nhiem va chung con ha se hoan toan ho tr va hang ngay cau nguyen cho qui v.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page