Sinh hoat Thng Hoi ong Giam Muc

ve gii tre ngay 26 thang 10 nam 2018

 

Sinh hoat Thng Hoi ong Giam Muc ve gii tre ngay 26 thang 10 nam 2018.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 26-10-2018) - Th bay 27 thang 10 nam 2018 nay la ngay quyet nh cua Thng Hoi ong Giam Muc ve gii tre: trong phien hop khoang ai th 21 sang th bay 27 thang 10 nam 2018 cac ngh phu se nghe trnh bay d thao cuoi cung cua Van kien chung ket.

Sau o, trong phien khoang ai th 22 t luc 4 gi chieu th bay 27 thang 10 nam 2018, cac ngh phu se bo phieu Van kien chung ket cua Thng Hoi ong Giam Muc e e len c Thanh Cha. Ngai quyet nh se cong bo ngay, hoac se dung e soan Tong Huan Hau Thng Hoi ong Giam Muc nh thoi quen t trc en nay. Phien hop se ket thuc vi thanh ca Te Deum, Ta n Chua.

Sinh hoat ngay 26 thang 10 nam 2018

Trc o, sang th sau, 26 thang 10 nam 2018, a so cac ngh phu c ranh, trong khi Uy ban soan Van kien chung ket a nhom hop e ieu chnh d thao Van kien chung ket, da theo cac e ngh cua cac ngh phu. Trong phien khoang ai nhng ngay qua, a co 82 ngh phu a ra nhng yeu cau sa cha d thao nay.

Trong phien khoang ai th 20 chieu th sau 26 thang 10 nam 2018, cac ngh phu bo phieu bau cac thanh vien Hoi ong hau Thng Hoi ong Giam Muc th 15, vi nhiem vu tien hanh nhng cong viec can lam sau Cong ngh Giam Muc nay, va chuan b cho Thng Hoi ong Giam Muc the gii th 16 se nhom trong vong 3 nam ti ay. Thuoc Hoi ong nay se co 3 v do c Thanh Cha bo nhiem.

c Thanh Cha tang DOCAT cho cac d thnh vien

Sau ay chung toi xin gi en qu v vai tin tc, y kien va phan ng ve Thng Hoi ong Giam Muc ve gii tre sap ket thuc.

Trong phien khoang ai chieu th t ngay 24 thang 10 nam 2018, c Thanh Cha a trao tang tat ca 49 d thnh vien cua Thng Hoi ong Giam Muc mot cuon "Toat yeu ao ly xa hoi Cong Giao", goi tat la Docat, rut t nhng van kien quan trong nhat cua cac v Giao Hoang, t thong iep Rerum novarum, Tan S, cua c Leo 13, cho en Thong iep Laudato s cua c Thanh Cha Phanxico ve van e bao ve can nha chung cua nhan loai va ca Tong Huan Amoris laetitia, Niem Vui yeu thng.

Cuon toat yeu nay a c c Thanh Cha manh me mong muon va ngai nh ngha ay la mot cuon cam nang hng dan s dan than xa hoi c soan ra va nham en gii tre Cong Giao. Trong li ta cua cuon nay, c Thanh Cha viet: "Vi s giup cua Tin Mng, chung ta c tr giup e thay oi ban than trc tien, roi en moi trng song cua chung ta, va sau cung la ca the gii. Thc vay, vi sc manh cua Tin Mng, chung ta co the thc s thay oi the gii".

Van kien chung ket se noi ve cac vu lam dung

Trong cuoc hop bao tra ngay 25 thang 10 nam 2018, c Hong Y Gualtiero Bassetti, Chu tch Hoi ong Giam Muc Italia, tiet lo rang Van kien chung ket co noi rong rai en nhng vu lam dung tnh duc tre v thanh nien trong Giao Hoi va ve cho ng cua phu n gia long Giao Hoi, ieu nay khong co ngha la tr lai van e truyen chc thanh cho phu n.

D thao th gi gii tre

D thao Th cua Thng Hoi ong Giam Muc gi gii tre a c ai dien cua Uy ban soan thao la c Cha Emmanuel Gobilliard, Giam Muc Phu ta tong giao phan Lyon ben Phap, trnh bay sang ngay 24 thang 10 nam 2018 va a co nhieu phan ng, khien Uy ban phai sa cha lai La Th nay. La th sau khi c cac ngh phu thong qua, se c cong bo trong thanh le be mac Thng Hoi ong Giam Muc sang chua nhat 28 thang 10 nam 2018.

Thng Hoi ong Giam Muc yen han

So vi hai Thng Hoi ong Giam Muc nam 2014 va 2015 ve gia nh, Thng Hoi ong Giam Muc ve gii tre hien nay dien tien trong yen han, en o ca e tai gay tranh luan nhieu trc o trong d luan, a khong tao nen tranh bien soi noi trong Cong ngh Giam Muc nay, va theo cac nguon tin chnh thc, ch co mot bai tham luan ung ho viec thay oi ao ly cua Giao Hoi Cong Giao ve ong tnh luyen ai.

Van e ong tnh luyen ai

Tranh luan trc khi Thng Hoi ong Giam Muc bat au lien quan en oan so 197 trong Tai lieu lam viec, lan au tien du nhap trong mot van kien chnh thc cua Giao Hoi cum t viet tat LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), ngha la nhng ngi ong tnh luyen ai, nam hoac n, ngi lng tnh va ngi oi giong. So 197 khang nh rang: "Mot so ngi tre LGBT, qua nhng gop y khac nhau gi en Van phong Tong th ky Thng Hoi ong Giam Muc, muon c hng mot s gan gui hn cua Giao Hoi va c cam nghiem mot s cham soc nhieu hn t pha Giao Hoi, trong khi mot vai Hoi ong Giam Muc t hoi nen e ngh ieu g cho "nhng ngi tre, thay v thanh lap nhng oi v chong nam n, ho quyet nh hop thanh nhng cap ong phai, va nhat la muon gan gui Giao Hoi".

Ngi ta nhan thay khong co ngh phu nao to ra ung ho viec thay oi giao ly Cong Giao ve van e ong tnh luyen ai, ca nhng ngh phu von c biet en la co lap trng muon thay oi ao ly Giao Hoi ve van e nay, nh c Hong Y Blase Cupich, Tong Giam Muc Chicago va la tng trnh vien cua nhom cac ngh phu Anh Ng B. Trong bai ba cao trong phien khoang ai cua Thng Hoi ong Giam Muc hom 20 thang 10 nam 2018, lien quan en nhng ngi tre cam thay b thu hut hng ve ngi ong phai, c Hong Y Cupich noi rang: "Nhom chung toi e ngh mot phan rieng cho van e nay, vi oi tng chnh la viec ong hanh muc vu cho nhng ngi tre ay va theo nhng hng i thch hp cua Sach Giao Ly cua Giao Hoi Cong Giao".

Nh vay co ngha la khong co may may thay oi ve ao ly Giao Hoi lien quan en van e ong tnh luyen ai. Sach Giao Ly Cong Giao, trong nhng oan so 2357 en 2359, day rang "Nhng ngi co xu hng ong tnh luyen ai can phai c on nhan trong niem ton trong, cam thong va te nh", nhng ho c keu goi song khiet tnh, v xu hng phai tnh cua ho nh the, xet mot cach khach quan la ieu xao tron".

Mot vai nhom khac cua cac ngh phu cung thao luan ve van e nay nhng luon nhan manh en lap trng truyen thong cua Giao Hoi ve ngi ong tnh luyen ai va ho phai hoan cai, song khiet tnh.

Can thiep cua c Thanh Cha

Mot so ky gia ghi nhan chnh c Thanh Cha Phanxico a ham lai xu hng cua nhng ngi muon thay oi ao ly Cong Giao ve nhng ngi ong tnh luyen ai, gia luc Giao Hoi ang gia cn loc nhng vu lam dung tnh duc, va nhieu ngi to giac rang o la nhng hanh ong ong tnh luyen ai, gia giao s va nhng tre nam.

Theo qui che cua Thng Hoi ong Giam Muc, c Thanh Cha khong bao gi can thiep vao viec soan Van kien chung ket, nhng lan nay, bao Quan sat vien Roma tiet lo trong so ra chieu ngay 23 thang 10 nam 2018 rang trong phien hop chieu ngay th hai trc o, 22 thang 10 nam 2018, c Thanh Cha ch than tham d cuoc thao luan".

Ca c Hong Y Reinhard Marx, Tong Giam Muc Munich, Chu tch Hoi ong Giam Muc c, va thuoc Hoi ong 9 Hong Y co van cua c Thanh Cha, trong cuoc hop bao ngay 24 thang 10 nam 2018, khi tra li 1 cau hoi cua ky gia, c Hong Y Marx noi rang: "Van e ong tnh luyen ai khong he thuoc vao nhng e tai chnh cua Thng Hoi ong Giam Muc". c Hong Y cho biet se khong co cum t LBGT trong Van kien chung ket va noi them rang: "Khong c lam dung cac e tai tnh duc: co nhng nhom lobby, van ong va tm cach anh hng ve van e cac nhom ong tnh luyen ai, lng tnh va oi giong, goi tat la LGBT, nhng Giao Hoi phai tm ra mot con ng de hieu, va dung nhng li noi khong lam trech ng.

Ve phan c Cha Andrew Nkea Fuanya, Giam Muc giao phan Mamfe ben Camerun, ngai cho biet tai Phi chau van e nhng nhom LBGT va noi cha c tranh luan nhieu. Ngai se bo phieu chong nhng oan trong Van kien chung ket co cum t nay.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page