Gii thieu d thao Th cua

Thng Hoi ong Giam Muc gi gii tre the gii

 

Gii thieu d thao Th cua Thng Hoi ong Giam Muc gi gii tre the gii.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 25-10-2018) - Sang th t, 24 thang 10 nam 2018, trong phien khoang ai th 19, d thao Th cua Thng Hoi ong Giam Muc gi gii tre a c trnh bay cho cac ngh phu.

Trc s hien dien cua 253 ngh phu, c Cha Emmanuel Gobilliard, Giam Muc Phu ta tong giao phan Lyon ben Phap, a oc van ban d thao la th, trong o Thng Hoi ong Giam Muc muon goi hoi moi ban tre, mang lai hy vong va khch le ho, ong thi xac quyet rang Giao Hoi ong hanh vi ngi tre.

Trong phien hop, cac ngh phu a e ngh bo tuc va sa cha d thao la th cung nh d thao Van kien chung ket.

Keu goi ng chieu theo tinh than the gian

Vao au phien hop, cac ngh phu a oc kinh gi Ba va mot ngh phu a trnh bay bai suy niem ngan ve mot oan trong th th I cua thanh Phero Tong o, trong o thanh nhan khuyen khch cac tn hu hay chuan b tam tr, ngha la thc hien mot s phan nh ung an, e i ti mot quyet nh, ra khoi tnh trang ngai ngu nh Giao Hoi ang lam vao hien nay. T o, ngh phu ay keu goi hay t bo thai o xu thi, chay theo the gian, ng e mnh b anh hng v cac phng tien truyen thong hoac d luan chung, giong nh nhng cuoc "doi bom" ngan can s phan nh, hau co the a ra nhng quyet nh hu hieu trong cac Giao Hoi a phng, v Thng Hoi ong Giam Muc ch thc se bat au t ngay 29 thang 10 nam 2018, tc la sau khi Cong ngh Giam Muc the gii nay ket thuc".

Hop bao ve Thng Hoi ong Giam Muc: c Hong Y Marx benh vc phu n

Mac khac, trong cuoc hop bao tra ngay 24 thang 10 nam 2018, c Hong Y Reinhard Marx Tong Giam Muc Munich, Chu tch Hoi ong Giam Muc c, a tai bay to lap trng ma ngai a trnh bay nhieu lan nhieu ni, o la lam sao e phu n c a vao nhng v tr chu chot trong Giao Hoi. c Hong Y noi: "Chung ta se la ngi ngu xuan neu chung ta t bo tiem nang cua phu n. Phu n phai c can d, ngay ngay hom nay, ch khong phai ngay mai, vao cac tien trnh quyet nh lien quan en Giao Hoi".

c Hong Y Marx thuoc Hoi ong 9 Hong Y co van cua c Thanh Cha ve viec cai to giao trieu Roma. Theo c Hong Y, "neu khong thay oi th khong the tien bo c va ieu c ban la hieu nhng bien chuyen cua thi ai, a bat au vi c Gioan 23.

T o, c Hong Y Marx mi goi Giao Hoi hay noi gng Giao Hoi tai c, trong o bao nhieu phu n ang can d vao viec to chc muc vu, vt thang nhng do d, v tnh trang that cap thiet.

Tra li 1 cau hoi cua ky gia, c Hong Y Marx noi rang "Khong c lam dung cac e tai tnh duc: co nhng nhom lobby, van ong va tm cach anh hng ve van e cac nhom ong tnh luyen ai, lng tnh va oi giong, goi tat la LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), nhng Giao Hoi phai tm ra mot con ng de hieu, va dung nhng li noi khong lam trech ng.

Chong dung cum t LGBT

Ve phan c Cha Andrew Nkea Fuanya, Giam Muc giao phan Mamfe ben Camerun, ngai cho biet tai Phi chau van e nhng nhom LGBT va noi cha c tranh luan nhieu. Ngai se bo phieu chong nhng oan trong Van kien chung ket co cum t nay.

Trong cuoc hop bao, Ong Paolo Ruffini, Bo trng Truyen Thong cua Toa Thanh, cho biet Th cua Thng Hoi ong Giam Muc gi gii tre se c oc trong thanh le be mac sang chua nhat, 28 thang 10 nam 2018. (Rei 24-10-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page