Sinh hoat Thng Hoi ong Giam Muc the gii

ve gii tre ngay 16 thang 10 nam 2018

 

Sinh hoat Thng Hoi ong Giam Muc the gii ve gii tre ngay 16 thang 10 nam 2018.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 17-10-2018) - Chieu 16 thang 10 nam 2018, Thng Hoi ong Giam Muc ve gii tre a nhom khoa hop toan the th 13 va tiep tuc ban ve phan 3 cua Tai lieu lam viec noi ve viec "Chon la: nhng con ng hoan cai muc vu va truyen giao". Phan nay e ngh nhng hanh trnh can thc hien, sau khi a nhan dien va phan tch thc trang cua gii tre ngay nay.

Chuan b tai lieu chung ket

Trong khi o, 12 ngh phu thanh vien ban soan thao tai lieu chung ket a bat au lam viec e tai lieu nay c ai hoi ong cac ngh phu bo phieu chung ket vao ngay ap chot, 27 thang 10 nam 2018.

Trong cuoc hop bao tra ngay 15 thang 10 nam 2018, Ong Paolo Ruffini, Bo trng thong tin cua Toa Thanh va cung la trng ban thong tin cua Thng Hoi ong Giam Muc hien nay, cho biet Van kien chung ket se c bo phieu tng oan co anh so, va e c thong qua, moi oan phai c 2 phan 3 so phieu cua cac ngh phu, trc khi e len c Thanh Cha. Ong Ruffini cha biet ban van Tai Lieu chung ket a ra bo phieu se c viet bang tieng nao, nhng chac chan cac ngh phu se co c hoi hieu noi dung moi oan trc khi bo phieu.

Y tng noi bat: nen thanh

Y tng noi bat trong phien khoang ai th 13 chieu ngay 16 thang 10 nam 2018 la: nen thanh khong phai ch la mot ly tng xa vi. Thc vay ngay nay cung co bao nhieu chng ta cua ngi tre ve viec nen thanh. Trong nhieu bai phat bieu, cac ngh phu a ke lai nhng tam gng cam ong cua nhng ngi tre song trong nhng vung tren the gii, ni cac tn hu Kito ch la thieu so va thng b bach hai.

Ngi ta ngh ngay en vung Trung ong, ni bao nhieu Kito hu b giet v niem tin ni Chua Kito; tiep en la nhng ngi alt, nhng ngi cung inh An o, nhng ngi khong co quyen li, ch v ho duy tr niem tin ni Chua Kito, va khong c chnh quyen tr giup nh nhng ngi Dalit thuoc cac ton giao khac. c tin la s giau sang duy nhat cua ho va ho san sang chap nhan t ao.

Nhieu cuoc tr lai nh chng ta Kito chan chnh

Mot so ngh phu nhan manh rang do chng ta cua nhng v thanh ngay nay, co nhieu cuoc tr lai ao. Moi ban tre khao khat s thanh thien va ho to ra yeu sach ve van e nay: ho can nhng chng nhan Kito ch thc, la nhng iem tham chieu ma ho co the noi theo; ngi tre muon gap c nhng v muc t song tinh than cac moi phuc that, nhng muc t chuyen cham cau nguyen, suy gam, ch khong phai ch la nhng cong chc cua mot c che. V the, can co mot s hoan cai muc vu. Gii tre khong muon nhng li hoa my, va ho cam thay b xuc pham v nhng x cang an lam dung.

Cac Giam Muc can nhan nhu cac muc t hay co i song trong sang, minh bach, va hay vui mng khang nh rang s oc than va khiet tnh la nhng chon la co the thc hien c nh n Chua.

Giao Hoi trong tran the nhng khong thuoc the gian

Mot y tng khac c mot so ngh phu nhan manh, o la: Giao Hoi trong tran the nhng khong thuoc ve the gian. Giao Hoi hay bt noi, va hay to ra hieu khach, tiep on hn, danh thi gi va nang lc nhieu hn cho ngi tre. Chan ly va long thng xot la hai ieu khong the tach ri nhau va ca hai eu co trung tam iem la Chua Kito. o cung la yeu to quyet nh ma v linh hng tot lanh can phai co, ngha la tuy len an toi loi, nhng v ay phai ong hanh trong tnh thng yeu vi ngi mnh co nhiem vu hng dan. "Thien Chua on nhan chung ta nh con ngi cua chung ta von co, nhng Chua khong e nguyen chung ta nh the", Ngai bien oi chung ta thanh nhng con ngi mi. Mot so ngh phu nhan xet rang "Giao Hoi giong nh chiec be c goi i ti nhng ngi tre ang bien khi, e cam nghiem nhng c cc cua ho. Chua Kito la chiec neo khong e cho chung ta b am chm".

Chong lai van hoa duy vat va khoai lac

Trong bai tham luan, mot so ngh phu to giac nen van hoa duy vat, duy lac thu ngay nay, th van hoa tm cach truc xuat Thien Chua ra khoi tam hon con ngi bang cach e ngh nhng than tng gia doi nh tien bac, ma tuy, khoai lac nhat thi, va t khc nhng ly tng cao thng, nhng gia tr Kito nh gia nh. o la nhng thach o ma Giao Hoi khong the tranh ne va Giao Hoi phai ch ro sc manh cua Chua Kito phuc sinh, cong bo Tin Mng Chua a song lai.

Ngi tre khong s Thanh Gia

Trong boi canh o, thanh gia khong lam cho ngi tre kinh hai, trai lai ho mong muon s loan bao Tin Mng mot cach ro rang, ch khong m ho. Tieng goi cua Chua Giesu chu ong anh phai vang doi manh me, khong yeu nhc. e co mot Giao Hoi c tre trung hoa, nen khch le cac ban tre oc va suy gam kinh Man Coi, sieng nang lanh nhan b tch Hoa Giai va Thanh The.

Tham trang ngi tre that nghiep

Trong phien hop, co nhng ngh phu lu y ve tham trang ngi tre that nghiep. Giao Hoi, nh mot gia nh, can giup nhng ngi tre khong co cong an viec lam. Co ngh phu e ngh Giao Hoi ho tr cac d an tieu tn dung, vi xac tn rang lao cong giup mang lai cho ngi tre y ngha cuoc song, va viec au t ni ngi tre co ngha la chuan b mot tng lai tot ep hn cho xa hoi.

V the cac chu chan can keu goi cac chnh quyen quan tam hn en cac the he tre, nhat la nhng ngi buoc long phai xuat c, bo gia nh va coi re cua ho. Can lam cho ngi tre tr thanh nhng ngi gi vai chnh trong viec phat trien nhan ban toan dien cho xa hoi: thc vay, tai nhieu ni tren the gii, ngi tre chng to trach nhiem cua ho oi vi nhng ngi rot cung va moi trng.

Giao Hoi ng t bo viec giao duc Kito

Thng Hoi ong Giam Muc cung keu goi Giao Hoi ng t bo quyen giao duc ngi tre trong cac trng hoc va ai hoc: o la nhng ni ci m, oi thoai, huan luyen lng tam va cung co cac gia tr luan ly. Can cu van cac trng hoc a co san trc khi lap ra cac trng mi.

Can chong lai chu trng chieu du tn o, nhng cac chng trnh hoc tai cac trng Cong Giao can c cung co v khong c thap en roi e di ay thung. Ngoai ra, cac ngh phu keu goi ng quen bao nhieu gia nh ngheo va kem may man, v y do kinh te, khong the cong hien cho con cai mot nen giao duc tot.

Chng t cua cac d thnh vien

Trong phan chot cua phien hop, mot so d thnh vien a len tieng, trong o co ngi chia se kinh nghiem hoan cai trong cac phong trao mi cua Giao Hoi. Vai ngi khac nhan manh s can thiet phai giao trach nhiem nhieu hn trong Giao Hoi cho cac the he tre, phu n va cac gia nh.

Trong so cac e ngh, co e ngh nen thiet lap nhng hnh thc song chung cho nhng ngi tre dan than trong mot qui luat song chung va am nhan cac sang kien truyen giao. Ngoai ra cung co ngi keu goi canh tan kieu huan luyen trong cac chung vien, bt ly thuyet va gia tang thc hanh va kinh nghiem hn, ngha la gan gui hn vi thc tai cua gii tre. (Rei 16-10-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page