Thng Hoi ong ve ngi tre:

Thay Alois cua Cong ong Taize gop y:

"ap ng cn khat thieng lieng cua ngi tre

va viec ho tm kiem hiep thong"

 

Thng Hoi ong ve ngi tre: Thay Alois cua Cong ong Taize gop y: "ap ng cn khat thieng lieng cua ngi tre va viec ho tm kiem hiep thong".

Vu Van An

Vatican (VietCatholic News 12-10-2018) - T ngay 3 thang Mi nam 2018, Thng Hoi ong giam muc hoi hop tai Roma, vi c Giao Hoang Phanxico, cac giam muc khap the gii, cac chuyen vien, ngi tre, va cac ai bieu anh em cua cac Giao Hoi khac nhau, quanh chu e "Ngi tre c tin va bien phan n goi". Thay Alois, be tren cong ong Taize, a tham d tat ca cac phien hop trong t cach "khach mi ac biet".

Sau ay la li gop y cua Thay tai mot trong cac tieu nhom noi tieng Phap:

Trong ieu 68 va 69 cua Tai Lieu Lam Viec, ngi ta thay li bay to c muon co mot Giao hoi "co tnh tng quan nhieu hn", co kha nang "chao on ma khong phan xet trc", mot Giao hoi "ban be va gan gui".

Vi cac anh em cua mnh, chung toi thng ngac nhien khi nghe ngi tre ma chung toi tiep on Taize noi rang ho cam thay "nh nha" va chung toi t hoi tai sao. Co the la, e thc s la chnh mnh, ho can phai cam thay hu dung, thay tnh sang tao cua ho c khuyen khch, c nhan lanh trach nhiem.

Luc o, cn khat thieng lieng cua ho thc tnh va ieu quan trong la phai kien nhan bc i cung vi ho, ti nhng nguon cua c tin. Ho biet rang ho c chao on bi mot cong ong, trc nhat trong li cau nguyen chung, ni moi ngi tham gia tch cc, bang cach ca hat, lang nghe mot bai oc kinh thanh ngan gon, mot luc im lang keo dai. Va thng thng, nh the, ho lam sau sac moi lien he ban than vi Chua Kito.

Chung toi lu y e cac dau hieu phung vu tranh chu ngha hnh thc, nhng phai ep va n gian. Th du, chung toi c thay moi toi th Sau, ngi tre tham gia mot cach sau xa xiet bao mot buoi cau nguyen quanh cay thanh gia, e trut len Chua Kito nhng g ang qua nang oi vi ho.

Chung toi t nhu: nh Chua Kito, chung ta hay dung tam long lang nghe ho, bang cach nhac nh mnh rang Ngi van ang hanh ong trong i ho - va chung ta hay ton trong cung thanh lng tam cua ho. Nhng ngi lang nghe phai c ong hanh vi. Trong Giao hoi, ang thieu cac ngi ong hanh: lieu mot tha tac vu lang nghe co the c giao pho, khong nhng cho cac linh muc, cac tu s nam n, ma con cho ngi giao dan, an ong va an ba, hay khong?

Taize, ngi tre cung kham pha thay rang Giao Hoi la s hiep thong. Khong tao ra mot phong trao co to chc, chung toi luon luon gi cac ngi tre tr lai cac giao x va cac ni ho song. Rat nhieu ngi trong so ho muon cung cau nguyen vi nhng ngi tre thuoc cac tn phai khac nhau. Ho hieu, co the mot cach mac nhien, li keu goi cua Chua Kito muon chung ta mau mau hoa giai.

Gan ay, chung toi a thc hien mot trai nghiem hiep thong nh vay nhan mot cuoc gap g cac ngi tre chau A Hong Kong, mot giai oan trong cuoc hanh hng tn thac cua chung toi. Trong so nhng ngi tham gia tre, 700 ngi en t Trung Hoa luc a - o la niem vui cua Chua Thanh Than.

Toi con muon a ra mot e ngh cu the. Thong thng, t vng va cach noi la nhng tr ngai ngan can so ong ngi tre lang nghe nhng g Giao Hoi noi. Ha tai lieu cuoi cung lai khong the c kem theo mot bc th ngan, c soan thao bang mot van phong n gian, ngo vi ngi tre ang tm kiem y ngha cho i ho hay sao?

Toi muon tom tat nhng g toi va noi vi li le cua Thay Roger, ngi sang lap ra cong ong cua chung toi: "Khi lang nghe, cha lanh, hoa giai, Giao Hoi tr thanh nhng g Giao Hoi von la oi vi ngi hieu biet nhat ve Giao Hoi, tc, mot hiep thong tnh yeu, cam thng, an ui, mot s phan anh trong vat cua Chua Kito phuc sinh. Khong bao gi xa cach, khong bao gi the phong thu, thoat khoi moi nghiem khac, Giao Hoi co the toa sang s tin tng khiem ton cua c tin vao tan trai tim con ngi chung ta".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page