Thng Hoi ong ve Tuoi Tre:

Phuc Trnh cua Nhom A noi tieng Phap

 

Thng Hoi ong ve Tuoi Tre: Phuc Trnh cua Nhom A noi tieng Phap.

Vu Van An

Vatican (VietCatholic News 10-10-2018) - Thng Hoi ong ve Tuoi Tre: Phuc Trnh cua Nhom A noi tieng Phap:

1. Nhn trc khi nghe

Nhn ngi tre e ho nhn Chua Kito

Lang nghe ngi tre e ho lang nghe Chua Kito

Tai Lieu Lam Viec nhan manh ti s can thiet phai lang nghe ngi tre. Tuy nhien, no cung gi len tam quan trong cua viec nhn. Phan au tien cua no mang ta e "nhan ra". Nhan ra, ngha la, kham pha ra thc tai cua s vat va con ngi, gia thiet trc nhat phai nhn cach Chua Kito, ang, bang mot anh mat, a lam chng cho long thng xot cua Thien Chua va mi goi bc vao Giao c, cung nh cuoc gap g cua Ngi vi ngi phu n Samaria ra sao (Ga 4: 5-42).

Ngay trc li noi va viec nghe, chnh nh cai nhn ma moi lien he a c tao ra. ay chnh la muc ch cua Thng Hoi ong nay: giup ngi tre gap g cai nhn cua Chua Kito, qua Giao Hoi von la nhiem the cua Ngi, e ho t kham pha thay mnh c Ngi yeu thng, lang nghe va cam ket theo Ngi.

Neu chung ta ong y rang tat ca chung ta phai cung nhau bien phan cac neo ng tren o cac ban tre se co the gap c cai nhn cua Chua Kito va bat au lang nghe Ngi, chung ta phai xac nh, trong phan au nay, rang ang Thien Chua ma chung ta ang noi ve nay la Thien Chua cua Chua Giesu Kyto, chnh Chua Giesu Kyto dan en Chua Cha bang quyen nang cua Chua Thanh Than. Ngi la ang a to long thng xot, biet xoa du cac vet thng, nhng Ngi cung la ang a to cao ieu trai vi Mac Khai va keu goi s cam ket triet e i theo Ngi.

Nh the, ieu can thiet la phan au nay, chu yeu co tnh xa hoi hoc, phai manh me xac nh rang no nham phuc vu s menh cua Giao Hoi, mot giao hoi, noi cho chnh xac, phai nhn ngi tre bang cai nhn cua Chua Kito, e ho hng cai nhn cua ho ve Ngi va lang nghe Ngi: "Lay Chua, chung con biet i vi ai? Chua co li ban s song i i "(Ga 6, 68). That vay, nhieu ngi tre khong biet Chua Kito va tham ch khong tm kiem Ngi. Viec xac nh nay cung se cho thay moi quan tam cua Giao Hoi la mang Tin Mng en cho ngi tre: Giao Hoi la "Mater et Magistra" (Me va Co Giao).

Phan au nay mang mot cai nhn rong rai ve ngi tre va neu no lam noi bat s a dang ln lao cua ho, th no cung xac nh kha nhieu iem tng ong: mong muon cua ho c lang nghe va nhn nhan, tam quan trong cua gia nh, khat vong cua ho c lam tac nhan cua cuoc song mnh trong the gian va trong Giao Hoi: ho noi vi chung ta: chung toi la Giao Hoi! ... Ngi tre cung co cung nhng cau hoi ve viec lam, tnh duc, bao ve sang the ... Ho tm kiem y ngha em en cho cuoc song ho va la nhan chng khong met moi cua hy vong.

2. Gia nh trong i song ngi tre

Tai Lieu Lam Viec nhac en moi lien ket gia hai thng hoi ong trc ay ve gia nh va thng hoi ong nay (11). Nhng chung toi muon day lien ket nay c minh giai hn na va tam quan trong cua gia nh c tai khang nh, trong chieu hng s ket hp on nh gia mot ngi an ong va mot ngi an ba, ca hai m long ra on nhan hong an s song, v cach thc ngi tre t xay dng ho phan ln tuy thuoc vao nhng g ho nhan c hay khong nhan c trong gia nh ho. Cung the, ieu can thiet la a ra cac e xuat biet tran qui ly tng gia nh bang cach chng to rang i song cua cap v chong va cua gia nh nh Giao Hoi e xuat la ieu co the, va la con ng e chu toan n goi cua mnh.

Ngoai ra, v gia nh khong phai la mot y niem tru tng, nen can nh rang neu cac gia nh e cho mnh b tan hoa vao mo hnh duy ca nhan hien hanh, ho se gap nhng moi nguy hiem ln. Cac gia nh mai trung thanh vi s menh cua ho la nhng gia nh, mot cach kien nhan, vi dong thi gian, hoc cach t chao on mnh, cha me va con cai, chao on cuoc song di moi hnh thc cua no, va lam chng cho tnh yeu cua ho bang cach dan than cho cong ly va pham gia cua moi con ngi, ac biet nhng ngi yeu t nhat. Chac chan v cac ly do nay ma phan ln ngi tre van gan bo vi gia tr gia nh.

3. Mot the he "c ket noi"?

Tai Lieu Lam Viec qua quyet rang "thc tai cac phng tien truyen thong ky thuat so va cac mang xa hoi hien dien khap ni gia gii tre" (# 34). Nh the la quen rang nhieu ngi tre khong c ket noi. Chung ta co the noi rang bnh dien the gii, tuy theo quoc gia hoac s kien ngi tre song cac thanh pho hoac khu vc nong thon, co mot s "gian oan ky thuat so".

Tai Lieu Lam Viec, trong khi neu bat nhng phng tien e thanh cong va tiem nang kinh khung c cac phng tien truyen thong va cac mang xa hoi cung cap, cung cho thay cac gii han va s nguy hiem cua chung. Chung ta co the tng tng c g e, tuy khong ha nhuc cac phng tien truyen thong mi nay, nhng ao tao nhng ngi tre tuoi va ngi ln ong hanh vi ho tr thanh cac nhan chng cua c tin va c cay trong cac mang ky thuat so?

4. Ngi di dan tre

Chung toi muon bao hieu ay cac au lo cua cac cong ong Kito Giao Trung va Can ong, nhng ngi ang thac mac ve tng lai cua ho khi ho thay ngi tre cua ho ra i, cung nh s phc tap cua van e di dan. Viec di dan nh ang dien ra hom nay la mot hien tng cha tng co. Ben canh cac di dan tre, nhng ngi ra i e tranh chien tranh va bach hai, co nhng ngi t e mnh b quyen ru bi ao anh phng Tay va c khuyen khch ra i. Ho khong o lng c cac hau qua cua viec tach ri khoi manh at cua ho, gia nh cua ho, van hoa cua ho. Lam the nao Giao hoi co the ong hanh vi nhng ngi tre nay e giup ho kham pha ra rang Thien Chua ang m ra cho ho mot con ng thanh at ngay cac quoc gia ni ho sinh ra? Cung the, lam the nao cac nc chao on nhieu di dan, co the giup cac tn hu Cong Giao song long hieu khach theo Tin Mng khi ho thieu tai nguyen va s quan bnh xa hoi dng nh ang b e doa? ac biet chau Au, chung toi lo lang nhn thay viec ln manh cua tam tnh bai ngoai.

c Thanh Cha, qua li keu goi tiep nhan ngi di dan, mi goi chung ta lang nghe nhng g Thien Chua ang noi vi chung ta qua ho. Nhng di dan tre ang hy vong tat ca bat chap tat ca. Ha o khong phai la mot lc lng ma Giao Hoi phai nhn bang con mat tien tri hay sao? Nhng ngi tre nay ang mang mot d an song, trong khi nhng ngi khac, nhng ngi van lai, sa vao ma tuy, bao lc ... Nh vay, lam the nao Giao Hoi co the giup ho, tai cac nc di dan ho a chon, e the hien d an cua ho, ti cho, tai sao khong, cho phep ho kham pha ra d an cua Thien Chua danh cho ho?

5. Xay dng hoa bnh bang oi thoai lien ton, tm kiem hp nhat

Chung toi a chia se nhng kinh nghiem ep e cua tien thng hoi ong Libang, quy tu ai dien tre cua cac giao phan Maronite, cac nc A Rap va lu vong, cung nh ai dien cua cac Giao Hoi khac va ngi Hoi giao. Cac ngi Cong Giao tre ang bac nhieu cau noi vi cac truyen thong ton giao khac trong nhieu sang kien, cung nh vi cac giao phai Kito giao khac. Li mi goi nay ket nhap nhieu ngi khac, thuoc nhieu nc khac, ang tm cach co vu oi thoai va "song chung". ieu toi thiet la Giao Hoi ho tr ho.

Chung toi cung a nhan manh c muon cua ngi tre c dan than tm kiem s hp nhat Kito giao. Ho cong phan trc cac chia re. Mot c muon a c phat bieu: T hn 40 nam nay, cac Kito hu a yeu cau le Phuc Sinh c c hanh trong cung mot ngay. ay se la mot bang chng rat manh me e cac quoc gia ni cac Kito hu thuoc cac tn phai khac nhau song gan gui vi nhau.

6. Mong muon cua cac cong ong Kito giao chan chnh

Giao hoi la than the Chua Kito va moi chi the cua no eu can thiet cho i song va s menh cua no (1 Cr 12), o la ly do tai sao kinh nghiem cong ong la yeu to cau thanh can tnh ngi mon e cua Chua Kito. Hay, chung toi nhan thay nhng kho khan ma ngi tre oi khi gap phai e c tiep on va nhan c cho ng trong cac cong ong Kito giao (giao x, phong trao, vv). Do o, chung ta phai trau chuot khai niem "cong ong" tren bnh dien than hoc va muc vu, e cung cap cho gii tre mot " Giao hoi gia nh " lam nha cua ho.

Nhng ngi tre rat hao hng trc cac thi iem manh cua giao hoi trong o, ho hiep thong trong cung mot c tin. Chung la ieu chu yeu cho s tang trng trong c tin va khi day n goi. Tuy nhien, do vay, mot so ngi cam thay kho khan khi phai t y tham d hanh trnh tam linh thc s vi nhng ngi khac. Do o, can phai neu ro nhng thi iem manh nay bang cac e xuat cho cac ngi tre trong suot mot nam.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page