Ngay Quoc te tre em gai

 

Ngay Quoc te tre em gai.

Ngoc Yen

Vatican (Vat. 11-10-2018) - Theo so lieu cua Lien Hiep Quoc, tren the gii co 1.1 ty tre em gai. Muc tieu phat trien ben vng so 5 "at en s bnh ang gii qua viec giai phong phu n va tre n". Cung lien quan en phu n va tre n can phai xem xet en nhng thiet thoi va phan biet oi x ma ho phai chu moi ngay. Do o van e nay xng ang c cac chnh sach va chng trnh cua cac quoc gia chu y en va phai co muc tieu cu the.

Hang nam Lien Hiep Quoc danh ngay 11 thang 10 la mot ngay ac biet cho cac tre em n; nham tm cach cai thien ieu kien song cua cac em trong cac gia nh, cong ong va xa hoi. Tuy nhien, ieu quan trong phai hieu la s thieu hut ve con so thong ke cung nh thieu phan tch mot cach co he thong thch hp ve cac em cha c thc hien tot.

Thong qua Ngh Quyet 66/170 ngay 19 thang 12 nam 2011, Lien Hiep Quoc a quyet nh thanh lap ngay nay vi muc ch tap trung s chu y en quyen cua nhng ngi be nho nhat va en s can thiet thuc ay viec giai phong cho cac em.

ieu kien ac biet cua cac tre n bao gom trong cac tiem nang ma cac em co c; va neu cac em c ho tr ay u thi nien thieu cac em se co the tr thanh nhng phu n, cong nhan, ba me, doanh nhan, lanh ao... ay la mot s au t thc s ung an cho tng lai. Bi v mot na cua phan the gii nay co the la oi tac bnh ang trong viec oi pho vi s bien oi kh hau, xung ot chnh tr, tang trng kinh te, phong nga dch benh va tnh ben vng toan cau.

Tien o ve nhng van e nay a c xem xet trong 15 nam qua. Trong nam 2015, cac be gai di mi tuoi, so vi cac the he trc, co nhieu c hoi ghi danh vao trng tieu hoc va c chch nga cac loai benh chnh, va cac van e ve dinh dng va sc khoe c quan tam hn.

Tuy nhien, viec au t cho the he nay lien quan en i song ch cho thay la van con thieu. Can phai quan tam en chat lng giao duc cho cac em ang theo hoc cac trng trung hoc va cao hn na. Hn na can phai xem xet en viec ket hon sm cua cac em, benh lan truyen qua ng tnh duc, van e bao lc.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page