Thc o duy nhat va chnh xac gia tr s song

chnh la tnh yeu quy s song

 

Thc o duy nhat va chnh xac gia tr s song chnh la tnh yeu quy s song.

Hong Thuy

Vatican (Vat. 10-10-2018) - Ngo li vi hn 30 ngan tn hu trong buoi tiep kien chung ngay 10 thang 10 nam 2018, c Thanh Cha Phanxico khang inh rang gii ran th 5 - ch giet ngi, nam trong phan th hai cua Mi ieu ran, la phan noi ve cac moi quan he vi tha nhan. Gii ran nay, vi cong thc chnh xac va ro rang cu the, noi len nh mot bc tng bao ve cac gia tr can ban cua cac moi quan he cua con ngi: o la gia tr cua s song.

Da tren oan Thanh kinh trch t sach Khon ngoan 11,24-26: "Thien Chua yeu thng moi loai, khong ghe tm bat c loai nao Chua a lam ra, v gia nh Chua ghet loai nao, th a chang dng nen... Chua la ang yeu s song, Chua x khoan dung vi moi loai v moi loai eu la cua Chua", c Thanh Cha a mi goi cac tn hu hay yeu quy s song cua tha nhan cung nh cua chnh mnh, trong bat ky hoan canh nao, di bat c hnh thc nao, v o la qua tang cua Thien Chua. Ngai cung khang nh rang khong the dung cac thc o theo tieu chuan the gian nh vat chat, tien bac, thanh cong e lng gia s song. Thc o duy nhat va ung that nhat chnh la tnh yeu, tnh yeu ma Thien Chua a yeu s song.

Khinh khi s song chnh la nguon goc moi s ac tren the gii

M au bai huan du, c Thanh Cha xac nh nguon goc cua moi s d tren the gian nay xuat phat t viec khinh khi coi thng s song. c Thanh Cha noi: Nh chung ta oc thay tren bao ch, nhn thay tren truyen hnh, s song b xam pham bi chien tranh, bi cac to chc boc lot con ngi, t nhng anh gia ve sang tao va t nen van hoa gat bo, va t tat ca cac he thong anh gia s song con ngi da tren cac c hoi, trong khi mot so ln con ngi song trong tnh trang khong xng ang vi con ngi. ay la s coi thng s song va cach nao o, no cung la s giet ngi.

Bao lc va s t choi s song phat sinh t s s hai

c Thanh Cha nhan xet rang mot cach tiep can mau thuan cung cho phep huy diet s song con ngi trong long me nhan danh viec bao ve cac quyen li khac. Va ngai at cau hoi: Nhng lam sao mot hanh ong huy diet s song vo toi va khong c giup t trong trng nc lai co the c xem la viec ieu tr, la van minh hay n gian la nhan ao? Nhng th nay xuat phat t au? c Thanh Cha giai thch rang chnh s s hai la nguyen nhan cua viec huy diet s song.

Bao lc va s t choi s song phat sinh t s s hai. on nhan ngi khac, thc te, la mot thach thc oi vi chu ngha ca nhan. V du, chung ta th suy ngh, khi ngi ta kham pha mot s song ang c sinh ra la mot ngi b khuyet tat, ngay ca khuyet tat nang. Cac cha me trong nhng trng hp bi tham nay can c ong hanh gan gui that s, can s tng tr lien i that s, e oi mat vi thc te bang cach vt qua nhng s hai khong the hieu c. Ngc lai, ho lai thng nhan c nhng li t van lanh lung la pha bo bao thai i.

Moi ngi, du khoe manh hay au yeu, eu la qua tang cua Chua

c Thanh Cha khang nh rang mot a be s sinh bnh tat th cung nh moi ngi au kho tren trai at, nh mot ngi gia can s tr giup, nh nhieu ngi ngheo phan au e tien ti: ngi an ong, hay an ba ma b xem nh mot van e, th that ra, ho la mot qua tang cua Thien Chua e co the keo toi ra khoi s quy hng ve mnh va lam cho toi ln len trong tnh yeu. S song mong manh ch cho chung ta con ng thoat ra, con ng cu chung ta khoi s hien hu b be cong, quy hng ve chnh mnh, va giup kham pha ra niem vui cua tnh yeu.

Thc o duy nhat va ch thc ve gia tr cua s song chnh la tnh yeu

ieu g a dan a con ngi en viec t choi s song? c Thanh Cha a ch ra nguyen nhan cua hanh ong t choi nay. o chnh la nhng than tng cua the gii nay: tien bac, quyen hanh, thanh cong. Nhng th nay la cac tham so, nhng con so o lng sai lam e anh gia s song. Thc o duy nhat va ung that cua s song chnh la tnh yeu, tnh yeu ma Thien Chua a yeu s song!

Thien Chua la ang yeu quy s song

c Thanh Cha xac nh y ngha tch cc cua gii ran "ch giet ngi" o la Thien Chua la ngi yeu quy s song", nh chung ta a nghe trong oan Thanh kinh. B mat cua s song c mac khai t cach ng x cua Con Thien Chua, ang a lam ngi, cho en mc nhan lay thanh gia, s choi bo, s yeu uoi, s ngheo kho va au kho (xem Ga 13,1). Ni moi a be au yeu, ni moi ngi gia yeu uoi, ni moi ngi di dan that vong, ni moi s song mong manh b e doa, Chua Kito ang tm kiem chung ta (xem Mt 25,34-46), Ngi ang tm kiem con tim cua chung ta e m ra cho chung ta niem vui cua tnh yeu.

c Thanh Cha khang nh: on nhan moi s song la ieu ang gia bi v moi ngi eu ang vi gia mau cua chnh Chua Kito (xem 1 Pr 1,18-19). Ngi ta khong the khinh khi coi thng ieu ma Thien Chua yeu quy vo cung.

c Thanh Cha mi goi moi ngi noi vi cac ngi nam n cua the gii rang ng khinh de s song! S song cua ngi khac va ca chnh s song cua mnh, bi v gii ran "ch giet ngi" cung ap dung cho mang song cua chnh mnh. Nhieu ngi tre c khuyen bao: ng khinh khi cuoc song cua ban! Hay thoi t choi cong trnh cua Thien Chua. Ban la mot cong trnh cua Thien Chua! ng khinh thng.

Cuoi cung, c Thanh Cha khuyen nhu: ng ai o lng s song theo nhng la doi cua the gii nay, nhng moi ngi hay on nhan chnh s song cua mnh va ngi khac nhan danh Chua Cha ang a tao thanh no. Ngi la "ang yeu s song" va tat ca chung ta cung quy gia nh the, ang a gi Con cua Ngi v chung ta. Tin mng noi: "That ra, Thien Chua a yeu thng the gian en noi a trao tang ngi Con duy nhat cua Ngi, e bat c ai tin vao Ngi th khong chet nhng co s song i i." (Ga 3,16).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page