Thng Hoi ong, ngay 3:

Noi vi ngi tre, ch khong noi ve ho

 

Thng Hoi ong, ngay 3: Noi vi ngi tre, ch khong noi ve ho.

Vu Van An

Vatican (VietCatholic News 6-10-2018) - Theo ky gia Isabella Piro cua Vatican News, hom th T 3 thang 10 nam 2018, tai Thng Hoi ong ve Ngi Tre, 20 ngh phu Thng Hoi ong a tham luan. Thay Alois, be tren Cong ong Taize, mot khach mi ac biet cua Thng Hoi ong, cung a len tieng gop y cung vi 8 d thnh vien tre.

"Ngay nay, nhieu ngi noi ve ngi tre, nhng t ngi noi vi ho". Li le nay cua c Phaolo VI a vang vong trong phien hop toan the lan th t cua Thng Hoi ong Giam Muc dien ra sang th T 3 thang 10 nam 2018.

Chu e lang nghe la mot phan quan trong cua phien hop buoi sang. Thng Hoi ong a nghe noi ve s can thiet phai lang nghe ngi tre trong the gii ky thuat so, ni ma s d tha thong tin tng ng vi mot s thieu m c, co nguy c tao ra nhng tre em "qua map ve thong tin". Nhng cung co nhu cau nhn vao khuon mat tch cc cua tuoi tre, nhng ngi mang cac nguon tai nguyen nhan ban va tam linh v ai, nh tnh ban, tnh lien i, thien nguyen, tnh chan thc khi lam chng, oi hoi nhat quan ngo vi xa hoi dan s, keu goi cho co mot giao hoi vui ti va co tinh than Tin Mng hn.

Giao tiep mot cach xay dng vi ngi ln

Cac ngh phu c nghe: ngi tre muon co mot ngi trng thanh biet lang nghe ho, danh th gi cho ho, chao on ho bang s tng cam va ton trong, ong hanh vi ho trong viec bien phan cua ho - tham ch lien quan en ca n goi cua ho na - va khong phan xet ho. Ngay nay, nhu cau nay tham ch con ln hn na, do thai o cua mot so ngi ln oi vi ngi tre, co the khien cac ban tre b mat phng hng, khong co mot iem tham chieu on nh.

Tam quan trong cua phung vu va cac b tch

Cac dien gia vao sang th T cung noi ve tam quan trong cua viec lam song lai i song thieng lieng cua Giao Hoi, ac biet lien quan en Thanh Le, viec cau nguyen hang ngay va cac B Tch. ay co the la mot cach e thu hut ngi tre va bien ho thanh mot phan tch cc trong i song cua Giao Hoi, khuyen khch ho ong mot vai tro tch cc. Do o, trong cac c hanh phung vu, can chu y en viec s dung am nhac tao cam hng nhieu hn, cung nh giao ly va cac bai giang. Cung co phat bieu cho rang hoc thuoc long cac kinh nguyen va cac cong thc, la ieu khong u; ung hn, viec thuyet giang phai vui ti va truyen cam hng, v ngi tre can hieu bang au cua ho, va tin bang trai tim cua ho. Ch bang cach nay, ho mi co the tr thanh cac tong o au tien cho cac ong trang ong la cua ho. La mot tac nhan cua s thay oi, mot ngi xay dng hoa bnh va hp nhat tren the gii, tuoi tre phai c coi la moi trng than hoc e Giao Hoi nhan ra chnh mnh.

"Co n trong d tha"

ong thi, cac Muc t khong c t gii han mnh vao viec ngoi ch ngi tre trong cac giao x: thach thc thc s la tr thanh mot Giao Hoi "i ra ngoai", vn tay ra vi ngi tre, du ho au. Nhieu ban tre dng nh co rat nhieu tnh ban ao, nhng rat t ban be thc. Ho mac chng "co oc trong d tha", ma Giao Hoi co the a ra mot giai ap co thc chat. Trong pham vi ao tao, tam quan trong cua giao huan xa hoi cua Giao Hoi, mot la ban co gia tr co the hng dan ngi tre trong cac la chon cua ho, a c nhac nh; cung nh vai tro cua cac trng Cong Giao, hieu nh cac trung tam giao duc xuat sac, mac du co le khong co kha nang ket nhap hoan toan ngi tre vao i song giao hoi.

Lien minh Gia nh-Giao hoi

Li keu goi cho co s lien minh gia Giao hoi va gia nh la mot chu e co tnh trung tam khac trong ngay. La cac nha giao duc au tien cua tre em, ac biet trong viec ong hanh vi chung cho ti tuoi trng thanh, n v can ban gia nh, da tren cuoc hon nhan Kito giao, hien nay can c anh gia cao mot lan na.Thc the, mot cach nao o, gia nh giong nh chung vien au tien cho nhng ngi nay bien phan n goi. V ly do nay, ieu xem ra can thiet la phai suy ngh ve khuon dung ngi cha, mot tru cot e thong truyen c tin va lam thanh thuc can tnh cua tre em. Nh a c ch ra tai ai sanh Thng Hoi ong, ay la mot vai tro can c anh gia mot cach hai hoa, ch khong ua tranh, vi vai tro cua cac ba me.

Chao on di dan va ngi t nan

Ngoai ra con co li keu goi chao on ngi t nan va di dan, nhng ngi thng la ngi tre va pham gia thng b vi pham. Cac v giao pham nhan thay mot han t quan trong trong lnh vc nay la lien i, e nhng ngi t nan tre thc s cam thay c chao on va hoa nhap. Cac dien gia cung nhan manh s can thiet phai lam viec vi nhau e ngi ta khong b buoc phai di c, nhng co kha nang lai at nc goc cua ho.

"Mot tha tac vu lang nghe"

Sau cac gop y cua nhieu giam muc, cac thanh vien cua Thng Hoi ong a co c hoi c nghe Thay Alois, Be tren cong ong Taize, mot v khach ac biet tai cuoc hop. Thay noi ve tam quan trong cua mot "tha tac vu lang nghe," co le co the giao pho cho tn hu giao dan. Ngi sang lap ra cong ong Taize, Thay Roger qua co, tng noi, "khi lang nghe, Giao hoi tr thanh ieu mnh von la: tc s hiep thong cua tnh yeu".

Th gi sau o a c danh cho viec nghe tam ngi tre, ca nam lan n, nhng ngi tham d Phien Hop Toan The trong t cac d thnh vien. Trong cac gop y cua ho, co iem cho rang tuoi tre khong ch la mot pham tru thong ke; ung hn, ngi tre muon la thanh phan cua giai phap oi vi cac van e ng thi. Cung co li keu goi phai co mot loai "u tien chon" ngi tre: b thng tch bi cac he thong loai tr, cac he thong khong ung ho bnh ang va cong ly, ngi tre phai c lang nghe va giup mot cach cu the, chnh v ho co nguy c tr nen giong nh ngi ngheo thi ta, nan nhan cua mot "nen van hoa vt bo".

B vt bo va khong goc re

La ngi tre ngay nay gan nh bao am c ghi danh vao hang ngu ngi b vt bo: khong goc re va "nati liquidi" [sinh ra trong trang thai long].Ngi tre thi ta khong chac chan va mong manh, thng tr thanh dung cu cho chnh tr, b tc oat tng lai. Mat khac, ho van m c mot the gii bao gom ho va giup ho tr thanh nhng ngi chu ao cua lch s, nhng ngi sang tao trong lnh vc phuc vu ch khong phai quyen lc. Cac d thnh vien cung keu goi cho co s cng ran va minh bach trong cuoc au tranh chong lai viec lam dung cua nhng ngi trong Giao hoi, e Giao hoi co the tr nen ang tin cay hn. Cuoi cung, ho cho biet s anh gia cao hn ve vai tro cua phu n trong i song giao hoi la ieu can thiet, e phu n co the cam thay c khuyen khch phat trien trong s t do tin vao Chua Giesu.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page