Le hoi gii tre "Chung ta v

duy nhat, lien i, sang tao"

 

Le hoi gii tre "Chung ta v - duy nhat, lien i, sang tao".

Giuse Tran c Anh, OP

Vatican (Vat. 7-10-2018) - Chieu th bay, ngay 6 thang 10 nam 2018, c Thanh Cha Phanxico va mot so ngh phu a gap g 7 ngan ngi tre trong mot le hoi vi chu e: "Chung ta v - duy nhat, lien i, sang tao".

c Giao Hoang va cac ngh phu gap g 7 ngan ngi tre

Le hoi c to chc vi nhng bai ca, cac ieu vu, xen lan hang chuc chng t va nhng cau hoi c cac ban tre ai dien cho gii tre khap tren the gii trnh bay vi Giao hoi va vi c Thanh Cha, tap trung vao 3 e tai rat quan trong oi vi gii tre; o la: tm kiem can tnh ch that, cac moi lien he va s song nh la s phuc vu va qua tang.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page