c Thanh Cha khai mac

Thng Hoi ong Giam muc ve gii tre

 

c Thanh Cha khai mac Thng Hoi ong Giam muc ve gii tre.

Minh c

Vatican (WH 04-10-2018) - Trong bai giang Thanh le khai mac Thng Hoi ong Giam muc ngay 3 thang 10 nam 2018 tai Quang trng Thanh Phero, c Thanh Cha Phanxico a nhan nhu cac giam muc ng e cho mnh b chet ngat v "cac tien tri bao hoa cung nh nhng gii han, sai lam va toi loi cua mnh". Ngi tre xin chung ta ng e ho "ri vao tay nhng ke kinh doanh s chet".

c Thanh Cha a khai mac Thng Hoi ong Giam muc Khoa Thng le th XV vi chu e "Ngi tre, c tin, va s phan nh n goi" vi li keu goi cac giam muc hay e phong, ng e "ri vao thai o duy luan ly hay u tuyen" khi ban ve cac nhu cau cua gii tre ngay nay.

c Thanh Cha cung xin cac Ngh phu hay chan thanh lang nghe nhau "trong chan thanh va cau nguyen, co gang het sc tranh nhng nh kien va ieu kien".

c Thanh Cha noi rang cac giam muc can tm cach "hiep thong vi nhng hoan canh a dang ma Dan Chua ang trai qua", ieu o giup cac ngai "tranh c s quyen ru cua cac y thc he tru tng von chang bao gi cham vao thc te cua con ngi". "Niem hy vong thach o chung ta, thuc ay chung ta va pha v chu ngha tuan thu von chu trng rang 'c phai lam nh the nay'. Niem hy vong oi hoi chung ta ng len e nhn thang vao cap mat cua ngi tre va xem xet hoan canh cua ho".

ay la Thng Hoi ong th ba trong thi gian 5 nam c Thanh Cha Phanxico thi hanh s vu Phero, hai Thng Hoi ong trc c to chc vao cac nam 2014 va 2015, ban ve cac van e cua i song gia nh. Thng Hoi ong giam muc nam 2018 a co mot thi gian dai chuan b, bao gom hai cuoc gap g Tien Thng Hoi ong cua ngi tre Roma va viec pho bien mot ban cau hoi trc tuyen danh cho gii tre tren toan the gii ve nhng van e quan trong oi vi ho.

Co 34 ngi tre tham d Thng Hoi ong vi t cach chuyen gia hoac d thnh vien, ho co the tham gia thao luan nhng khong c bo phieu ve tai lieu cuoi cung.

ac biet, Thng Hoi ong Giam muc nay co s tham d cua 2 giam muc Trung Hoa ai luc. ay la lan au tien cac giam muc cua Giao hoi tai Trung Quoc tham d Thng Hoi ong Giam muc ke t sau nam 1967, nh vao "thoa thuan tam thi" gia Vatican va Bac Kinh mi c ky ket vao ngay 22/9 va qua. Thoa thuan nay ket thuc cuoc tranh chap keo dai nhieu thap nien ve viec bo nhiem giam muc tai Trung Quoc.

Trong bai giang, c Thanh Cha Phanxixo a nhac ten hai giam muc nay: c cha Giuse Quach Kim Tai - giao phan Tha c; c cha Gioan Baotixita Dng Hieu nh - giao phan Dien An - va noi rang "s hiep thong cua tat ca hang giam muc Trung Quoc vi Ngi ke v Thanh Phero tr nen hu hnh hn nh s hien dien cua hai c cha".

c Thanh Cha cung noi vi cac giam muc rang nhng ngi tre "se co kha nang ngon s va tam nhn neu chung ta, nhng ngi ln, biet m c va thong truyen nhng c m va niem hy vong ma chung ta hang ap u".

c Thanh Cha nguyen xin Chua Thanh Than "ban n cho chung ta e tr thanh nhng Ngh phu c xc dau bang n c m va hy vong".

"Xin Chua Thanh Than ban cho chung ta n tr nen mot ky c chuyen can, song ong va hieu qua, khong e cho ky c ay b mai mot khi chuyen giao t the he nay sang the he sau, hay b nghien nat bi cac tien tri bao hoa va tai ng, hoac bi nhng thieu sot, sai lam va toi loi cua chnh chung ta".

Phien au tien cua Thng Hoi ong Giam muc bat au nhom hop vao chieu th T 3 thang 10 nam 2018, trong o c Thanh Cha Phanxico co bai dien van vi cac thanh vien tham d. Cac phien hop chung d kien se tiep tuc dien ra trong khoang hai tuan, sau o se chia thanh cac nhom nho theo cac ngon ng e thao luan.

Tham gia Thng Hoi ong Giam muc Khoa Thng le th XV gom 50 hong y, 145 giam muc va tong giam muc, 37 giam muc phu ta, cung vi 10 linh muc va tu huynh thuoc cac dong tu.

Ket thuc bai giang trong Thanh le khai mac, c Thanh Cha nhac lai dien van be mac Cong ong chung Vatican II (1962-65), la nhng li noi vi ngi tre - ma vao luc o, "nhieu ngi trong chung ta ay hay con tre hay ang chap chng bc vao con ng dang hien" - va noi vi cac Ngh phu rang nhng li ay "se giup chung ta rat nhieu" neu chung ta oc lai di anh sang cua cau th sau ay cua nha th ngi c the ky 19, Friedrich Holderlin: "Mong sao ngi ln biet gi li a ha khi con tre".

Trong Dien van be mac Cong ong chung Vatican II ay, c giao hoang Phaolo VI a noi: "Chung toi khuyen khch cac ban m rong con tim ra vi the gii, lang nghe tieng goi cua anh em mnh, e phuc vu ho vi tat ca nhiet huyet cua cac ban".

Va hieu trieu cac ban tre: "Hay au tranh chong lai thoi ch ky, ng e cho ban nang bao lc va han thu t do boc lo, o la nhng th gay ra chien tranh vi biet bao au thng. Hay song quang ai, thanh khiet, ton trong va chan thanh, va hay nhiet tam xay dng mot the gii tot ep hn the gii cua nhng ngi an anh cua cac ban".

Thng Hoi ong Giam muc Khoa Thng le th XV ve Gii tre se keo dai en 28 thang 10 nam 2018.

(Nguon: Vatican Insider)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page