c Thanh Cha Phanxico c hanh

Thanh le khai mac

Thng Hoi ong Giam muc ve gii tre

 

c Thanh Cha Phanxico c hanh Thanh le khai mac Thng Hoi ong Giam muc ve gii tre.

Hong Thuy

Vatican (Vat. 3-10-2018) - c Thanh Cha Phanxico mi goi cac ngh phu tai khi ong niem am me Tin mng va chuyen trao cho ngi tre e ho cung co kha nang tien tri va co cai nhn m rong cho cuoc song tng lai.

Luc 10 gi sang th t mung 3 thang 10 nam 2018, c Thanh Cha Phanxico a chu s Thanh le khai mac Thng Hoi ong Giam Muc ve gii tre tai quang trng thanh Phero, vi s tham d cua khoang 30 ngan tn hu. ong te vi c Thanh Cha co c Hong Y Lorenzo Baldisseri - Tong Th ky Thng Hoi ong Giam Muc, c Hong Y Sergio da Rocha - Tong tng trnh vien Thng Hoi ong, c cha Fabio Fabene - Pho Tong th ky Thng Hoi ong, hai v Tong th ky cua Thng Hoi ong Giam Muc lan th 15 la cha Giacomo Costa dong Ten va cha Rossano Sala dong Don Bosco, va khoang 50 Hong Y, mot so Thng phu, gan 200 Giam Muc va khoang 100 Linh Muc.

Trong khi c Thanh Cha va oan rc ang tien ra san en th, ca oan a hat Kinh Cau cac Thanh. Trong bai giang, da tren li cua Chua Giesu: Chua Thanh Than ma Chua Cha sai en nhan danh Thay se day cho anh em moi ieu va se nhac nh anh em tat ca nhng g Thay a noi vi anh em." (Ga 14,26), c Thanh Cha nhan manh en vai tro cua Chua Thanh Than trong viec giup cac mon e luon song nhng ky c ve Thay Giesu, gi long nhiet thanh vi Thay cua mnh. T o, c Thanh Cha mi goi cac ngh phu va cong oan vang theo s hng dan cua Chua Thanh Than, e Ngi m tam tr chung ta vi nhng c m va hy vong va trao chuyen cho gii tre, la nhng ngi co kha nang tien tri va vien tng cuoc song.

Giai thch cau Tin mng thanh Gioan 14,26, c Thanh Cha noi: Bang cach the n gian nay, Chua Giesu ha ban cho cac mon e mot ieu bao am va ieu nay se ong hanh trong suot s vu truyen giao c uy thac cho ho: Chua Thanh Than se la ang au tien gn gi va lam cho nhng ky c ve Chua Giesu luon song ong va hien thc trong trai tim cac mon e. Chnh Ngi lam cho s phong phu va ve ep cua Tin mng tr nen nguon mach cua niem vui va s mi me vng ben.

Chua Thanh Than giup ngi ln trao chuyen cho ngi tre c m va hy vong

T y tng khi au nay, trc het c Thanh Cha cau xin Chua Thanh Than, e vao luc khi au cua thi iem an sung oi vi toan the Giao hoi, la Thng Hoi ong Giam Muc, Ngi "tr giup chung ta gn gi ky c ve Chua Giesu va thap sang trong chung ta Li cua Chua", va co the khi day long nhiet thanh va am me oi vi Chua. c Thanh Cha noi: "Long nhiet thanh va am me truyen giao tao ra long nhiet thanh va am me oi vi Chua Giesu. Ky c co the anh thc va canh tan trong chung ta kha nang m c va hy vong. Bi v chung ta biet rang nhng ngi tre cua chung ta se co kha nang tien tri va vien tng theo tieu chuan ma chung ta, bay gi la ngi ln hay ngi cao tuoi, co the m c va do o thong truyen va chia se nhng c m va hy vong ma chung ta mang trong tim (x. Gl 3,1)".

Lang nghe Chua Thanh Than

Tiep en, c Thanh Cha cau xin Chua Thanh Than e cac ngh phu co kha nang phan nh cac con ng cua Chua Thanh Than. c Thanh Cha noi: "Nguyen xin Chua Thanh Linh ban cho chung ta an sung e tr thanh nhng ngh phu c xc dau vi n m c va hy vong, e chung ta, en lt mnh, co the xc dau cho nhng ngi tre cua chung ta vi n tien tri va co cai nhn xa rong; xin Ngi ban cho chung ta n tr thanh ky c sieng nang, song ong, hieu qua, t the he nay sang the he khac, khong e mnh b dap tat va nghien nat bi cac li tien tri ve tai hoa va bat hanh, bi gii han, loi lam va toi loi cua chnh chung ta, nhng co the tm thay khong gian e thap sang con tim va phan nh cac con ng cua Chua Thanh Linh. Chnh vi thai o ngoan ngoan lang nghe tieng noi cua Chua Thanh Linh ma chung ta a tu hop lai, t khap ni tren the gii."

Lan au tien cac Giam Muc Trung quoc tham d Thng Hoi ong Giam muc

c Thanh Cha cung chao on hai Giam muc Trung quoc lan au tien tham d Thng Hoi ong Giam Muc, va ngai vui mng v "s hiep thong cua toan the hang Giam muc vi ngi ke v thanh Phero tham ch con ro rang hn nh s hien dien cua ho." Sau khi chao on hai Giam Muc Trung quoc, c Thanh Cha hy vong rang "cuoc gap g mi cua giao hoi co kha nang m rong tam nhn, m rong long mnh va bien nhng cau truc ang lam chung ta b te liet, ang chia re chung ta va tach chung ta ra khoi nhng ngi tre tuoi khi e ho gia bien khi song gio va la tre mo coi khong co mot cong oan c tin e ho tr ho, cac tre mo coi thieu y ngha nh hng va thieu y ngha song (xem Tong huan Niem vui Phuc am, 49).

Ngi tre yeu cau ngi ln dan than vi sang tao va nang ong

c Thanh Cha khang nh: "Hy vong thach thc chung ta, thuc ay chung ta va pha v chu ngha khuon mau luon the hien qua cau noi "no luon luon c lam nh vay". Hy vong yeu cau chung ta ng day e nhn thang vao anh mat cua ngi tre va thay cac hoan canh cua ho. Cung chnh hy vong, oi hoi chung ta no lc e ao ngc tnh trang bat an, s loai tr va bao lc, ma nhng ngi tre cua chung ta ang gap phai. Nhng ngi tre tuoi, ket qua cua nhieu quyet nh c a ra trong qua kh, mi goi chung ta cung ho lanh trach nhiem ve hien tai vi s dan than nhieu hn va chien au chong lai bat ky ieu g ngan can ho song vi pham gia. Ho yeu cau chung ta va oi hoi mot s cong hien sang tao, mot nang ong thong minh, nhiet tnh va tran ay hy vong, va khong e ho n oc trong tay cua nhieu ngi buon ban cai chet, nhng ngi an ap cuoc song cua ho va lam cho tam nhn cua ho b u toi."

Cac ngh phu can hiep nhat, khiem nhng, lang nghe nhau

c Thanh Cha xin cac ngh phu cung lang nghe nhau e cung nhau phan nh ieu Chua ang muon ni Giao hoi cua Ngi. c Thanh Cha nhac lai li Thanh Phaolo trong bai oc th nhat: "Moi ngi khong tm kiem s quan tam cua rieng mnh, ma con cua nhng ngi khac "(Phil 2: 4), la thai o can co cua cac ngh phu. ong thi, vi s khiem nhng, can coi nhng ngi khac vt troi hn chnh chung ta (xem cau 3).

c Thanh Cha mi goi cac ngh phu, ngai noi:

"Vi tinh than nay, chung ta se co gang lang nghe lan nhau e phan biet vi nhau nhng g Chua ang muon ni Giao Hoi cua Ngi. Va ieu nay oi hoi chung ta phai can than e tranh luan ly "gi cho mnh an toan" va "t tham chieu"; nhng cach the nay se lam cho ieu quan trong tr thanh th yeu va ieu th yeu tr thanh quan trong. Tnh yeu danh cho Tin Mng va cho nhng ngi c giao pho cho chung ta oi hoi chung ta phai m rong tam nhn cua mnh va khong quen lang s menh ma chung ta c mi goi e mang lai mot li ch ln hn cho tat ca chung ta. Khong co thai o nay, moi no lc cua chung ta se vo ch."

Can lang nghe Chua e nghe c tieng keu cua dan chung

c Thanh Cha neu len s can thiet "lang nghe Thien Chua e cung Ngi lang nghe tieng keu cua dan chung; lang nghe moi ngi, e cung ho ht th thanh y ma Thien Chua keu goi chung ta (xem Dien t tai buoi cau nguyen e chuan b cho Thng Hoi ong ve gia nh, 04.10.2014). Nhng can tranh "cam do ri vao chu ngha luan ly va u tu, cung nh s thu hut cua y tng tru tng ma khong bao gi phu hp vi thc te cua dan chung (xem J.M. BERGOGLIO, Suy niem cho cac tu s, 45-46).

c Thanh Cha mi goi cac ngh phu va toan the tn hu at thng Hoi ong Giam Muc di s che ch hien mau cua Me Maria. Xin Me, ngi n lang nghe va cua ky c, ong hanh vi chung ta e nhan ra cac ng hng cua Chua Thanh Than e vi s hao hc, gia c m va hy vong, chung ta ong hanh va khuyen khch nhng ngi tre e ho khong ngng la nhng tien tri.

Cac ngh phu keu goi ngi tre xay dng the gii tot hn

Cuoi cung c Thanh Cha nhan nhu cac ngh phu hay chuyen trao cho cac ngi tre s iep cua cac ngh phu cua Cong ong Vatican II ma nhieu ngi trong cac v a nhan khi con tre. c Thanh Cha lap lai li cua c Giao Hoang Phaolo VI trong Thong iep gi gii tre ket thuc Cong ong Vatican II: "Giao hoi, trong bon nam, a lam viec e tre hoa khuon mat cua chnh mnh, e tng ng tot hn vi ke hoach cua ang thanh lap Giao hoi, ang hang song v ai, c Kito muon i ti tre. Va vao cuoi cuoc "kiem thao i song", Giao hoi noi vi cac ban: v cac ban nhng ngi tre, ac biet cho cac ban, Giao hoi vi Cong ong a thap len mot anh sang chieu sang cho tng lai, tng lai cua cac ban. Giao Hoi hao hc mong muon rang xa hoi ma ban sap xay dng se ton trong nhan pham, t do va quyen cua con ngi: va nhng ngi nay la ban. [...] Giao hoi co niem tin [...] rang cac ban se biet lam the nao e khang nh c tin cua cac ban trong cuoc song va trong nhng ieu mang lai y ngha cho cuoc song: s xac tn ve s hien hu cua mot Thien Chua cong bnh va tot lanh.

Va nhan danh Thien Chua va Chua Giesu Con cua Ngi ma chung toi khuyen khch cac ban m rong long mnh theo nhng chieu kch cua the gii, e hieu li keu goi cua cac anh ch em cua cac ban, va manh dan dung nang lng tre cua cac ban vao viec phuc vu ho. Chien au chong lai moi th ch ky. T choi e cho cac ban nang cua bao lc va han thu c t do, la nhng th tao ra cac cuoc chien tranh va tham canh buon kho cua. Hay rong lng, trong sach, ton trong, chan thanh. Va nhiet thanh xay dng mot the gii tot hn so vi hien tai! "(PAUL VI, Thong iep gi gii tre ket thuc Cong ong Vatican II, 08.12.1965).

c Thanh Cha ket thuc vi li nhan nhu: Cac anh em ngh phu, Giao hoi nhn anh em vi s tin tng va tnh yeu.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page