Th Muc vu cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam

sau Hoi ngh thng nien ky II/2018

 

Th Muc vu cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam sau Hoi ngh thng nien ky II/2018.


Hoi ong Giam Muc Viet Nam trong Hoi ngh thng nien ky II/2018.


My Tho (WH 27-09-2018) - Th Muc vu cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam sau Hoi ngh thng nien ky II/2018:

 

Hoi ong Giam Muc Viet Nam

Th Muc Vu 2018

 

Anh ch em than men,

Chung toi, cac Giam muc thuoc 26 Giao phan, tham d Hoi ngh thng nien ky II-2018 tai Trung tam Muc vu Giao phan My Tho, xin gi en anh ch em li chao than ai trong Chua Giesu Kito. Qua th nay, chung toi xin gi ti anh ch em mot vai thong tin va nh hng muc vu.

1. Ngay 21 thang 5 nam 2018, Phong bao ch Toa Thanh loan tin c Thanh Cha Phanxico a bo nhiem c Tong giam muc Marek Zalewski lam S than Toa Thanh tai Singapore, kiem ai dien khong thng tru cua Toa Thanh tai Viet Nam. c Tong giam muc Marek Zalewski gia nhap nganh ngoai giao cua Toa Thanh t nam 1995 va a phuc vu tai nhieu nhiem s khac nhau tren the gii, trc khi nhan nhiem vu tai Singapore va tai Viet Nam.

Nhan dp Hoi ngh thng nien ky II-2018 cua Hoi ong Giam muc Viet Nam, ngay 24-9-2018, chung toi vui mng on tiep v tan ai dien Toa Thanh. Thay mat Dan Chua tai Viet Nam, chung toi a bay to long biet n c Thanh Cha Phanxico a luon quan tam en oan chien nho be tai Viet Nam va gi ai dien cua ngai en ong hanh. Chung toi hy vong s hien dien cua v ai dien Toa Thanh se gop phan gia tang s hieu biet gia Chnh phu Viet Nam va Toa Thanh, cung co moi hiep thong cua Hoi Thanh Viet Nam vi Hoi Thanh pho quat, cung nh thuc ay viec loan bao Tin Mng Chua Giesu tren que hng at nc chung ta.

2. Nh a trnh bay trong Th Chung 2016, Hoi Thanh Viet Nam tap trung vao chu e Muc vu gia nh trong ba nam (2016-2019) vi nhng iem nhan cho tng nam. Trong nam 2018-2019, chung ta c mi goi ong hanh vi cac gia nh gap kho khan. Chung toi muon nhac lai ay nhng net can ban trong Th gi cac gia nh Cong giao nam 2016:

Chua Giesu mot ang a ra l tng rat cao ca ve i song hon nhan va gia nh; ang khac, Ngi chanh long thng nhng ngi au kho trong i song hon nhan, nh trng hp ngi phu n x Samaria hoac ngi n pham toi ngoai tnh. Theo gng Chua Giesu, chung ta c mi goi cham soc muc vu cho cac gia nh, nhat la nhng gia nh gap kho khan. Trong tnh hnh hien nay, chung toi xin anh ch em lu tam en nhng hoan canh sau:

Trc het la cac gia nh di dan: ngay nay v hoan canh kinh te, rat nhieu gia nh phai ri bo lang que e tm ke sinh nhai trong nhng thanh pho ln. Ch mot so t thanh cong, con a so gap nhieu kho khan trong viec lam an, sinh hoat gia nh, giao duc con cai. Ve mat c tin, ho cung gap kho khan trong viec hoi nhap cong oan giao x mi. V the, chung ta phai m rong vong tay on tiep, e cac gia nh di dan cam nhan cong oan giao x la nha cua ho, ni o c tin c nuoi dng, long men c vun trong, va hy vong c trien n gia nhng kho khan th thach.

Ke en la nhng cap hon nhan khac ao: trong nhng gia nh nay, co nhng kho khan rieng do viec v chong khong cung niem tin ton giao, anh hng en viec gi ao cua ngi Cong giao cung nh viec giao duc con cai trong gia nh. V the, chung ta can ong hanh va nang ho, nhat la giup ngi phoi ngau Cong giao trong i song c tin, e ho co the lam chng cho Tin Mng va gii thieu Chua Giesu cho moi ngi trong gia nh, gia toc va loi xom.

Cuoi cung la nhng gia nh b o v: da vao giao huan cua Chua, Hoi Thanh luon mong muon cac oi v chong chung thuy vi nhau en tron i. Tuy vay, trong thc te, nhieu cap hon nhan ri vao tnh trang mau thuan khong the hoa giai va dan ti o v. Mot so ngi Cong giao ri vao tnh trang nay v hoan canh ch khong hoan toan do loi rieng cua ho. V the, thay v len an va loai tr, chung ta can cam thong va giup ho ni cong oan c tin cung nh trong i song hang ngay. oi vi nhng ngi a li d va tai hon, ho van c Hoi Thanh yeu thng va quan tam cham soc vi tnh mau t.

3. Hoi ngh thng nien ky II-2018 dien ra trong Nam Thanh ky niem 30 nam tuyen phong cac Thanh T ao Viet Nam. e song tinh than cua Nam Thanh, chung toi a hanh hng ve giao x Ba Giong, ni ton knh Cha thanh Phero Nguyen Van Lu va 27 giao dan t ao. Cha thanh Phero Lu a dong dac tra li quan an trc cong ng: "ao thanh a tham vao xng tuy toi roi, lam sao toi bo ao c". c g Tin Mng Chua Giesu Kito cung tham vao xng tuy chung ta, nh o co the lam chng cho Tin Mng bang chnh i song cua mnh. Cac Thanh T ao la nhng ngi yeu men Que hng va Dan toc Viet Nam. Trong cuoc hanh hng nay, chung toi cau nguyen cho Que hng c bnh an, lanh tho, lanh hai c toan ven, nhan pham c ton trong va ong bao c hanh phuc. Xin anh ch em hay tiep tuc cung vi chung toi than tha vi cac ngai:

"Lay cac Thanh T ao Viet Nam, cac ngai a yeu men Que hng, xin cau cho at nc c an vui hanh phuc va moi ngi chung tay xay dng mot the gii hoa bnh. Cac ngai a cam long chu chet ma khong oan han, xin cau cho ong bao moi gii biet yeu thng um boc lan nhau. Cac ngai a hi sinh tat ca v c tin, xin cau cho chung con la con chau, biet song va chia se niem tin cua mnh, e mot ngay kia tren thien quoc, chung con c hp tieng vi cac ngai, ca tung Chua muon i vinh hien. Amen."

 

Lam tai Trung tam Muc vu Giao phan My Tho

Ngay 27 thang 9 nam 2018

Hoi ong Giam muc Viet Nam

 

Chu tch

(an ky)

+ Giuse Nguyen Ch Linh

Tong giam muc TGP. Hue

 

Tong th ky

(a ky)

+ Phero Nguyen Van Kham

Giam muc GP. My Tho

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page