Giao phan My Tho chao on

Hoi ong Giam Muc Viet Nam

tham d hoi ngh thng nien ky II-2018

 

Giao phan My Tho chao on Hoi ong Giam Muc Viet Nam tham d hoi ngh thng nien ky II-2018.

Teresa Mai An


Giao phan My Tho chao on Hoi ong Giam Muc Viet Nam tham d hoi ngh thng nien ky II-2018.


My Tho (WH 25-09-2018) - Ngay 24 thang 09 nam 2018, Giao phan My Tho han hoan chao on quy c Cha ve d hoi ngh thng nien cua Hoi ong Giam muc ky II-2018 tai Trung tam Muc vu (TTMV) Giao phan. ay la lan au tien Giao phan c vinh d ln lao on tiep cac giam muc ba mien at nc en d ky hop nay. on tiep ay u cac giam muc co c giam muc Phero Nguyen Van Kham, cha Tong ai dien Phaolo Tran Ky Minh, va mot so linh muc trong Giao phan. Giao phan My Tho chao on cac giam muc trong han hoan khi mi va en bang nhng cai bat tay cung nhng nu ci lam cho bau kh tr nen am ap va tran ay tnh than thng.

Luc 18g00, cac giam muc tap trung vao nha hoi e tham d nghi thc chao on. c giam muc Giuse Vu Van Thien - pho tong Th ky Hoi ong Giam Muc - tran trong gii thieu thanh phan tham d bang tieng Phap: c Tan Kham s Toa Thanh - c Tong Giam Muc Marek Zalewski, c hong y Phero Nguyen Van Nhn, c Tong giam muc Hue va cac giam muc cua 26 giao phan. Thanh phan dan Chua ai dien Giao phan gom co: Cha Tong ai dien, quy cha, quy thay, quy n tu hai Hoi dong va mot so giao dan.

M au chng trnh chao on, c giam muc Giuse Nguyen Ch Linh - Chu tch Hoi ong Giam muc Viet Nam - oc dien van chao on c Tan Kham s va cac giam muc: "S hien dien cua c Tong la mot bang chng cho moi day hiep thong hu hnh gia Toa Thanh va Giao hoi Viet Nam..."

Tiep en, c Tan Kham s phat bieu va trao th gii thieu kham s mi cua c hong y Pietro Parolin - Quoc vu khanh Toa Thanh - cho c cha Chu tch Hoi ong Giam Muc Viet Nam.

Sau o, Cha Tong ai dien gii thieu s lt ve Giao phan My Tho: so giao dan, linh muc, tu s va giao dan, mot so nhng c s Cong giao ac biet trong Giao phan. Va e bay to niem vui mng, ai dien Giao phan dang tang c Tan Kham s va c cha Chu tch hai gio hoa ti tham.

Luc 20g00, c giam muc Giuse Vu Van Thien chu s gi Chau Thanh The tai nha nguyen cua Trung Tam Muc Vu Giao phan My Tho.

Hoi ngh thng nien Hoi ong Giam Muc Viet Nam ky nay dien ra t ngay 24 en ngay 28 thang 09 nam 2018.

 

Bai viet: Teresa Mai An

Hnh: Henri Hng

Nguon: BTT Gp. My Tho

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page