Bai dien van cua c Giao Hoang Phanxico

vi cac nha cam quyen dan s,

xa hoi dan s va ngoai giao oan Estonia

 

Bai dien van cua c Giao Hoang Phanxico vi cac nha cam quyen dan s, xa hoi dan s va ngoai giao oan Estonia.

Vu Van An

Estonia (VietCatholic News 25-09-2018) - Theo tin chnh thc cua Toa Thanh, th Ba, ngay 25 thang 9 nam 2018, tai Vn Hong cua Dinh Tong Thong Estonia, khi gap N Tong Thong, cac vien chc chnh phu va ai dien xa hoi dan s Estonia cung ngoai giao oan, c Giao Hoang Phanxico a oc bai dien van sau ay:

 

Tha Ba Tong thong,

Qui thanh vien Chnh phu va Tham quyen quoc gia,

Qu Thanh vien ngoai giao oan,

Qu v, qui ba va qui ong,

Toi rat vui c gap Qu v Tallinn, thu o cc bac ma Chua a cho phep toi en tham. Toi cam n Ba, tha Ba Tong thong, v li nghinh on cua Ba va v c hoi c gap g cac ai dien cua dan toc Estonia. Toi biet rang trong so Qu v cung co mot phai oan t cac lnh vc xa hoi dan s va t the gii van hoa. ieu nay cho phep toi bay to vi ho mong muon cua toi c hoc hoi them ve nen van hoa cua Qu v, va ac biet la kha nang thch ng tng giup Qu v bat au nh mi khi oi dien vi rat nhieu tnh huong nghch canh.

Trong nhieu the ky, nhng lanh tho nay c goi la "Lanh a c Ba", Maarjmaa. Mot cai ten khong ch n gian la mot phan cua lch s cua Qu v, ma con la mot phan cua nen van hoa cua Qu v na. Ngh en c Maria nhac toi nh hai ch: ky c va s phong phu hoa trai. c Maria la mot ngi phu n cua ky c, ngi a gn gi moi ieu song ong trong trai tim mnh (xem Lc 2:19) va la ngi me phong phu, a san sinh s song cua Con mnh.

Do o, toi muon ngh ti Estonia nh mot vung at cua ky c va cua s phong phu hoa trai.

Vung at cua ky c

Dan toc cua Qu v a phai chu ng, nhng thi iem khac nhau trong lch s, nhng khoanh khac au n va kho nao ang cay. Cac cuoc tranh au cho t do va oc lap, lien tuc b tranh chap hoac e doa. Tuy nhien, trong khoang hai mi lam nam qua - ke t ngay Qu v gianh lai c v tr thch ang cua Qu v trong gia nh cac quoc gia - xa hoi Estonia a thc hien "nhng bc tien khong lo" ve pha trc. at nc cua Qu v, mac du co quy mo nho, nhng la mot quoc gia i hang au ve phng dien ch so phat trien nhan ban va kha nang oi mi; no cung xep hang cao trong cac lnh vc t do bao ch, dan chu va t do chnh tr. Qu v cung a tao c cac moi day hp tac va hu ngh vi mot so quoc gia. Khi Qu v xem xet qua kh va hien tai cua mnh, Qu v co ly do chnh ang e nhn ve tng lai mot cach ay hy vong va ng au vi cac th thach mi. La mot vung at cua ky c la luon nh rang nhng g Qu v a at c ngay hom nay la do cac no lc, cong trnh kho nhoc, tinh than va c tin cua cac tien nhan cua Qu v.

Nuoi dng mot ky c biet n lam cho Qu v co the nhan dien cac thanh tu cua ngay hom nay nh la thanh qua cua mot lch s c tao thanh t moi ngi nam n a co gang lam cho t do tr thanh kha hu. Ngc lai, no thach thc Qu v ton vinh ho bang cach khai m nhng neo ng mi cho cac the he sap en.

Vung at cua phong phu hoa trai

Nh toi a quan sat luc bat au tha tac vu cua mnh trong t cach Giam muc Roma, "trong thi ai chung ta, nhan loai ang trai nghiem mot bc ngoat trong lch s cua no, nh chung ta co the nhn thay t cac tien bo ang c thc hien trong nhieu lnh vc. Chung ta ch co the ca ngi cac bc ang c thc hien e cai thien phuc li cua moi ngi "(Evangelii Gaudium, 52). Tuy nhien, chung ta khong bao gi nen quen rang "cuoc song tot ep" va mot cuoc song a song tot khong phai cung la mot viec.

Mot trong nhng hau qua hien nhien cua cac xa hoi ky tr (techcratic) la mat i y ngha trong cuoc song va niem vui song. Ket qua la, mot cach t t va am tham, kha nang gay ngac nhien b cut hng, thng e lai cho cac cong dan mot buon chan oi vi cuoc song. Cam thc thuoc ve va cam ket vi ngi khac, von bat nguon t mot dan toc, mot nen van hoa va mot gia nh, co the dan dan mat i, ac biet tc mat cua ngi tre cac goc re va nen tang can thiet e ho boi ap s hien dien va tng lai cua ho. Tc oat cua ho kha nang m c, mao hiem va sang tao. at tat ca "niem tin" cua chung ta vao tien bo ky thuat, coi no nh cach the duy nhat co the co, co the dan en viec mat het kha nang tao ra cac lien ket lien nga, lien the he va lien van hoa. Cuoi cung, la chnh c cau sinh t het sc quan trong e chung ta cam thay mnh nh mot phan cua nhau va cung tham gia mot d an chung theo ngha rong nhat cua han t. Thanh th, mot trong nhng ngha vu quan trong nhat e len moi ngi chung ta, nhng ngi co trach nhiem xa hoi, chnh tr, giao duc va ton giao, co lien he en viec phai lam cach nao e ta co the tiep tuc xay dng cac moi day lien ket.

Vung at cua s phong phu hoa trai oi phai co cac boi canh trong o goc re c vun trong va phat sinh ra mot mang li sinh t co kha nang am bao e cac thanh vien cua cong ong cam thay nh " nha" mnh. Khong co hnh thc nao tha hoa hn viec cam thay mnh b mat goc, khong thuoc ve ai ca. Mot vung at phong phu, va cac con ngi cua no ch co the mang hoa trai va sinh ra tng lai, trong mc o co the phat huy mot cam thc thuoc ve ni cac thanh vien cua no, tao ra cac moi day hoa nhap gia cac the he va cac cong ong khac nhau; va viec tranh ne nhng ieu nay se lam cho chung ta tr thanh vo cam oi vi ngi khac va dan en xa lanh hn na. Trong no lc nay, tha cac ban than men, toi muon bao am vi cac ban rang cac ban luon co the tin tng vao s ho tr va giup cua Giao Hoi Cong Giao, mot cong ong nho gia cac ban, nhng la mot cong ong het long mong muon c gop phan vao s phong phu hoa trai cua vung at nay.

Tha Ba Tong Thong, tha qui ba va qui ong: Toi cam n qui v mot lan na v s nghinh on va long hieu khach cua qui v. Cau xin Chua ban phuc lanh cho qui v va dan toc Estonia yeu quy. Mot cach ac biet, xin Ngi ban phuc lanh cho ngi gia va ngi tre, e, nh biet tran qui ky c va e cao no, ho co the bien lanh tho nay thanh mot mo hnh cua s phong phu hoa trai. Cam n qui v.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page