Cong oan Tin mng S song

ni cham soc ngi gia giai oan cuoi i

 

Cong oan Tin mng S song - ni cham soc ngi gia giai oan cuoi i.

Hong Thuy

Oklahoma (Vat. 27-09-2018) - Cong oan "Tin mng S song", goi tat la GOLD, c s Maria Chua Ba Ngoi thanh lap nam 2009 e on tiep nhng ngi gia yeu thuoc moi canh i, en song chung vi nhau trong cung pham gia va tnh yeu, di mot mai nha nh mot gia nh Tin mng.

Vao nam 2009, S Maria Chua Ba Ngoi ang song hanh phuc trong mot cong oan tai Phap. Nhng roi qua kinh nghiem thieng lieng, s tin rang mnh c Chua mi goi tr ve thanh pho Oklahoma e bat au s vu cham soc ngi gia yeu.

Ban au, s Maria ngh ieu nay co ve ien khung, nhng s co kinh nghiem thieng lieng cua ba mnh. Ba cua s a ln len tai mot nong trai nho Oklahoma va v the s cam thay tieng goi mi en o. Trc o, s Maria cha bao gi ngh en viec ri cong oan cua mnh Phap v s rat hanh phuc o. V vay, sau khi a phan nh ky cang e chac chan rang kinh nghiem nay va li mi goi nay la cua Chua, s a len ng i Oklahoma.

Cong oan "Tin mng S song": phat trien s n gian, tnh lien i, quan ly va phuc vu ngi ngheo

Khi s Maria en thanh pho Oklahoma, s gia nhap giao x Cong giao thanh Giacobe. c cha Bill Pruett giup , s Maria a thanh lap nha c tru "Tin mng S song" au tien tai mot c s cua giao x. Toan bo hoat ong cua cac mon e cua cong oan GOLD tai 4 nha thanh pho Oklahoma va mot nha Texas hoan toan c tai tr va ieu hanh do cac tnh nguyen vien. S Maria mieu ta cong oan GOLD nh mot cong oan chiem niem, ong hanh tch cc vi cuoc song trong nhng thi khac de ton thng nhat va theo tinh than cua thanh Phanxico Assisi. Cong oan co vo va phat trien s n gian, tnh lien i, quan ly va phuc vu ngi ngheo."

Cong oan "Tin mng S song": mot gia nh that s

Hnh thc cua cong oan cac mon e Tin mng S song phan nao theo tinh than cua phong trao "Con Tau", mot mang li cac cong oan Hoa ky, cung cap nha ca va ni lam viec, ni nhng ngi khuyet tat tr tue va lanh manh song va lam viec chung bnh ang vi nhau, nhng cong oan GOLD u tien giup ngi gia yeu ang giai oan cuoi i - ac biet nhng ngi khong co gia nh, tai san, hay co nhng hoan canh song kho khan. Nh phong trao "Con Tau", cong oan GOLD c xay dng tren viec nuoi dng cac moi quan he gia nhng thanh vien va cong oan cua ho, chao on cac thanh vien mi va song nh mot gia nh that s. Cac thanh vien cua cong oan GOLD va cac tnh nguyen vien t cong ong a phng song vi nhau nh gia nh; ho nau an va dung ba vi nhau, cau nguyen chung, cham soc lan nhau, chi cac tro chi chung, va song vi nhau cach n gian.

Cong oan "Tin mng S song": ung ho s song

Du khong phai tat ca c dan va cac tnh nguyen vien cua GOLD la tn hu Cong giao, cong oan GOLD khong tron tranh can tnh Cong giao cua mnh va ac biet la luan ly ung ho s song. That ra, s Maria xem s vu cua GOLD nh mot cach song ong e bao ve pham gia cua s song, thang tien mot quan iem ao c kien nh ve s song va hy vong la mot dong thuy trieu chong lai nen van hoa s chet - cach ac biet, chong lai viec thc hanh tr giup t t va eutanasia, cai chet em du. S Maria, cac tnh nguyen vien song trong cong oan GOLD va cac thanh vien cung oc kinh Man coi ben ngoai trung tam pha thai a phng moi ngay.

c mong ap ng nhu cau cua nhieu ngi ngheo hn

Nhieu thanh vien cua cong oan GOLD en t cac khu c tru, hoac b truc xuat khoi cac khu noi tru cua benh vien va khong biet i au hoac ang song co n ong kn va b quen lang. S Maria cho biet rang du s khong i tm kiem, ho en vi cong oan qua cac nhan vien xa hoi, cac to chc bac ai Cong giao hay cac benh vien a phng. Nhng luc cong oan ay cho s Maria anh long phai t choi nhng ngi tm en vi cong oan. o la ly do ma s Maria hy vong co the phai trien, nhan rong hnh thc c tru cua cong oan GOLD e co them nhieu khu c tru tren khap nc My, ap ng lai nhu cau cua cac ngi cao nien ang giai oan cuoi i can mot iem dng trong hanh trnh cua ho.

Cong oan GOLD mi tm c mot c s mi thanh pho Moore, bang Oklahoma, c goi la nong trai thanh Gioan Phaolo II. Ni nay se on tiep, ong hanh va cham soc cho 5 ngi ang cuoi hanh trnh cuoc song, ac biet u tien cho ngi rat gia va vo gia c. Trang trai Gioan Phaolo II se la mot c s cua mang li nha Omega va theo tinh than cua cong oan GOLD, se c duy tr nh s quan phong cua Thien Chua thong qua cac tnh nguyen vien va ho tr cua cong ong, va se cung cap dch vu cham soc mien ph cho nhng ngi ngheo trong vai thang hoac tuan hoac ngay cuoi cuoc i ho.

Xay dng lai Giao hoi "cung mot trai tim"

Nh Chua a goi thanh Phanxico xay dng lai Giao hoi, s Maria cam thay Chua a hoi s va tat ca nhng ngi tham gia vao cong ong GOLD cach nay hay cach khac xay dng lai Giao hoi "cung mot trai tim" qua s vu ac biet nay. S chia se: "That la mot phep la oi vi toi khi ngay qua ngay, Thien Chua ban cho chung toi banh hang ngay. Chung toi ang song moi ngay nh s quan phong cua Ngi."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page