S iep c Thanh Cha gi

Cong Giao Trung Hoa va Giao Hoi hoan vu

 

S iep c Thanh Cha gi Cong Giao Trung Hoa va Giao Hoi hoan vu.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 27-09-2018) - c Thanh Cha Phanxico giai thch tai sao ngai giai va cho 8 Giam Muc bat hp phap tai Trung Quoc va keu goi cac tn hu tn thac ni s Quan Phong cua Chua, ong thi hy vong hiep nh mi vi Trung Quoc m ra mot trang s mi.

c Thanh Cha bay to lap trng tren ay trong s iep gom 10 iem cong bo sang ngay 26 thang 9 nam 2018 tn hu Cong Giao Trung Hoa va cac tn hu Cong Giao hoan vu, sau cuoc ky ket hiep nh tam thi gia Toa Thanh va Trung Quoc ngay 22 thang 9 nam 2018 ve viec bo nhiem Giam Muc.

Nhieu tin gay hoang mang

c Thanh Cha nhan xet rang nhieu tin tc va bnh luan trc va sau hiep nh gia Toa Thanh va Trung Quoc gay hoang mang khong t va tao nen ni nhieu tam hon nhng tam tnh oi nghch. V the, ngai viet: "Trong thi iem rat y ngha oi vi i song Giao Hoi, qua viec ky hiep nh va noi,.. toi muon gi s iep ngan nay, e tran an cac tn hu rang hang ngay toi cau nguyen cho ho va trong s iep toi muon chia se vi ho nhng tam tnh cua toi".

c Thanh Cha bay to tam tnh cam ta Chua va ngng mo chan thanh cua toan the Giao Hoi Cong Giao oi vi hong an trung thanh cua cac tn hu Cong Giao Trung Hoa, long kien tr trong th thach, c an re sau ni s Quan phong cua Chua, ca khi co nhng bien co ac biet kho khan can tr.

Nhng kinh nghiem au thng ay thuoc ve kho tang tinh than cua Giao Hoi tai Trung Quoc va cua toan the dan Thien Chua ang l hanh tren mat at nay" (n.1).

Muc ch hiep nh ky vi Trung Quoc

c Thanh Cha cho biet "Vi muc ch ho tr va thang tien viec loan bao Tin Mng tai Trung Quoc va tai lap s hiep thong hu hnh trong Giao Hoi, trc tien phai giai quyet van e bo nhiem cac Giam Muc.... Trong qua kh, ngi ta a chu trng an nh ca i song noi bo cua cac cong oan Cong Giao, bang cach ap at s kiem soat trc tiep vt qua tham quyen hp phap cua Nha Nc, v the trong Giao Hoi tai Trung Quoc a xuat hien hien tng ham tru, b mat. Can phai nhan manh rang kinh nghiem ay khong thuoc i song bnh thng cua Giao Hoi, va "lch s chng to rang s d cac v muc t va cac tn hu song tnh trang ham tru, len lut nh the, ch v ho muon bao ton tron ven c tin cua mnh".

"Toi muon to cho anh ch em biet, t khi toi c uy thac s vu cua Thanh Phero, toi a cam thay rat c an ui khi nhan thay c muon chan thanh cua cac tn hu Cong Giao Trung Quoc c song c tin trong s hiep thong tron ven vi Giao Hoi hoan vu va vi Ngi Ke V Thanh Phero, von la nguyen ly trng ton va hu hnh va la nen tang s hiep nhat cua cac Giam Muc cung nh cua ong ao cac tn hu (LG 23).

Giai va va nhan cho cac Giam Muc bat hp phap c hiep thong

c Thanh Cha cho biet: "Sau khi cu xet ky lng tnh trang rieng va lang nghe cac y kien khac nhau, toi a suy ngh va cau nguyen nhieu, tm kiem thien ch ch thc cua Giao Hoi tai Trung Quoc, trc mat Chua va vi phan oan thanh than, tiep tuc hng i cua cac v tien nhiem cua toi, toi a quyet nh ban s hoa giai cho 7 Giam Muc bat hp phap con lai, thu phong ma khong co s uy nhiem cua Toa Thanh, va sau khi loai bo moi hnh phat lien he theo giao luat, toi a tai nhan cac Giam Muc ay trong niem hiep thong tron ven cua Giao Hoi. ong thi toi cung xin cac Giam Muc ay bay to, qua nhng c ch cu the va hu hnh, s hiep nhat c phuc hoi vi Toa Thanh va vi cac Giao Hoi rai rac tren the gii, duy tr s hiep nhat, mac du co nhng kho khan". (n.3)

Nhan nhu cac tn hu Cong Giao Trung Quoc hoa giai

Trong phan ke tiep cua s iep, c Thanh Cha mi goi tat ca cac tn hu Cong Giao Trung Hoa hay tr thanh nhng ngi xay dng hoa giai.

Ve mat muc vu, Cong oan Cong Giao tai Trung Quoc c keu goi hiep nhat, e vt thang nhng chia re qua kh a va ang gay nen bao nhieu au kho cho tam hon cua nhieu muc t va cac tn hu. Tat ca cac tn hu Kito, khong phan biet ai, gi ay hay co nhng c ch hoa giai va hiep thong.

Ve phng dien dan s va chnh tr, cac tn hu Cong Giao Trung Quoc hay tr thanh nhng cong dan tot, hoan toan yeu men to quoc va phuc vu ch li cua at nc mnh vi long quyet tam va lng thien, theo kha nang cua mnh. Ve phng dien luan ly ao c, ho hay y thc rang nhieu ong bao cua ho ang ch i ni ho mot mc o cao trong viec phuc vu cong ch va phat trien hoa hp trong toan the xa hoi.

Viec bo nhiem chung ket Giam Muc thuoc quyen Toa Thanh

Trong boi canh o, Toa Thanh muon thi hanh en cung phan thuoc quyen mnh, va ca anh ch em, cac Giam Muc, Linh Muc, nhng ngi thanh hien va giao dan, cung co mot vai tro quan trong, o la cung nhau tm kiem cac ng vien tot co kha nang am nhan trong Giao Hoi s vu GM te nh va quan trong. Thc vay, ay khong phai la bo nhiem cac cong chc e quan ly cac van e ton giao, nhng la co c nhng muc t chan chnh, theo tam hon Chua Giesu, dan than hoat ong quang ai phuc vu Dan Chua, nhat la nhng ngi ngheo va ngi yeu the nhat.

Ngo li vi chnh quyen Trung Quoc

"Vi long tran trong, toi ngo li vi cac v ang hng dan Cong hoa nhan dan Trung Quoc va lap lai li mi goi: Hay tiep tuc cuoc oi thoai a khi s t lau, vi long tn nhiem, can am va sang suot. oi muon cam oan rang Toa Thanh se tiep tuc hoat ong chan thanh e lam gia tang tnh ban chan thc vi Nhan Dan Trung Quoc.

"Nhng tiep xuc hien nay gia Toa Thanh va Chnh phu Trung Quoc ang chng to la hu ch e vt thang nhng oi nghch qua kh, va ca gan ay, va e viet len mot trang thanh quang hn, va cong tac cu the trong xac tn chung, theo o "s hieu lam khong co li cho chnh quyen Trung Quoc cung nh cho Giao Hoi Cong Giao tai Trung Quoc".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page