T do khong em lai y ngha cho cuoc song

neu khong co tnh yeu en t Chua

 

c Thanh Cha Phanxico: T do khong em lai y ngha cho cuoc song neu khong co tnh yeu en t Chua.

Hong Thuy O.P

Vatican (Vat. 26-09-2018) - Trong buoi tiep kien chung sang th t, 26 thang 9 nam 2018, c Thanh Cha Phanxico a chia se vi hn 20 ngan tn hu hien dien tai quang trng ve chuyen vieng tham tai 3 nc vung Baltic va nhan manh en s vu cua ngai trong chuyen vieng tham la tai loan bao cho nhan dan cac nc nay niem vui cua Tin mng va cuoc cach mang cua s du dang va long thng xot.

Chuyen vieng tham cua c Thanh Cha tai 3 nc vung Baltic c thc hien nhan dp ky niem 100 nam oc lap cua cac quoc gia nay. Trong 100 nam nay, th a het mot na thi gian cac nc nay phai song di ach chiem ong cua phat xt c, roi en Lien xo. c Thanh Cha khang nh rang ho la nhng dan toc a au kho rat nhieu va v the Thien Chua a u ai nhn en ho. c Thanh Cha cam n cac v tong thong, chnh quyen dan s cung nh cac Giam muc va tat ca nhng ngi cong tac vao viec chuan b va thc hien bien co giao hoi nay.

S vu tai em niem vui Tin mng cho 3 dan toc vung Baltic

c Thanh Cha nhan xet rang boi canh cuoc vieng tham cua ngai kha thay oi so vi cuoc vieng tham cua thanh giao hoang Gioan Phaolo II.

c Thanh Cha giai thch:

"S vu cua toi la tai loan bao cho cac dan toc nay niem vui cua Tin mng va cuoc cach mang cua s dieu hien, cua long thng xot, bi v s t do ma khong co tnh yeu - tnh yeu en t Thien Chua - th khong u e mang lai y ngha va s tran ay cho cuoc song. Tin mng ma trong thi gian th thach a ban sc manh va hng dan cuoc chien au cho t do th trong thi gian t do, Tin mng nay la anh sang cho hanh trnh thng nhat cua moi ngi, cua cac gia nh, cua xa hoi, va la muoi em lai hng v cho cuoc song bnh thng va gn gi no khoi s h hoai cua s tam thng va cua chu ngha ca nhan."

Hiep thong gia cac Kito hu

Tiep en, c Thanh Cha nhac en thach o hiep thong gia cac Kito hu tai cac nc nay. Ngai noi: "Tai Lituani, cac tn hu Cong giao chiem a so, trong khi tai Lettoni va Estoni, so tn hu Tin lanh va Chnh thong ong ao hn, nhng nhieu ngi a ri bo i song ton giao. Do o th thach chnh la viec cung co s hiep thong gia cac Kito hu, la ieu a phat trien trong thi ky kho khan cua cac cuoc bach hai. Thc te, chieu kch ai ket la ly do noi tai cua chuyen vieng tham nay va no c dien ta trong nhng gi cau nguyen tai nha th chnh toa Riga va trong cuoc gap g gii tre Tallin."

Cac gia tr nhan ban va xa hoi cua 3 dan toc vung Baltic

Trong cac cuoc gap g cac chnh quyen cua 3 quoc gia nay, c Thanh Cha a nhan manh en s ong gop cua cac quoc gia nay cho cong ong cac quoc gia va ac biet cho chau Au: ong gop ve cac gia tr nhan ban va xa hoi c song qua lch s cua th thach. Ngai a khuyen khch oi thoai gia cac the he ngi gia va ngi tre, bi v s lien he vi cac "goc re" co the tiep tuc lam phong phu cho hien tai va tng lai. Ngai keu goi luon luon ket hp s t do vi s tng tr va on tiep, theo nhng truyen thong cua cac mien at nay.

Cuoc gap g ngi tre Vilnius

Tiep en, c Thanh Cha nhac lai nhng bien co noi bat trong chuyen vieng tham. Trc het la hai cuoc gap g cu the danh cho ngi tre va ngi cao nien: cuoc gap g vi ngi tre Vilnius va vi ngi gia tai Riga. c Thanh Cha ke: Tai quang trng cua Vilnius, ay nhng thanh thieu nien nam n, co the nhan thay khau hieu cua chuyen vieng tham Lituani: "Chua Giesu Kito niem hy vong cua chung ta". Cac chng t cho thay net ep cua cau nguyen va cac bai hat, ni ma linh hon m ra vi Thien Chua; niem vui phuc vu tha nhan khi i ra khoi "bc tng" cua "cai toi" e bc i tren hanh trnh, e co the troi day sau nhng lan vap nga.

Thach o cua ngi cao nien

Tai Lettoni, khi gap g ngi cao nien, toi a nhan manh en moi lien he chat che gia s kien nhan va niem hy vong. Nhng ngi a trai qua nhng th thach kho khan, ho la goc re cua mot dan toc, can c gn gi vi n Chua, e nhng mam non mi co the bam vao quy v va tro hoa va sinh trai. Th thach oi vi nhng ngi gia la khong cng coi noi tam, nhng la tiep tuc co tr tue va con tim m rong va du hien; va ieu nay co the thc hien c vi "nha song" cua Chua Thanh Than, trong cau nguyen va lang nghe Li Chua.

Thien Chua trung tam i song tu tr

c Thanh Cha cung nhan manh en nhng ieu can thiet oi vi cac linh muc, nhng ngi song i thanh hien va cac chung sinh ngai a gap Lituani; "o la niem hy vong, chieu kch kien vng: tap trung vao Thien Chua, am re vng chac trong tnh yeu cua Ngi. Chng ta ve ieu nay ma rat nhieu linh muc, tu s nam n ln tuoi a thc hien va ang thc hien that v ai! Ho a chu ng nhng vu khong ph bang, tu ay, lu ay..., nhng ho van vng manh trong c tin. c Thanh Cha keu goi ng quen, nhng hay gn gi ky c ve cac v t ao, e theo gng cua ho."

Me Maria - dau ch cua niem hy vong va an ui chac chan

c Thanh Cha ke tiep: "tai Vilnius toi a tng niem cac nan nhan cua cuoc diet chung Do thai Lituani, chnh xac la 75 nam sau khi ghetto to ln b ong ca, ni ma hang chuc ngan ngi Do thai b cam gi trc khi b giet. Toi cung a vieng tham Bao tang chiem ong va tranh au cho t do: Toi a dng lai cau nguyen trong cac can phong ni nhng ngi chong oi che o b giam gi, tra tan va giet chet. Nhieu nam qua i, cac che o cung qua i, nhng tren Cong Bnh Minh Vilnius, Me Maria, Me T B, tiep tuc canh thc tren dan toc cua Me, nh dau ch cua niem hy vong va an ui chac chan (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 68)."

Dau ch song ong cua Tin mng luon la long bac ai cu the

c Thanh Cha nhan manh en long bac ai, ngai noi: "Dau ch song ong cua Tin mng luon la long bac ai cu the. Ngay ca ni ma s tuc hoa manh nhat, Thien Chua noi bang ngon ng tnh yeu, s cham soc, phuc vu nhng khong nhng ngi au kho. Va khi o trai tim ho m ra va xay ra nhng phep la: ni sa mac nay sinh mam s song mi."

Canh tan tieng "xin vang"

Cuoi cung, c Thanh Cha nhac en cac Thanh le c hanh tai Kaunas nc Lituani, tai Aglona nc Lettoni va tai Tallin nc Estoni. c Thanh Cha noi rang trong nhng Thanh le nay "dan toc trung thanh cua Thien Chua ang l hanh tai cac mien at o a canh tan li "xin vang" vi Chua Kito niem hy vong cua chung ta; ho a canh tan cung vi Me Maria, ang luon la Me cua cac con cai mnh, ac biet nhng ngi au kho nhat; ho a canh tan nh mot dan toc c chon, dan toc t te va thanh thien, dan toc ma Thien Chua anh thc n cua b tch ra toi trong trai tim ho.

c Thanh Cha mi goi cau nguyen cho cac anh ch em Lituani, Lettoni va Estoni.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page