Cau chuyen cua nhng ngi

c nhan giai thng IMO

 

Cau chuyen cua nhng ngi c nhan giai thng IMO.

Ngoc Yen - Vatican

London (Vat. 28-09-2018) - Trong nam 2018, Zhong Haifeng, ngi Trung Quoc, c xem la mot v anh hung cua thi ai. Ong la mot ngi nh bat ky ngi nao khac song va lam viec tai Trung Quoc; nhng ong tr nen noi tieng v a co hanh vi dung cam cu nhng ngi b mac ket di nc co nguy c b thiet mang. Va gan 80 nam trc, nam 1940, trong chien tranh the gii th II Salvatore Todaro, mot s quan ch huy mot con tau, cung a co hanh vi dung cam, ay tnh ngi nh vay. o la sau khi anh chm mot con tau cua oi phng, Salvatore Todaro a cu oan thuy thu cua ho.

Hai cau chuyen, mot trong thi bnh va mot trong thi chien, khi nghe ke lai ngi nghe cam thay nh trong mot bo phim nhng ieu nay a dien ra trong thc te. Hai cau chuyen co y ngha ac biet oi vi IMO, mot To chc hang hai quoc te nhan dp ky niem 70 nam ngay thong qua Cong c thanh lap To chc Hang hai Quoc te, trc thuoc Lien Hiep Quoc. Chu e cua World Maritime Day, ngha la Ngay the gii hang hai nam 2018 la "IMO 70 nam: Di san cua chung ta - Hang hai tot hn cho mot tng lai tot ep hn". va hn bao gi het trong nam nay bien la trung tam cua s phan anh t cac quan iem cua a ly chnh tr, kinh te, van hoa va xa hoi.

Vu am tau la hau qua cua s va cham gia hai con tau tai cang Quang Chau, Trung Quoc, ngay 27 thang 11 nam 2017. Zhong phu trach viec tm kiem khong may hy vong nhng ngi song sot tren bien. Sau 36 gi lan i lan lai oi cu ho cua ong a tm thay sau ngi b mac ket trong khoang tau. Sau o ong hng dan nhom cua ong cung cap oxy va noi chuyen vi nhng ngi song sot b mac ket e tran an ho. Sau o, ong vao khoang ben canh cung vi mot ong oi mang theo thiet b lan cho nhng tu nhan than tau.

Vao ngay 28 thang 11 nam 2017, Zhong a lan xuong nc sau lan. Mac du ong a cam thay rat met moi nhng ong van can than day cho nhng ngi song sot cach mac va s dung thiet b lan va sau o cu ba ngi an ong ch trong vong mot gi. Ngi an ong Trung Quoc nay se nhan c giai thng cua IMO trong nam 2018; ay la giai thng ma moi nam to chc hang hai quoc te cua Lien Hiep Quoc trao cho nhng ngi co hanh ong can am tren bien. Mot nhom tham phan quyet nh rang viec giai cu xng ang c cong nhan mot v tr cao nhat. ay la quyet nh c Hoi ong IMO phe duyet tai London vao au thang 7 nam 2018.

Mot cau chuyen khac la cua Salvatore Todaro, thuyen trng tau ngam Cappellini, trong cuoc chien vi tau B mang ten Kabalo. Tau cua B b anh trung va nhanh chong b thuy thu oan bo ri. Tau ngam Y ang tiep can e quyet anh chm tau oi phng, nhng nhng ngi cua Cappellini nhan ra rang co nam ngi an ong ang trong nc. V vay, ngay lap tc ho tm cach cu ho. V ch huy Todaro noi chuyen vi oi trng B va hoi ve cac ieu kien cua nhng ngi b am tau, cuoi cung, trc s ngac nhien cua ke thu ong cho keo chiec thuyen en b bien gan nhat .

Sau mot ngay tang toc o, Todaro a len tau tat ca 26 thuy thu cua tau B. Ong a ho vao trong trong tau va trc ch ve pha bac, hng ve pha quan ao Bo ao Nha cua Azores. Ong en ay vao luc bnh minh vao ngay 19 thang 10 nam 1940, tai vnh nho cua Santa Maria. Tai thi iem len b, thay mat cho tat ca moi ngi, trung uy B Caudron cam n v ch huy ngi Y va xin c biet ten cua ong. Todaro tra li rang ong c goi la Salvatore Bruno va khiem ton khong noi ve than the dong toc cua mnh.

Sau o v ch huy Todaro b ch trch manh me ve hanh vi cua mnh, v b coi la khong phu hp vi nhng oi hoi cua mot cuoc chien. Tuy nhien, chnh ong a tra li rang oi vi ong khong the bo ri mot ngi nao trong khi ang thi hanh s menh.

Cau chuyen cua Todaro khong phai la cau chuyen duy nhat giai cu nhng ke thu b am tau bien. Trong thc te trong nhng nam au cua cuoc chien tranh the gii th hai khong co ho tr cho nhng ngi song sot, nhng nan nhan cua cuoc chien thng khong c tr giup va giai cu. Hn na, thc te la, nhng hanh vi anh hung nay khong phai luc nao cung co the thc hien c, do ieu kien thi tiet va tnh hnh cang thang lien quan en tran chien.

Ca ong Zhong va vien s quan Todaro trong nhieu nam va trong nhng boi canh khac nhau eu viet nhng trang ay y ngha the hien tnh ngi cua nhng ai thng xuyen tiep xuc vi bien, lam viec tren bien: cu ngi trong ieu kien kho khan.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page