c Giao Hoang keu goi

tang cng chuan b Hon Phoi

 

c Giao Hoang keu goi tang cng chuan b Hon Phoi.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 28-09-2018) - c Thanh Cha Phanxico keu goi cac v hu trach muc vu trong Giao Hoi tang cng viec chuan b hon nhan va giup cac oi v chong ca sau khi a c hanh hon le.

Ngai a ra li mi goi nay trong cuoc gap g luc 5 gi chieu ngay 27 thang 9 nam 2018 vi 850 tham d vien khoa huan luyen ve "hon nhan va gia nh" do giao phan Roma va toa Thng Tham Rota Rota to chc t ngay 24 en 26 thang 9 nam 2018 tai en th Thanh Gioan Laterano.

c Thanh Cha nhan xet rang:

Thieu trng thanh va yeu kem c tin va s hieu biet ve hon phoi

"Bao nhieu lan, can nguyen cuoi cung gay ra cac van e cua cac oi v chong xuat hien sau khi c hanh le ci, khong nhng v ho trong tnh trang thieu trng thanh c giau kn t lau va nay bat cht bung len, nhng con v ho yeu kem ve c tin Kito va khong c Giao Hoi ong hanh, trong s co oc ma cac oi v chong thng b bo mac sau khi c hanh le ci. Ch khi oi dien vi i song chung thng nhat, mot cuoc song oi oi v chong phai hien than va hy sinh cho nhau, mot so ngi mi nhan thay mnh a khong hieu ro hon phoi ma ho mi bat au. Va ho thay mnh khong thch hp, nhat la khi phai oi chieu vi tam mc va gia tr cua hon nhan Kito, vi nhng kha canh cu the, gan lien vi ac tnh bat kha phan ly cua b tch hon phoi, s ci m on nhan hong an s song va phai chung thuy vi nhau".

Thi ky 'd tong' trng ky ve b tch hon phoi

Trc tnh trang tren ay, c Thanh Cha tai khang nh can phai co mot thi ky 'd tong' trng ky ve b tch hon phoi, trong viec chuan b, trong s c hanh va nhng thi gian au sau khi ket hon. o la mot hanh trnh can co s chia se chung gia cac LM, cac nhan vien muc vu va cac oi v chong Cong Giao... S ong hanh nang cua tha tac vien thanh chc se giup cac oi v chong tng lai hieu hon phoi gia mot ngi nam va mot ngi n la dau ch s ket hiep phu the gia Chua Kito va Giao Hoi.."

Giao ly khai tam trong khoa chuan b hon phoi

c Thanh Cha cung nhac nh rang trong cac lp chuan b hon phoi, ieu toi can thiet la co kem theo giao ly khai tam Kito giao, v khong the coi cac cap nh hon la nhng ngi a biet ro y ngha cua cac b tch ra toi, them sc va Mnh Thanh Chua, ly do v nhieu khi ho ch co vai y niem s ang ve giao ly rc le lan au, hoac them sc. Kinh nghiem cho thay thi gian chuan b hon phoi la thi ky an phuc, trong o cap nam n ac biet san sang lang nghe Tin Mng, on nhan Chua Giesu nh Thay day cuoc song".

oi vi cac oi v chong b khung hoang

oi vi cac cap v chong gap kho khan nghiem trong, va b khung hoang, c Thanh Cha noi: "Can giup ho lam cho c tin tai sinh ong va tai kham pha n thanh cua B tch hon phoi, va trong mot so trng hp, can ngay thang tham nh trong t do noi tam, cung cap cho ho nhng ch dan thch hp e khi s tien trnh xin toa an Giao Hoi cu xet va tuyen bo hon nhan vo hieu. Bao nhieu cap nhan thay s ket hiep cua ho khong phai la mot b tch hon phoi thc s va ho muon ra khoi tnh trang ay. c g ho co the tm c cac giam muc, Linh Muc va cac nhan vien muc vu s nang can thiet, nhat la trong thai o lang nghe va thong cam, va khong gii han vao s ch dan cac qui tac giao luat.

Giai hon phoi

c Thanh Cha nhac lai rang: "Ve van e giai hon phoi, qui luat mi ve thu tuc cu xet tuyen bo hon nhan vo hieu la mot phng the hu hieu, can phai c ap dung cu the vao do tat ca moi ngi, tren moi cap o cua Giao Hoi, v muc ch toi hau ay la phan roi cac linh hon". (Rei 27-9-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page