Dien Van cua c Giao Hoang

trong buoi gap g cac nha cam quyen dan s

va ngoai giao oan Latvia

 

Dien Van cua c Giao Hoang trong buoi gap g cac nha cam quyen dan s va ngoai giao oan Latvia.

Vu Van An

Latvia (VietCatholic News 24-09-2018) - Theo tin chnh thc cua Toa Thanh, Th Hai, 24 thang Chn nam 2018, trong buoi tiep on ngai Dinh Tong Thong Latvia, c Giao Hoang Phanxico a oc bai dien van sau ay:

 

Tha Tong Thong

Quy thanh vien chnh phu va cac tham quyen quoc gia

Quy thanh vien ngoai giao oan va quy ai dien xa hoi dan s

Cac ban than men,

Tha Tong Thong, toi biet n v nhng li chao on an can cua ngai va v li mi ti tham Latvia ma ngai a ngo cung toi trong buoi chung ta gap nhau tai Vatican.Toi sung sng c hien dien ay lan au tien, ca Latvia lan thanh pho nay, mot thanh pho, giong nh toan bo at nc, von phai ng au vi cac cuoc tranh au kho khan ve xa hoi, chnh tr, kinh te va tam linh, hau qua cua cac chia re va tranh chap qua kh, the nhng, hien nay a tr nen mot trong cac trung tam van hoa, chnh tr va thng thuyen chnh cua ca vung. Cac ong gop cua quy v cho van hoa, nghe thuat va ac biet cho am nhac a noi tieng qua ben kia cac bien gii cua qui v. Va hom nay, toi cung co the anh gia cao nhng ong gop o luc toi ti phi trng. Vi li le cua Thanh Vnh Gia, qui v qua co the noi rang "Ngai a bien tang che con thanh mua nhay" (Tv 30:12). Latvia, at cua ngi Dainas, a bien cac sau buon va au n cua no thanh ca hat va mua nhay, va a tm cach tr thanh ni oi thoai va gap g, mot cuoc song chung hoa bnh va hng ve tng lai.

Nam nay, qu v c hanh 100 nam nen oc lap cua at nc qu v, mot thi iem quan trong oi vi cuoc song cua xa hoi noi chung. Qu v biet qua ro cai gia cua nen t do o, t do ma qu v a phai chien thang i chien thang lai. o la mot nen t do c lam cho kha hu nh vao coi re cua qu v, mot coi re nh Zenta Maurina, ngi tng truyen cam hng cho rat nhieu qu v, tng nhan xet, "hien dien thien ang". Khong co kha nang hng thng nay, khong co kha nang nai ti cac chan tri ln hn, nhng chan tri nhac nh chung ta nh en "pham gia sieu viet" ay, pham gia ma tat ca chung ta, nh nhng hu the nhan ban, eu c an ban (xem Dien Van vi Ngh vien chau Au, ngay 25 thang 11 nam 2014), viec xay dng lai quoc gia cua qu v se khong the co c. Kha nang tam linh biet nhn sau xa hn ay, nh a c bieu lo trong cac c ch nho mon va hang ngay cua tnh lien i, cam thng va ho tr lan nhau, a nang qu v va ngc lai, no a em lai cho qu v oc sang tao can thiet e tao ra cac dien trnh xa hoi mi, bat chap cac luong t tng duy gian lc va loai tr luon e doa cau truc cua xa hoi.

Toi rat vui khi biet rang Giao Hoi Cong Giao, trong khi hp tac vi cac giao hoi Kito giao khac, la thanh phan quan trong cua nhng goc re o. S hp tac nay cho thay rang co the xay dng s hiep thong gia nhng khac biet. ieu nay se xay ra khi ngi ta c thuc ay e e lai pha sau cac xung ot hi ht va thay nhau trong pham gia sau sac hn cua ho. That vay, khi, trong t cach ca nhan va cong ong, chung ta hoc cach nhn xa hn ban than va li ch rieng cua chung ta, th s hieu biet va cam ket lan nhau se mang lai hoa trai trong tnh lien i. Tnh lien i nay, hieu theo ngha sau sac nhat va thach thc nhat, tr thanh mot cach e tao lch s tai mot vung ni xung ot, cang thang va ca cac nhom co luc b coi la thu ch cung co the at c mot s hp nhat ve nhieu phng dien, tao nen s song mi (xem Evangelii Gaudium, 228). Tin Mng a nuoi dng i song cua dan toc qui v trong qua kh; ngay nay no co the tiep tuc m ra nhng neo ng mi giup qui v ng au vi cac thach thc hien tai, tran qu cac d biet va, tren het, khuyen khch "hiep thong" gia moi ngi.

Viec c hanh bach chu nien nay nhac nh chung ta ve tam quan trong xiet bao phai tran qu nen t do va oc lap cua Latvia. Nhng ieu nay chac chan la mot hong an, nhng cung la mot nhiem vu cho moi ngi. Lam viec cho t do la t cam ket mnh vi s phat trien toan dien va toan dien hoa cac ca nhan va cong ong. S d hom nay chung ta co the an mng, th la do tat ca nhng ngi a i tien phong va m ca cho tng lai, va e lai cho qui v cung mot trach nhiem o: m ca cho tng lai bang cach hng ti moi ieu co the phuc vu s song, tao ra s song.

Khi ket thuc cuoc gap g cua chung ta, chung toi se i en ai tng niem T do, ni cac tre em, ngi tre va cac gia nh se co mat. Ho nhac nh chung ta rang "tnh me" cua Latvia - c lap lai theo loi loai suy trong chu e cua chuyen vieng tham nay - c phan anh trong kha nang co vu cac chien lc thc s hu hieu tap trung vao khuon mat cu the cua cac gia nh, ngi cao nien, tre em va thanh thieu nien nay, hn tnh u viet cua kinh te so vi s song. "Tnh me" cua Latvia cung c bieu lo trong kha nang tao ra cac c hoi nhan dung, e khong ai phai mat goc mi co the xay dng c mot tng lai. Ch so phat trien nhan ban cung c o lng bang kha nang gia tang va nhan tha. Viec phat trien cac cong ong khong c phat sinh, cang khong c o lng, ch bang so lng hang hoa hoac tai nguyen ma ho s hu, ma ung hn bang mong c cua ho tao ra s song va xay dng tng lai. ieu nay ch co the co theo mc o ho co goc re trong qua kh, co oc sang tao trong hien tai, t tin va hy vong vao tng lai. Luc o, no cung c o lng bang kha nang t hy sinh va cam ket cua ho, bat chc gng sang cua cac the he i trc.

Tha Tong thong, cac ban than men: vi viec toi bat au cuoc hanh hng cua toi lanh tho nay, toi cau xin Thien Chua tiep tuc ong hanh, chuc phuc va lam cho thnh vng cong trnh cua ban tay qui v trong s phuc vu at nc nay.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page