Hoat ong dan than

cho ngi t nan cua Norbert Valley

 

Hoat ong dan than cho ngi t nan cua Norbert Valley.

Ngoc Yen

Togo (Vat. 21-09-2018) - Norbert Valley se b mot an phat v a giup mot ngi Togo khong co giay t ca nhan c t nan. Mot "hanh vi pham toi" ma co the khien ong phai chu phat 1,000 francs. Ong chnh la khuon mat cua mot ngi vi phng cham "khong the loan bao Tin Mng vi mot da day trong khong".

oi vi Norbert Valley khong the tach ri tnh yeu Thien Chua va tnh yeu tha nhan. V vay khi luat con ngi tm cach chong lai cuoc song dan than cho tha nhan cua ong, th cai gia phai tra o la mot cuoc chien mi vi nhng thach o nang ne hn.

Met moi, ay la iem au tien khi gap ngi an ong sau mi tuoi nay vi bo rau trang xinh ep va oi mat xanh tham. Vi chiec xe hi nho ong a chung toi en cac c s ma ong ang ieu hanh. Qua nhng ni nay chung toi thay c cac hoat ong muc vu to to ln nhng khong thieu nhng kho khan cua ong. Ong chia thi gian cua ong gia Le Locle va Murten, tng ng "40'000 km moi nam", ngoai ra con nhieu chuyen i qua lai gia cac day nui Neuchatel va khu vc ho Murten, ni ong ang sinh song.

Tnh lien i la giai phap cho tnh trang bat cong

Nhng khoi lng cong viec nang ne khong lam ong nan ch, ay la ac iem th hai cua con ngi thuoc ve Thien Chua. S quyet tam nay ngi ta oc c trong oi mat cua ong va c ong the hien qua oi tay. Ong quyet tam phan oi lenh phat cua cong to vien Neuchatel. V nay a ra lenh phat 1,000 franc va 250 franc chi ph v Norbert a vi pham ieu 116 luat ve ngi nc ngoai, "luat ky cuc" nay nham en nhng ngi tao thuan li cho viec nhap canh, xuat canh hoac lai cua nhng ngi nhap c bat hp phap Thuy S.

Cac hoat ong tr giup ngi xin t nan

ay khong phai la hoat ong tr giup au tien cua ong oi vi ngi t nan. Nam 2015, sau khi to chc mot cuoc bieu tnh Berne ong gi mot van ban phan oi en Hoi ong lien bang Simonetta Sommaruga ve viec ho a co co hanh ong nh mot vu "xo so" danh cho ngi xin t nan. o la trng hp cua hai ngi Syria en Thuy S cung mot luc, cung hoan canh tng t nhng mot ngi c t nan con ngi kia th b t choi.

Vi iem khi au tot ep nay, ong tiep tuc thi hanh cac hoat ong bac ai nh m cac lp hoc tieng Phap, van hoa, thu tuc hanh chnh, phuc vu xa hoi cho nhng ngi ngheo kho nhat, nhng ngi khong co ni nng ta.

oi vi Norbert Valley tnh lien i la giai phap cho tnh trang bat cong. Ong a on tiep nhng ngi nghien ma tuy vao nha ong, moi nam trung bnh ong cung cap cho ho 600 ba an. Mot trng hp ong rat lay lam hoi tiec v a khong the tr giup; o la trng hp cua mot ngi an ong An o. Ong b tc quyen c tru va quyen c gap con sau khi thu tuc ly d vi ngi v ket thuc. Qua au kho ong a treo co t van. Mot phan quyet cua toa an qua bat cong oi vi ngi an ong An o nay.

Tai La Chaux-de-Fonds, ong gap mot ngi Togo, mot ngi khong co giay t ca nhan va mot cuoc song bat on. Thay c hoan canh ang thng nay lap tc ong tm cach giup . Cu the ong cho ngi Togo nay mot mai nha va mot t tien e ngi xin t nan nay co the trang trai trong giai oan au hoi nhap. Nhng roi ngi nay b uoi, va nh the viec bac ai cua Norbert tr thanh bat hp phap. Canh sat a phat hien viec nhap c bat hp phap cua ngi Togo nay cung nh ngi nhan bao tr cho anh.

B phat v a th hanh viec bac ai

Luat cua bang Neuchatel quy nh rang ngi nao on tiep ngi t nan khong ung nhng quy nh cua phap luat th se b an phat. Chnh v vay vi viec on tiep ngi anh em Togo nay vao ngay 25 thang 10 nam 2018, Norbert se phai oi dien vi cong to vien cua bang. Ong noi rang ong a chuan b tinh than la se khong tuan thu an lenh. V oi vi ong quyet nh cua cong ly mau thuan trc tiep vi lng tam cua ong. Theo ong phuc vu Thien Chua ma tach khoi tnh yeu ngi than can la mot ieu vo ly.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page