S iep c Giao Hoang

gi nhan dan 3 nc vung Baltique

 

S iep c Giao Hoang gi nhan dan 3 nc vung Baltique.

G. Tran c Anh

Vatican (Vat. 21-09-2018) - c Thanh Cha Phanxico chao tham nhan dan 3 nc vung Baltique: Lituani, Lettoni, Estoni, va cau mong cuoc vieng tham cua ngai tai 3 nc nay la mot nguon khch le cho tat ca moi ngi thien ch.

Cuoc vieng tham cua c Thanh Cha se bat au t sang th bay, 22 thang 9 nam 2018, va ket thuc vao toi th ba, 25 thang 9 nam 2018.

Trong s iep, sau khi than ai chao tham nhan dan 3 nc, c Thanh Cha noi: "Tuy toi en nh muc t cua Giao Hoi Cong Giao, nhng toi cung muon en vi tat ca moi ngi va trao tang mot s iep hoa bnh, thien ch va hy vong cho tng lai.

Chao mng ky niem 100 nam oc lap

"Cuoc vieng tham cua toi trung vao ky niem 100 nam at nc cua anh ch em c oc lap va d nhien toi knh trong tat ca nhng ngi a hy sinh trong qua kh, nh o nhng quyen t do trong hien tai co the c the hien. Nh chung ta biet, t do la mot kho tang can phai c kien tr bao ton va thong truyen lai cho cac the he tre, nh mot gia san qu gia. Trong nhng thi ky en toi, bao lc va bach hai, ngon la t do khong b tat lm, nhng gi len niem hy vong mot tng lai, trong o pham gia Thien Chua ban cho moi ngi c ton trong va tat ca chung ta cam thay c keu goi cong tac vao viec xay dng mot xa hoi cong chnh va huynh e."

Khch le moi ngi thien ch hoat ong cho cong ch

c Thanh Cha noi them rang: "Ngay nay cam thc ay ve tnh lien i va phuc vu cong ch la ieu can thiet hn bao gi het. Toi cau mong cuoc vieng tham cua toi la mot nguon khch le cho tat ca nhng ngi thien ch, c nhng gia tr tinh than va van hoa sau xa nhat tha hng t qua kh, va ang lam viec trong an bnh e thoa du nhng au kho cua anh ch em trong tnh canh tung thieu, ong thi thang tien tnh oan ket va hoa hp trong xa hoi, tren moi bnh dien."

Cam n nhng ngi cong tac vao viec chuan b

Sau cung, c Thanh Cha noi: "Toi biet nhieu ngi ang hoat ong khan trng e chuan b cho cuoc vieng tham cua toi va toi chan thanh cam n ho. Toi bay to s gan gui vi tat ca anh ch em trong kinh nguyen va gi en anh ch em li chuc lanh cua toi. Toi cung xin anh ch em cau nguyen cho toi. Xin Chua chuc lanh cho anh ch em!" (Rei 20-9-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page