c Giao Hoang tiep Hoi ngh

ve nan bai ngi nc ngoai

 

c Giao Hoang tiep Hoi ngh ve nan bai ngi nc ngoai.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 20-09-2018) - c Thanh Cha Phanxico keu goi cac nha giao duc, cac nhan vien truyen thong va cac v lanh ao ton giao tang cng hoat ong e chong lai trao lu bai ngi nc ngoai, ky th chung toc va chu ngha quoc gia m dan ang lan tran.

Ngai bay to lap trng tren ay trong buoi tiep kien sang 20 thang 9 nam 2018 danh cho 200 tham d vien va ket thuc 3 ngay Hoi ngh quoc te Roma ve e tai: "Trao lu bai ngi nc ngoai, ky th chung toc va chu ngha quoc gia m dan trong boi canh cac cuoc di c tren the gii".

Hoi ngh do Bo Phat trien nhan ban toan dien cua Toa Thanh to chc chung vi Hoi ong ai ket cac Giao Hoi Kito va Hoi ong Toa Thanh hiep nhat cac tn hu Kito. Trong so nhng ngi hien dien tai buoi tiep kien, cung co cac ai dien cua cac to chc Lien Hiep Quoc, Hoi ong Au Chau, va ai dien cac ton giao.

Te nan tai xuat hien

c Thanh Cha nhan xet rang "Nhng tam tnh nghi k, s hai, khinh re, tham ch long oan ghet oi vi nhng ca nhan va nhom ngi khac biet chung toc, quoc tch hoac ton giao, tng a thuoc ve qua kh, nhng nay ang tai xuat hien va lan tran. Nhieu khi nhng tam tnh ay dan ti nhng hanh ong bat bao dung, ky th va loai tr, lam thng ton nang ne pham gia va cac quyen can ban cua con ngi, ke ca quyen song va quyen c toan ven ve the ly va tinh than. Rat tiec la, ca trong the gii chnh tr, ngi ta cung chieu theo cam do li dung s s hai hoac nhng kho khan khach quan cua mot so nhom, va dung nhng li ha hen hao huyen vao nhng t li trong cac cuoc tuyen c".

Moi ngi c keu goi thang tien ton trong nhan pham

Trc tnh trang tren ay, c Thanh Cha khang nh rang tat ca chung ta eu c keu goi vun trong va thang tien s ton trong pham gia noi tai cua moi ngi, bat au t gia nh, la ni t nho, chung ta hoc cac gia tr chia se, on tiep, tnh huynh e va lien i, roi en cac moi trng xa hoi ni chung ta hoat ong.

Cung trong chieu hng o, c Thanh Cha e cao vai tro cua cac nha huan luyen va cac giao chc, ac biet nhng ngi hoat ong trong lanh vc truyen thong, can phuc vu s that va pho bien nhng tin tc gop phan xay dng mot nen van hoa gap g va ci m oi vi tha nhan, trong niem ton trong s khac biet cua nhau. Ngai cung to giac nhng ke li dung tnh trang bap benh cua ngi ngoai quoc, thieu giay t hp phap, e thu li, boc lot ho ve mat kinh te, tao nen nhng hnh thc no le mi.

Vai tro cac v lanh ao ton giao

c Thanh Cha nhan manh rang: "ng trc s lan tran cac hnh thc mi cua nan bai ngi nc ngoai va ky th chung toc, ca cac v lanh ao ton giao cung co mot s mang quan trong la pho bien ni cac tn hu nhng nguyen tac va gia tr luan ly a c Thien Chua ghi khac trong tam hon con ngi, c biet en nh luat luan ly t nhien. Van e ay la thc hien va gi len nhng c ch gop phan xay dng nhng xa hoi da tren nguyen tac s thanh thieng cua i song con ngi, ton trong nhan pham moi ngi, bac ai, huynh e, va lien i".

Sau cung, c Thanh Cha cau mong cac Giao Hoi Kito tr thanh nhng chng nhan khiem ton va nang ong ve tnh thng cua Chua Kito. oi vi cac Kito hu, nhng trach nhiem va noi tren ay cang co y ngha sau xa hn, di anh sang c tin. (Rei 20-9-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page