c Thanh Cha Phanxico gap cac linh muc,

tu s nam n va chung sinh Palermo

 

c Thanh Cha Phanxico gap cac linh muc, tu s nam n va chung sinh Palermo.

Linh Tien Khai


c Thanh Cha Phanxico gap cac linh muc, tu s nam n va chung sinh Palermo.


Palermo (Vat. 15-09-2018) - Ba kha canh nen tang trong can tnh cua nhng ngi song i thanh hien: o la c hanh, ong hanh va lam chng ta.

Ngo li vi cac linh muc, tu s nam n va chung sinh, c Thanh Cha a khai trien y ngha ba ong t dien ta ba kha canh nen tang trong can tnh cua nhng ngi song i thanh hien: o la c hanh, ong hanh va lam chng ta. Cac li truyen phep ma linh muc oc moi khi c hanh Thanh Le: "Cac con hay cam lay va an: nay la Mnh Thay b hien te v cac con". Cac li nay khong c lai tren ban th ma phai i vao cuoc song. Chung la chng trnh ngay song cua chung ta. Phai song chung ch khong phai ch noi len trong con ngi cua Chua Kito va cung vi Chua Giesu ma thoi.

c Thanh Cha nh ngha linh muc nh sau:

Linh muc la con ngi cua hien dang

Cac li Truyen Phep nh the vach ra cac net cua can tnh chung ta: chung nhac nh chung ta rang linh muc la con ngi cua hien dang, cua viec trao ban chnh mnh, moi ngay, khong ngh he, khong ngng ngh. Bi v cuoc song linh muc cua chung ta khong phai la mot nghe nghiep, nhng la mot hien dang, mot s menh. V the, moi ngay phai xet mnh da tren cac li Truyen Phep: "Hay cam lay va an v nay la Mnh Thay a hien dang v cac con", va t hoi: hom nay toi a cho i cuoc song v tnh yeu Chua cha? Toi a e cho cac anh em khac an toi cha? Cha Pino a song nh the: oan ket cuoc i ngai a la hau qua cua Thanh Le cha a c hanh moi ngay.

Linh muc la con ngi cua tha th

Nhng con co mot cong thc b tch th hai dien ta can tnh linh muc: o la "Ta tha toi cho con". ay co niem vui trao ban n tha th cua Thien Chua. ay linh muc con ngi cua hien dang cung la con ngi cua n tha th. That the cac li cua b tch Hoa Giai khong ch noi len ieu xay ra khi chung ta hanh ong trong con ngi cua Chua Kito, nhng cung ch cho thay hanh ong the nao theo Chua Kito. Linh muc con ngi cua n tha th c mi goi nhap the cac li "Ta tha toi cho con". Linh muc khong mang thu oan, khong lay ac bao ac. Linh muc la ngi mang hoa bnh cua Chua Kito: nhan t, thng xot, co kha nang tha th cho ngi khac nh Thien Chua tha th cho ho qua linh muc (x. Ep 4,32). Linh muc em hoa thuan ti ni au co chia re, hai hoa ti ni au co tranh cai, an bnh ti ni au co oan hn. Linh muc la s vu hoa giai toan thi: ban phat tha th va hoa bnh khong phai ch trong toa giai toi ma khap moi ni. Chung ta hay xin Chua cho chung ta la nhng ngi lanh manh em Tin Mng, co kha nang tha th that long, yeu thng thu ch va cau nguyen cho ngi lam hai chung ta (x. Mt 18,35; 5,44).

c Thanh Cha nhan manh tam quan trong cua chung vien va cong oan la ni tap luyen tha th, c muon hiep nhat theo Thien Chua ch khong chia re theo ma quy. o la ni chap nhan cac anh ch em khac, va lam viec moi ngay e thang vt cac khac biet. o la phan nong cot cua can tnh cua linh muc va nhng ngi song i thanh hien. Gieo co lung, gay chia re, noi xau noi hanh, bep xep khong phai la cac toi nho ma moi ngi eu pham: o la khc t can tnh cua chung ta la linh muc cua chung ta la nhng ngi cua n tha th, can tnh cac ngi song i thanh hien la nhng ngi cua s hiep thong. Can luon luon phan biet loi lam vi ke pham loi, va yeu thng ch i cac anh ch em lam loi. Cha Pino a luon luon san sang vi moi ngi va ch i ho vi con tim rong m, ke ca cac ke toi pham.

ong t c hanh bao gom s hien dang va tha th. Cuoc song va phung vu phai giao thoa nhau. Linh muc la ngi cua Thien Chua 24 gi tren 24 gi, ch khong phai ch trong khi mac le phuc. c chi phung vu la cuoc song ch khong phai le nghi. V the can cau nguyen vi ang ma chung ta noi en, dng nuoi mnh bang Li ma chung ta giang day, th lay Banh ma chung ta thanh hien va lam ieu o moi ngay. Cau nguyen Preghiera, Li Parola va Banh Pane, Cha Pino Puglisi - Padre Pino Puglisi "ba ch P" giup chung ta nh ti 3 ch P nong cot nay oi vi tng linh muc moi ngay.

Lien quan ti viec c hanh c Thanh Cha keu goi cac linh muc duy tr va anh gia cao long ao c bnh dan rat pho bien trong vung at nay, v no co mot sc manh truyen giao (x. Evangelii gaudium, 122-126), nhng nhan vat chnh phai luon luon la Chua Thanh Than. V the toi xin anh em canh chng e long ao dc bnh dan khong b leo lai bi s hien dien toi pham, v khi o thay v la phng the cua viec th lay yeu men, no tr thanh kieu pho trng thoi nat.

ong t th hai dien ta can tnh linh muc va i thanh hien la ong hanh

No la t cha khoa cua viec muc vu ngay nay. Can co cac ngi nhap the s gan gui cua Chua Chien Lanh, can co cac linh muc la hnh anh song ong cua s gan gui: ngheo nan cua cai va tuyen bo, giau tng quan va cam thong. Cha Puglisi noi vi ngi tre hn la noi ve ngi tre. vi ho, theo ho, cung vi ho neu len cac cau hoi that nhat va a ra cac cau tra li ep nhat. o la mot s menh nay sinh t long kien nhan va viec lang nghe, tiep on t viec co mot con tim hien phu ch khong bao gi la cua chu nhan. .. Chung ta hay hoc ni cha Pino va khc t moi linh ao khong nhap the va ban tay vi cac van e cua dan chung. Chung ta hay i gap g dan chung vi s n s cua ngi muon yeu thng vi Chua Gie su trong tim, khong co cac chng trnh v ai, khong chay theo mot mau qua. Cuoc song gap g, lang nghe, chia se la cuoc song cua Giao Hoi. Cung ln len trong giao x, theo cac lo trnh cua gii tre tai hoc ng, ong hanh gan gui vi cac n goi, cac gia nh, cac ngi au yeu; tao ra cac ni gap g cau nguyen, suy t, chi gin, qua thi gi mot cach lanh manh va hoc song nh cac ki to hu tot lanh va cac cong dan liem chnh. o la mot viec muc vu lam nay sinh va giup tai sinh chnh linh muc.

Tiep en c Thanh Cha a nhan nhu rieng cac n tu va noi: s menh cua cac ch rat ln, bi v Giao Hoi la me va kieu ong hanh cua Giao Hoi luon luon va phai luon luon co net hien mau. Va nh the that la quan trong viec cac ch tham d vao cac sinh hoat muc vu ven m cho thay gng mat cua Giao Hoi la me. Va toi cung muon cam n cac n tu chiem niem, v vi li cau nguyen va s tan hien hoan toan cuoc song ho la trai tim cua Giao Hoi me va ap nhp tnh yeu thng noi lien tat ca trong Than Mnh cua Chua Kito.

Lam chng ta

ieu nay lien quan ti tat ca chung ta va cach rieng oi vi i tu s, t no la chung ta va la ngon s cua Chua trong the gii. Can nha ni cha Puglisi a song rat n s. No la dau ch hung hon cua mot cuoc i thanh hien cho Chua, khong tm cac an ui va vinh quang the gian. Dan chung tm ieu o ni linh muc va ni nhng ngi c thanh hien. Cuoc song dien ta manh me hn cac li noi. Chng ta hay lay. Chung ta hay xin Chua cho mnh c n o- Ngi ta co the tranh luan nhieu ve tng quan gia Giao Hoi va the gii, Tin Mng va lch s, nhng khong ch li g, neu Tin Mng khong i trc bang cuoc song. ieu nay co ngha la cac s vu: khong gi cac nhiem vu, nhng la phuc vu trong ti vui, khong tuy thuoc nhng g qua i va khong cot buoc mnh vao quyen bnh cua the gii. Nh the t do e lam chng ngi ta bieu lo Giao Hoi la b tch cua n cu o, ngha la dau ch va dung cu cong hien n cu roi cho the gii.

Giao Hoi khong ben tren the gii, nhng ben trong the gii e lam cho no day men. V vay phai loai bo moi hnh thc giao s tr: chung ta khong c co cac thai o kenh kieu, ngao man hay uy quyen. e la cac chng nhan ang tin cay, can nh rang trc khi la linh muc, chung ta luon luon la pho te; trc khi la tha tac c thanh hien, chung ta la anh em cua moi ngi. Ca oc tm kiem a v va gia nh tr cung phai gat bo bi v cai luan ly cua chung la th luan ly cua quyen bnh, nhng linh muc khong phai la ngi cua quyen bnh ma cua viec phuc vu. The roi lam chng ta co ngha la tron chay moi kieu song hai mat trong chung vien, trong i tu, trong i linh muc. Khong the song luan ly hai mat: mot cho dan Chua, mot trong nha rieng. Chng nhan cua Chua Giesu phai luon luon thuoc ve Ngai. V tnh yeu Ngai ma ta dan than chien au moi ngay chong lai cac tat xau cua mnh va moi tinh than the tuc tha hoa.

Sau cung chng nhan la ngi khong noi quanh co nhng vi nu ci va s thanh than tin tng, biet khch le ui an, v ho ven m mot cach t nhien s hien dien cua Chua Gie su phuc sinh va song ong. Toi cau chuc anh ch em la cac chng nhan cua niem hy vong.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page