c Tong Giam muc Marek Zalewski

tham ai Chung Vien Thanh Giuse Ha Noi

 

c Tong Giam muc Marek Zalewski tham ai Chung Vien Thanh Giuse Ha Noi.

BTT- CV


c Tong Giam muc Marek Zalewski tham ai Chung Vien Thanh Giuse Ha Noi.


Ha Noi (WH 15-09-2018) - Luc 18 gi 20, ngay 13 thang 9 nam 2018, c Tong Giam muc Marek Zalewski - ai dien khong thng tru cua Toa Thanh tai Viet Nam a en tham va co buoi gap g than tnh vi c cha Giam oc, quy cha trong Ban Giam oc va Chung sinh khoa Than hoc - ai Chung Vien Thanh Giuse Ha Noi.

Trong buoi gap g, c Tong bay to niem hanh phuc v c en tham ai Chung vien. Ngai neu nen hnh mau va nam kha canh cua i song linh muc, ong thi da tren nhng kinh nghiem ca nhan, neu len cac phng the ma ngi Chung sinh can thc hanh e tr thanh linh muc ma Chua va Giao hoi mong i.

1. Cau nguyen e song mat thiet vi Chua Giesu: e co i song cau nguyen ngi chung sinh phai tham gia vao viec c hanh cac B tch, cac Gi Kinh phung vu; thiet lap va thc hanh viec cau nguyen rieng hang ngay; ng dung kien thc cua cac mon hoc vao i song thieng lieng; tap cho mnh thoi quen hoi tam, song tnh lang; tap kha nang dien giai, chia se Kinh Thanh qua cac buoi linh thao, tnh tam; chuyen cham c hanh B tch hoa giai va gap g cha linh hng; tap cac thoi quen ao c e gan bo i song mnh vi c Kito.

2. oc than giup trung thanh vi Chua va Hoi Thanh, co c t do e thc hien s vu. e song tot i song oc than can song trach nhiem; thc hanh giao huan cua Giao hoi; ap dung nhng kien thc a hoc e song trng thanh trong moi tng quan vi ngi khac; thc hanh viec tng quan ho tng vi moi ngi trong xa hoi khong loai tr ai; tap kiem che va gi quan bnh trong tng quan vi nhng ngi mnh quy men hn; tranh dp toi, tranh nhng bieu lo cam xuc de gay hieu lam, tranh nhng phng tien kch thch s ham muon cua mnh.

3. Vang phuc e biet t bo hy sinh ban than mnh cho mot muc ch to ln hn. Tap vang phuc bang cach tin tng vao cac gia tr Tin Mng va giao huan cua Giao hoi; ton trong noi quy, be tren va anh em; tap vang phuc quyen bnh cua Giam muc giao phan, be tren, cha giam oc n goi; vang phuc khong ch bang li nhng phai bang hanh ong cu the.

4. Song n gian bang cach tap t bo, khong le thuoc vao tien cua vat chat; rao giang ve mot c Giesu ngheo kho mot cach thuyet phuc, lam chng bang chnh i song n gian, kho ngheo cua mnh.

5. Cong bang xa hoi: biet quan tam en moi trng song. Thc tap viec cham soc thien nhien va moi trng theo hng dan cua Tong huan Laudato Si'.

Ket thuc buoi gap g, c Tong Giam muc a cung c cha Giam oc, quy cha trong Ban Giam oc va anh em chung sinh dung ba cm than mat tai nha cm ai Chung vien.

c Tong Marek Zalewski sinh ngay 02 thang 02 nam 1963 tai Ba Lan, thu phong linh muc ngay 27 thang 5 nam 1989. Ngay 25 thang 3 nam 2014, ngai c at lam Tong Giam muc hieu toa Africa va lam S than Toa Thanh tai Zimbabwe. Ngay 21 thang 5 nam 2018, ngai c c Thanh Cha Phanxico bo nhiem lam S Than Toa Thanh tai Singapore kiem ai dien khong thng tru cua Toa Thanh tai Viet Nam, ke nhiem c Tong Giam Muc Leopoldo Girelli.

(Nguon: TGP. Ha Noi)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page