c Thanh Cha Phanxico

tra li phong van bao Il Sole 24

 

c Thanh Cha Phanxico tra li phong van bao Il Sole 24.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 7-09-2018) - c Thanh Cha Phanxico keu goi gii doanh nhan ng ch theo uoi li nhuan, nhng at con ngi trung tam cac hoat ong kinh te va phat trien tnh lien i ong thi thc thi mot trat t mi ve kinh te.

c Thanh Cha Phanxico bay to lap trng tren ay trong cuoc phong van danh cho bao Il Sole24, Mat tri 24, chuyen ve kinh te tai chanh Italia, so ra ngay 7 thang 9 nam 2018.

Phe bnh th kinh te th tien bac

c Thanh Cha tai phe bnh xu hng ton th tien bac nh "than tng" va noi rang nen kinh te ngay nay "giet ngi" v "con ngi khong c at v tr trung tam na" va viec kiem tien tr thanh muc tieu chnh yeu va duy nhat cua cac hoat ong kinh te tai chanh. Qua hng i nh the, ngi ta tao nen "nhng c cau ngheo oi, no le va nhng ngi b gat bo". Co nhng ngi sai lam khi ngh rang phai kiem tien bang tien bac. Nhng tien bac ch thc la ieu chung ta kiem c bang lao ong. Chnh lao ong mang lai pham gia cho con ngi, ch khong phai la tien bac.

c Thanh Cha nhan xet rang "nan that nghiep tai nhieu nc Au Chau hien nay chnh la hau qua cua mot che o kinh te khong co kha nang kien tao cong an viec lam, v no at ni trung tam mot than tng, c goi la tien bac".

Co vo s phat trien trong tinh than lien i

Trong cuoc phong van, c Thanh Cha co vo mot s phat trien toan dien va noi rang "Can phat trien tnh lien i va thc thi mot trat t kinh te mi, khong tao ra nhng ngi b gat ra ngoai le na, nh lam cho hoat ong kinh te c phong phu nh quan tam en nhng ngi ngheo va giam bt nhng chenh lech. e c vay chung ta can co can am va tinh than sang tao".

c Thanh Cha cung canh giac rang nguyen viec theo uoi li nhuan khong con bao am cho i song x nghiep na va cac nhan vien kinh te khong the khong nghe nhng tieng keu cua ngi ngheo. V the, theo c Thanh Cha, trong x nghiep, ngoai viec huan luyen chuyen nghiep, con can co mot s ao tao ve cac gia tr nh: tnh lien i, cong bang, pham gia, s lau ben, e lam cho t tng va kha nang hoat ong c them phong phu. Ngoai ra trong vien tng mot s phat trien co chieu kch moi sinh, can co s ong qui nhieu hoat ong nh chnh tr, van hoa, xa hoi, san xuat".

Lang nghe tieng keu cua ngi ngheo

Ve tieng keu cua nhng ngi ngheo, trong cuoc phong van, c Thanh Cha neu nhan xet: ngi ngheo lam cho bao nhieu ngi, nhat la nhng ngi song sung tuc cam thay kho chu. Ngoai ra, se khong co tng lai an bnh cho nhan loai, neu khong chap s khac biet, tnh lien i va khong xac tn ve nhan loai nh mot gia nh duy nhat. Ngai khong quen nhac en tham trang cua bao nhieu ngi va keu goi nhn en nhng ngi ang tron chay lam than va oi kho, va ngai mi goi gii doanh nhan, chu x nghiep cung nh cac to chc Au Chau ng thieu tinh than ac sac, oc sang kien.

Sau cung, ve viec on tiep nhng ngi di dan va t nan, c Thanh Cha noi: "Nhng li ap lai nhng ngi keu cu, tuy quang ai, nhng co le chung khong u va ngay nay chung ta phai khoc thng hang ngan ngi a bo mnh tren ng di c. a co qua nhieu im lang trong van e nay. Tuy nhien, c Thanh Cha nhan manh rang nhng ngi di dan can phai ton trong van hoa va cac luat le cua nhng nc on nhan ho, nh the ca hai ben eu tien bc trong hanh trnh hoi nhap va khac phuc nhng lo au va s hai oi vi nhau".

Chung ta la oi mat, oi tay cua Thien Chua

c Thanh Cha ket luan rang: Chua Giesu a ha phuc hoi va giai thoat tat ca nhng ngi b ap bc tren the gii. Chua can oi mat chung ta e thay s tung thieu cua cac anh ch em. Chua can oi tay chung ta e cu giup, Chua can tieng noi cua chung ta e e to giac nhng bat cong pham trong am than, nhieu khi vi s ong loa vi nhng toi ac a pham; Chua can con tim chung ta e bieu lo long thng xot cua ngai oi vi nhng ngi rot cung, nhng ngi b bo ri, b gat ra ngoai le xa hoi".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page