c Thanh Cha Phanxico

tiep 60 goa phu thanh hien

 

c Thanh Cha Phanxico tiep 60 goa phu thanh hien.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 6-09-2018) - c Thanh Cha Phanxico khch le cac goa phu thanh hien lam chng ve tnh yeu cua Thien Chua oi vi moi ngi va ngai mi goi ho tr thanh men va anh sang cho tha nhan trong the gii ngay nay.

Ngai a ra li nhan nhu tren ay trong buoi tiep kien sang 6 thang 9 nam 2018 danh cho 60 goa phu tham gia hoi ngh quoc te cua cac goa phu thanh hien, thuoc "Huynh oan c Ba Phuc Sinh" va "Cong ong Anna Ngon S" ve Roma hanh hng. Hai hoi nay hien dien tai nhieu nc tren the gii.

Goa phu song cac li khuyen Phuc Am

Len tieng trong dp nay, c Thanh Cha noi: "Qua s thanh hien, ch em lam chng rang nh n Chua, vi s ong hanh va nang cua cac tha tac vien cung nh cac thanh phan khac trong Giao Hoi, ch em co the song nhng li khuyen Phuc Am, ong thi thi hanh cac trach vu gia nh, nghe nghiep va xa hoi. S thanh hien cua ch em trong canh goa bua la mot n Chua ban cho Giao Hoi e nhac nh moi tn hu rang sc manh long thng xot cua Chua la con ng song va nen thanh, giup chung ta vt thang nhng th thach va tai sinh e song trong niem hy vong va vui ti en t Tin Mng cua Chua. V the toi mi goi ch em hay luon nhn len Chua Giesu Kito va vun trong moi lien he chat che vi Chua".

Goa phu thanh men trong bot

c Thanh Cha noi them rang: "c g, qua i song b tch, ch em lam chng ve tnh yeu thng xot cua Thien Chua, oi vi moi ngi o la mot li mi goi nhn nhan ve ep va hanh phuc c Chua thng yeu. Ket hiep vi Chua Giesu Kito ch em hay tr thanh men trong bot cua the gii nay, tr nen anh sang cho nhng ngi nam n ang bc i trong toi tam va bong em cua s chet! Qua pham chat cuoc song huynh e, gia long cac cong oan cua ch em, ch em hay quan tam tr nen nhng ngi gan gui vi ngi be nho va ngheo hen, e bieu lo cho ho s du dang cua Thien Chua va s gan gui cua Ngai trong tnh thng".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page