c Thanh Cha Phanxico

nhac cac tay ua mo to song vi niem am me

 

c Thanh Cha Phanxico nhac cac tay ua mo to song vi niem am me.

Hong Thuy

Vatican (Vat. 5-09-2018) - "am me" e vt qua th thach trong cuoc song, "nha vo ch cua cuoc song" can co am me. ay la hai ieu that ep va co lien he vi nhau. c Thanh Cha Phanxico a nhan nhu cac tay ua mo to tham d cuoc ua Gran Premio-Octo San Marino va Riviera di Rimini.

Sang ngay 05 thang 09 nam 2018, trc khi en quang trng thanh Phero e gap g cac tn hu tham d buoi yet kien chung, vao luc 9 gi sang, c Thanh Cha Phanxico a tiep mot phai oan gom 30 tay ua mo to tham d cuoc ua Gran Premio-Octo San Marino va Riviera di Rimini. Trong phai oan, co ong Giovanni Malago, chu tch Uy ban Olympic quoc gia cua Italia.

The thao giao duc vt thang chnh mnh va tnh ch ky, thuc ay tinh than hy sinh

Trong bai noi chuyen vi cac tay ua, c Thanh Cha Phanxico nhan manh en tam quan trong cua the thao trong xa hoi ngay nay. c Thanh Cha noi: "Giao hoi xem hoat ong the thao, c thc hien trong s ton trong cac quy luat, la mot dung cu giao duc ac biet cho cac the he tre, do o, the thao la ieu khong the thay the. Hien tng the thao khi day mot s thang vt cach lanh manh chnh mnh va tnh ca nhan ch ky cua moi ngi, thuc ay tinh than hy sinh va neu c thc hien tot th se lam nay sinh s trung thanh trong cac moi lien he gia cac ca nhan, tnh ban va s ton trong cac quy luat."

The thao giup xay dng xa hoi cong bnh va lien i

Mot tam quan trong khac cua the thao, o la nhng ngi quan tam en the thao, cac mc o khac nhau, se thang tien cac gia tr nhan sinh va Kito giao, la nhng ieu can ban cua mot xa hoi cong bnh va lien i. c Thanh Cha giai thch: "ieu nay co the bi v s kien the thao dien ta ngon ng pho quat, vt qua cac bien gii, ngon ng, sac toc, ton giao va y thc he. ieu nay ac biet co the thay trong the thao nghiep d, xuat phat t con tim. Hn na, t no, the thao co kha nang lien ket con ngi, hng en oi thoai va on tiep nhau." c Thanh Cha keu goi cac van ong vien pho bien cac gia tr cua the thao. Khi lam nh the, ho ong gop vao viec xay dng xa hoi cong bnh va lien i hn.

Song vi "niem am me" va la "nha vo ch cua cuoc song"

Da tren li chao cua v chu tch, c Thanh Cha nhan nhu cac tay ua ve 2 ieu quan trong, o la: "am me" va "nha vo ch cua cuoc song". "am me", c Thanh Cha e cap en nhng ngi tre t t va neu ra mot trong nhng ly do o la v ho thieu am me; co nhng ngi khong biet gieo trong niem am me e song. V the khi gap kho khan ho khong co am me e vt thang. c Thanh Cha noi: "The gii nay can nhng am me. Song vi niem am me, khong nh nhng ngi song cach nang ne. am me a chung ta tien bc.

"Nha vo ch cua cuoc song". Ngi ta co the tr thanh vo ch trong mot thanh cong ve the thao, thanh nha vo ch cua mot oi,... Nhng "nha vo ch cua cuoc song" la ngi song vi am me; ngi song cach tran ay vien man th co kha nang song nh the.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page