Chua nhat la ngay ngh

e chiem niem, ta n Chua

 

c Thanh Cha Phanxico: Chua nhat la ngay ngh e chiem niem, ta n Chua.

Linh Tien Khai

Vatican (Vat. 5-09-2018) - oi vi cac Ki to hu, ngay Chua Nhat, ngay le ngh, la thi iem e chiem ngng va chuc tung, la ngay e cam ta Thien Chua v s song, v long thng xot, v tat ca cac n Chua ban. Trung tam ngay cua Chua la Thanh The co ngha la "ta n".

Trong buoi tiep kien chung sang th t 05 thang 09 nam 2018, c Thanh Cha Phanxico tiep tuc loat bai giao ly ve Mi ieu Ran. Ngai a quang dien y ngha gii ran ve ngay ngh ngi,nh viet trong chng 20 sach Xuat Hanh: "Ngi hay nh ngay sa-bat, ma coi o la ngay thanh. Trong sau ngay, ngi se lao ong va lam moi cong viec cua ngi. Con ngay th bay la ngay sa-bat knh Giave, Thien Chua cua ngi. Ngay o, ngi khong c lam cong viec nao, ca ngi cung nh con trai con gai, toi t nam n, gia suc va ngoai kieu trong thanh cua ngi. V trong sau ngay, Giave a dng nen tri at, bien khi, va muon loai trong o, nhng Ngi a ngh ngay th bay. Bi vay, Giave a chuc phuc cho ngay sa-bat va coi o la ngay thanh." (Xh 20,8-11).

Ky nghe giai tr khong tao nen s ngh ngi that s

c Thanh Cha noi: cuoc du hanh qua Mi Li hom nay a chung ta ti ieu ran ve ngay ngh. Xem ra la mot ieu ran de thc hanh, nhng o la mot cam tng sai lam. That the, ngh ngi khong n s, bi v co s ngh ngi gia tao va s ngh ngi ch that. c Thanh Cha giai thch: Xa hoi ngay nay khat khao giai tr va ngh he. Ky nghe giai tr rat phat trien, va quang cao ve ra the gii ly tng nh mot cong vien giai tr, ni moi ngi vui chi. Y niem cuoc song thong tr ngay nay khong co trong tam ni sinh hoat va dan than, nhng trong viec tron thoat. Kiem tien e vui chi, e thoa man. Hnh anh kieu mau la hnh anh cua mot ngi thanh cong, co the cho phep mnh co cac khoang khong vui thu rong rai khac nhau. Nhng tam thc nay lam cho ngi ta trt vao tnh trang khong thoa man ve mot cuoc song b giai tr anh thuoc me, khong phai la ngh ngi, nhng la tha hoa va tron chay thc tai. Con ngi cha bao gi ngh ngi nhieu nh ngay nay, nhng no a khong bao gi song kinh nghiem s trong rong qua chng nh ngay nay. Cac phng tien giai tr, i ra ngoai, cac du thuyen, cac chuyen du lch, biet bao nhieu ieu khong trao ban cho ban s tran ay cua con tim. Trai lai, chung khong cho ban s ngh ngi.

Ngay Chua nhat la ngay cua viec chiem ngng va chuc lanh, song trong an bnh vi cuoc song

Cac li cua Mi ieu Ran kiem tm ra trong tam cua van e, bang cach roi mot anh sang khac cho biet s ngh ngi la g. Gii ran co mot yeu to ac thu: no cung cap mot ly do. Ngh ngi nhan danh Chua co mot ly do chnh xac: "V trong sau ngay, Giave a dng nen tri at, bien khi, va muon loai trong o, nhng Ngi a ngh ngay th bay. Bi vay, Giave a chuc phuc cho ngay sa-bat va coi o la ngay thanh." (Xh 20,11). ieu nay quy chieu s ket thuc viec tao dng, khi Thien Chua noi: "Thien Chua thay moi s Ngi a lam ra qua la rat tot ep!" (St 1,31). Va khi o bat au ngay ngh, la niem vui cua Thien Chua oi vi nhng g Ngai a tao dng. o la ngay cua viec chiem ngng va chuc lanh.

Nh vay, ngh ngi theo ieu ran nay la g? No la luc cua viec chiem niem, la luc cua viec chuc tung, ch khong phai cua viec tron thoat. o la thi gian e nhn thc tai va noi: cuoc song ep biet bao!. Chong lai s ngh ngi nh la tron chay thc tai, Mi ieu Ran a ra s ngh ngi nh la viec chuc lanh cho thc tai. oi vi chung ta la cac ki to hu, trung tam ngay cua Chua, ngay Chua Nhat, la Thanh The, Eucaristia co ngha la "ta n". o la ngay e noi len vi Thien Chua: con cam ta Chua v s song, v long thng xot, v tat ca moi n Chua ban cho con. Chua Nhat khong phai la ngay e xoa bo cac ngay khac, nhng la e nh en chung, chuc lanh cho chung va lam hoa vi s song. Co biet bao ngi co ieu kien giai tr, nhng khong song trong an bnh vi cuoc song! Ngay Chua Nhat la ngay e lam hoa vi cuoc song bang cach noi: cuoc song quy bau; no khong de dang, oi khi no au n, nhng no quy bau.

Bnh an khong phai la ieu c ap at nhng la mot chon la

c dan a vao s ngh ngi ch that la mot cong trnh cua Thien Chua ni chung ta, nhng no oi hoi tranh xa s chuc d va sc hap dan cua no (x. EG, 83). That ra, bat buoc con tim chu s bat hanh, bang cach nhan manh cac ly do cua s khong hai long, th rat de. Viec chuc phuc va niem vui bao gom mot ci m cho s thien, la mot chuyen ong cua con tim. S thien th de thng va khong bao gi ap at. No c la chon.

Hoa bnh c la chon, ch khong the ap at va khong c tm thay mot cach tnh c. Khi ri xa cac nep gap cay ang cua con tim mnh, con ngi can lam hoa vi ieu no chay tron. Can hoa giai vi lch s cua chnh mnh, vi cac s kien ma chung ta khong chap nhan, vi cac phan kho khan cua cuoc song. Toi xin hoi anh ch em: moi ngi a hoa giai vi lch s cua rieng mnh hay cha? ay la mot cau hoi giup suy t: Toi a hoa giai vi lch s cua toi cha?

Hoa bnh ch thc, that ra, khong phai la thay oi lch s cua mnh, nhng la on nhan no va trao ban gia tr cho no, nh no xay ra.

Co biet bao nhieu lan chung ta a gap cac kito hu a an ui chung ta vi mot s thanh than khong tm thay ni nhng ke vui chi va nhng ngi song hng lac. Va chung ta a thay nhng ngi khiem ton ngheo nan vui sng v cac n be nho vi mot hanh phuc vnh cu.

"Ch trong Thien Chua linh hon toi mi an ngh"

Chua phan trong sach e Nh Luat: "Hom nay, toi lay tri at lam chng cao toi anh (em): toi a a ra cho anh (em) chon c song hay phai chet, c chuc phuc hay b nguyen rua. Anh (em) hay chon song e anh (em) va dong doi anh (em) c song" (nl 30,19). S la chon nay la tieng "fiat" xin vang cua c Trinh N Maria, la mot rong m cho Chua Thanh Than, lam cho chung ta bc theo dau vet cua Chua Kito, ang a pho mnh cho Thien Chua Cha trong luc the tham nhat, va nh the dan vao con ng a ti s phuc sinh.

Vay khi nao cuoc song tr thanh xinh ep? Khi ngi ta bat au ngh tot ve no, du cho lch s cua chung ta co la g i na. Khi n cua mot nghi ng m ng: n biet rang tat ca la n thanh, va t tng thanh thien ap be bc tng noi tam cua s khong thoa man, bang cach khai mao s ngh ngi ch thc. Cuoc song ep khi ta m con tim cho Chua Quan Phong; va ta kham pha ra ieu Thanh Vnh noi la that: "Ch trong Thien Chua linh hon con mi ngh yen" (Tv 62,2). Cau nay cua thanh vnh that la ep: "Ch trong Thien Chua linh hon toi mi an ngh".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page