Hanh ong khong c o nhiem

bi ao c gia, tinh than the tuc

 

Hanh ong khong c o nhiem bi ao c gia, tinh than the tuc.

Ngoc Yen

Vatican (Vat. 4-09-2018) - Hay thc tnh loi suy ngh va hanh ong cua chung ta e khong b o nhiem tam thc the tran: o la s h ao, ha tien, kieu ngao, nhng khong c ong kn trc thc te. TC Phanxico a nhac nh cac tin hu nh the trong buoi oc kinh Truyen Tin tra Chua nhat hom qua mung 02 thang 09. Da theo Tin mng Chua nhat theo thanh Marco.

Khong bop meo y Chua, nhn ieu cot yeu

Trong oan Tin Mng hom nay (Mc 7,1-8.14-15.21-23) Chua Giesu e cap en mot chu e quan trong cho cac tn hu: tnh xac thc trong s vang phuc Li Chua cua chung ta, chong lai bat c s o nhiem the tuc hoac chu ngha hnh thc phap ly.

Bai tng thuat bat au vi viec cac biet phai va luat s phan oi Chua Giesu, ho cao buoc cac mon e Ngai khong tuan gi cac tap tuc theo truyen thong. Bang cach nay, nhng ngi oi thoai co y nh anh vao s tin cay va tham quyen cua Chua Giesu nh la Thay day. Nhng Chua tra li: "Isaia that a noi tien tri rat ch ly ve cac ngi, nh li chep rang: 'Dan nay knh Ta ngoai moi mieng, nhng long chung xa Ta. No sung knh Ta cach gia doi, bi v no day nhng giao ly va nhng luat le loai ngi'. V cac ngi bo qua cac gii ran Thien Chua, e nam gi tap tuc loai ngi" (Mc 7,6-7).

Nhng li nay cua Chua Giesu that ro rang va manh me. That vay, Chua Giesu muon cac biet phai va luat s phai lay ong ve nhng sai lam ho a vap pham, tc la bop meo y muon cua Thien Chua bang cach bo qua cac gii ran Thien Chua, e nam gi tap tuc loai ngi. Phan ng cua Chua Giesu that nghiem khac. ay la s that cua moi tng quan gia con ngi vi Thien Chua, cua i song ton giao ch thc.

Ngay hom nay, Chua cung mi goi chung ta t bo moi nguy hiem cua hnh thc ma hng en ieu cot yeu. Ngai keu goi chung ta luon nhan biet trung tam trai nghiem thc s cua c tin, o la Tnh yeu cua Thien Chua va ngi than can, thanh tay no t thoi ao c gia cua le luat vu hnh thc.

Thc hanh c ai

S iep Tin Mng hom nay c cung co qua li cua Thanh Giacobe Tong o. Thanh Tong o cho chung ta biet the nao la ton giao thc s; o la: "tham vieng co nhi qua phu trong cn quan bach, va gi mnh khoi moi o ue i nay" (c.27).

"Tham vieng co nhi qua phu" ngha la thc hanh bac ai oi vi ngi than can, trc het o la nhng ngi ngheo, yeu uoi nhat. Ho la nhng ngi ma Thien Chua cham soc mot cach ac biet va Ngai yeu cau chung ta cung thc hanh nh vay.

on nhan Li Chua vi con tim rong m

"ng e b o nhiem bi the gian nay", nhng khong co ngha la co lap va ong kn trc thc te. ay cung vay, khong phai la mot thai o ben ngoai nhng cot yeu cua noi tam: ngha la thc tnh cach suy ngh va hanh ong cua chung ta e khong b o nhiem tam thc the tran, o la s h ao, ha tien, kieu ngao.

Hay xet mnh e chung ta thay mnh a on nhan Li Chua nh the nao trong thanh le Chua nhat. Neu chung ta lang nghe Li Chua vi mot cach l enh, hi ht, no se khong giup ch g cho chung ta. Trai lai chung ta phai on nhan Li Chua vi mot tam tr va con tim rong m, nh mot manh at tot, e roi no c tieu hoa va mang lai hoa trai trong cuoc song cu the. Nh the chnh Li Chua thanh tay tam hon va hanh ong cua chung ta va moi tng quan cua chung ta vi Thien Chua va vi ngi khac c giai thoat khoi thoi ao c gia.

Mau gng va li cau bau cua c Trinh n Maria giup chung ta luon luon ton knh Thien Chua vi con tin, lam chng cho tnh yeu cua chung ta oi vi Ngai trong nhng la tron cu the v li ch cua anh em chung ta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page