Cha Aniceto Koplin dan than

cho ngi ngheo trong trai Auschwitz

 

Cha Aniceto Koplin dan than cho ngi ngheo trong trai Auschwitz.

Ngoc Yen

Ba lan (Vat. 1-09-2018) - Nam 1942 cac trai tap trung Dachau va Auschwitz-Birkenau la ni co nhieu tu s ngi Ba Lan b giet. Trong so o co cha Aniceto Koplin, tu s dong Cappuccino.

n goi linh muc

Aniceto Koplin sinh ngay 30 thang 07 nam 1875 tai Debrzno, Ba Lan. La ngi con th hai trong sau ngi con cua ba Berta Moldenhaum, mot tn o Tin lanh va Lorenzo Koplin ngi Cong giao. Aniceto c nhan lanh mot nen giao duc tot t cha me, co long ao c ngay t nho. Ln len cau theo hoc mon nhan van. Nam 1886, Aniceto b nhiem mot benh nghiem trong, cau tham the ha neu c cha tr, se tr thanh mot tu s cappuccino. Va qua that cau a c cha lanh va bay nam sau, thc hien ieu a khan ha Aniceto vao tu vien Sigolsheim, Alsace.

Nam 1900 Aniceto c thu phong linh muc, cha thi hanh s vu tong o mot cach nhiet thanh cho ngi dan Ba Lan. Cha co moi lien he mat thiet vi Ba Lan nhng van gan bo vi nguon goc c cua mnh ieu nay c the hien trong cac bai viet khoa hoc va cac ang th. Long yeu nc cua cha a thay oi mot cach nen tang, sau chien tranh the gii th nhat cha c gi en Varsavia. Tai ay cha tr thanh linh muc giai toi cho S than Toa thanh Achille Ratti, sau nay la c Thanh Cha Pio XI va c tong giam muc Alessandro Kakowski, cua Varsavia.

Hoat ong bac ai, muc vu.

Trong thanh pho ni cha ang thi hanh viec muc vu co rat nhieu ngi ngheo, ac biet 11 nghn ngi song trong nhng can leu ben b song Vistola. Xuc ong trc hoan canh kho khan cua dan chung cha quyet nh tnh cach giup ho. Cung vi nhng ngi ban cung ch hng cha thiet lap mot nha bep ln cung cap hang ngan ba an moi ngay. e co c lng thc cho nha bep ln nay cha go ca nhng cong dan va xin ho tr giup. Cha e nhng g a xin c vao trong mot cai tui ln at ben trong cai ao choang, cai ao ma cha khong bao gi ri no. T nhng g xin c cha mang ve va cung vi moi ngi nau nhng ba an cho ngi ngheo.

Moi buoi sang cha ngoi toa giai toi hai gi,mot gi trc thanh le va mot gi sau o. ieu nay cung c cha thc hien vao moi buoi chieu sau khi i an xin ve. Khi ngoi toa giai toi cho cac linh muc, viec en toi cha a ra cho cac linh muc thng la mot viec tr giup ngi ngheo, cha cung ap dung ieu nay cho ca Hong y Kakowski, o la vao mua ong khac nghiet tang mot gio than cho mot gia nh ngheo

Khi chien tranh the gii th hai bat au cha quyet nh lai Ba Lan, chng kien tat ca ca vu anh bom khung khiep Varsavia. Sau khi Ba Lan au hang, cha bat au quan tam en ngi Do Thai. c quoc xa xay mot khu danh cho ngi Do Thai vi khoang na trieu ngi b tap trung song ay vi ieu kien song kho s: ngi chet tren ng pho, nhng cha khong the giup ho tat ca.

Giao hoi a can thiep vi cac to chc bac ai, cha Aniceto ngay lap tc tham gia. Cha cung vi cac anh em trong dong en phan phat thc an cho cac tre em di s canh gac cua lnh c. e tranh b banh hai cha cung vi cac anh em lam nhng giay chng nhan gia. ay chnh la nguyen nhan ma vao thang 6 nam 1941 cha cung vi 24 anh em khac b bat.

Phuc t v ao

Nhng ngi lam viec cho c a en bao vay tu vien va bat cac tu s i, luc au ho mang cac tu s en nha tu Pawiak, va sau o chuyen qua Auschwitz. Cha Szweda la y ta trong trai thay cha Aniceto cung vi nhng anh em khac b ket an i ngang qua. Cha Szweda lam chng rang cha nghe cha Aniceto noi rang: "Lay cha, chung con phai uong can chen nay. Nhng Thien Chua la Chua va Ngai la Tham phan". Cha Szweda a ban b tch Giai toi tap the cho cac anh em t mot ca so va theo doi moi viec cho en na em, khi trai tap trung i vao s im lang la thng.

em o khong co ngi Do Thai nao b a vao phong hi ngat, ch co mot linh muc, 350 ngi Bolsheviks va 250 ngi Ba Lan. Nh the ngay 16 thang 10 nam 1941 ho a giet cha Aniceto ngi mang so 20376. Ngay 13 thang 06 nam 1999 c Thanh Cha Gioan Phaolo II a ton phong ngai len bac a thanh cung vi 107 v t ao khac trong chien tranh the gii th hai.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page