Ngay the gii cau nguyen

cho viec san soc thu tao

 

Ngay the gii cau nguyen cho viec san soc thu tao.

Linh Tien Khai

Vatican (Vat. 29-08-2018) - Ngay 01 thang 09 nam 2018 la ngay the gii lan th IV cau nguyen cho viec cham soc thu tao. c Thanh Cha Phanxico keu goi chu y en nc va e moi ngi eu c hng nh li ch cua nc.

Cuoi buoi tiep kien chung, c Thanh Cha cung keu goi cong tac trong ngay the gii cau nguyen cho viec san soc thu tao mung 1 thang 9 nam 2018, trong s hiep nhat vi cac anh em Chnh thong va cac Giao Hoi Kito khac.

c Thanh Cha noi: "Trong s iep cho nam nay, toi c mong keo s chu y cua moi ngi oi vi nc, la thien ch au tien can bao ve va cong hien cho moi ngi. Toi biet n cac sang kien khac nhau cua cac Giao Hoi a phng, cac hiep hoi dong tu a e ra. Toi mi moi ngi hiep nhat trong li cau nguyen ngay th bay ti ay cho viec san soc can nha chung cua chung ta."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page