Hoi ong Giam Muc My quyet tam

lam sang to va x ly nhng vu lam dung

 

Hoi ong Giam Muc My quyet tam lam sang to va x ly nhng vu lam dung.

G. Tran c Anh OP

Washington (Vat. 28-08-2018) - c Hong Y Daniel DiNardo, Tong Giam Muc giao phan Galveston-Houston, Chu tch Hoi ong Giam Muc Hoa Ky, tai bay to quyet tam gia tang hieu nang va minh bach trong viec x ly Giam Muc b cao lam dung tnh duc.

Trong thong cao cong bo hom 27 thang 8 nam 2018, c Hong Y DiNardo cho biet ngai bay to lap trng tren ay trong niem hiep thong vi c Thanh Cha va cung vi ban chap hanh cua Hoi ong Giam Muc Hoa Ky, nh c Thanh Cha a noi: "Vet thng nay (do nhng vu lam dung) thach thc chung ta phai kien quyet theo uoi s that va cong ly".

Thong cao cua c Hong Y cung cho biet: "Ngay 1 thang 8 va qua, toi a ha rang Hoi ong Giam Muc Hoa Ky se thi hanh tron ven quyen bnh cua mnh, va can thiep vi nhng quyen bnh cao hn, e lam sang to nhieu van e quanh vu c Tong Giam Muc McCarrick. Ngay 16 thang 8 va qua, toi a thnh cau Toa Thanh thc hien mot cuoc thanh tra tong toa, lam viec hoa hp vi Uy ban giao dan toan quoc vi quyen bnh oc lap, e tm kiem s thc. Hom qua 26 thang 8, toi a tai trieu tap Ban chap hanh Hoi ong Giam Muc va tai khang nh li keu goi ve viec mau le va cu xet ky lng nhng thieu sot luan ly cua mot ngi anh em Giam Muc va lam sao nhng thieu sot ay co the dung th qua lau nh vay va khong co s ngan can nao".

Cu xet chng t cua c Tong Giam Muc Vigano

c Hong Y DiNardo cung nhac en ban chng t cua c Tong Giam Muc Carlo Maria Vigano, cu S Than Toa Thanh tai Hoa Ky, cong bo hom 26 thang 8 nam 2018, to giac ve nhng ieu nay, va c Hong Y noi rang la th nay cang oi s chu tam hn va cap thiet cu xet. Nhng cau hoi c neu len ang c tra li ay u va da tren cac bang chng. Neu khong co nhng cau tra li nh the, th nhng ngi vo toi co the b o danh v nhng li cao buoc gia doi va cac toi qua kh co the tai dien".

Ch i c gap c Thanh Cha

c Hong Y Chu tch Hoi ong Giam Muc Hoa Ky cho biet ang ch i c c Thanh Cha tiep kien e trnh bay ke hoach hanh ong va c s ho tr cua ngai trong ke hoach hanh ong. Trong ke hoach nay co e ngh lam sao e viec trnh bao ve s lam dung va sai trai cua cac Giam Muc c de dang hn, cai tien cac thu tuc giai quyet nhng n kien chong cac Giam Muc".

c Hong Y McCarrick, 89 tuoi, nguyen la Tong Giam Muc giao phan thu o Washington, b cao la a co loi song sai trai ve luan ly, va a xin t bo chc v Hong Y. Hien nay thu tuc xet x theo giao luat ang c tien hanh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page