Y cau nguyen cua c Thanh Cha

trong thang 8 nam 2018:

Gia nh la kho bau cua nhan loai

 

 

Y cau nguyen cua c Thanh Cha trong thang 8 nam 2018: Gia nh la kho bau cua nhan loai.

Linh tien Khai

Vatican (Vat. 2-08-2018) - Trong thang 8 nam 2018, c Thanh Cha Phanxico mi goi chung ta hiep y vi tn hu cong giao toan the gii cau xin cho cac la chon kinh te chnh tr che ch cac gia nh nh kho tang cua nhan loai.

Khong co gia nh se khong co xa hoi va cac c cau cua no, v gia nh la te bao nong cot cua xa hoi. ay la s that hien nhien khong the phu nhan. That ra, t ngan xa ti nay gia nh van co gang duy tr c vai tro quan trong nay cua mnh. Tai cac nc ang tren ng phat trien nh Phi chau, A chau, ai dng chau va chau My Latinh, cho ng cua gia nh cho en nay tng oi van con c ton trong va tran quy, mac du tai nhieu ni, ac biet trong cac thanh pho ln, ngi ta a bat au nhan ra anh hng cua cac xa hoi Tay au tuc hoa, tieu thu va hng thu.

That vay, trong cac xa hoi ky thuat van minh tan tien Tay au, gia nh ang b tan kch mot cach tram trong va lien tuc t moi pha. Tam thc tieu thu va hng thu khien cho ngi ta tm moi cach khuyen khch cac gia nh co t con hn, e co the du lch an chi hng thu nhieu hn. Cac ang phai chnh tr, cac chnh quyen theo nhau phe chuan luat cho phep pha thai, ly d. Cac hang ky nghe bao che thuoc cho ra hang loat cac loai thuoc pha thai, nga thai, truc thai, giup han che sinh san, di chieu bai bao ve sc khoe va chong nan nhan man, phat trien gia nh, giup cac gia nh co t con e co cuoc song sung tuc ay u, va co the bao bao am cho viec nuoi nang giao duc chung en ni en chon va ay u hn. Ky nghe kien truc nha cung ch ngh en viec ap ng nhu cau cua cac gia nh t con vv.

Trong lanh vc lao ong, co nhng hang xng hay c quan ch nhan phu n con oc than khong co gia nh, hay co gia nh nhng khong c co con. Trong nhieu hang xng khac khi ch em phu n nhan vien co con, ho cung co nguy c mat viec lam. Tuy luat lao ong co cac khoan tr cap gia nh, nhng tren thc te viec phat huy tr giup va thang tien cac gia nh khong la trong tam cua cac c cau xa hoi kinh te ch chu y ti cac li nhuan. Ngha la hau nh toan bo cung cach to chc xa hoi khong tao thuan tien cho cac gia nh ong con; va lc o xa hoi bat buoc cac gia nh phai rap khuon theo nh hng han che sinh san, cang t con cang tot.

Tuy nhien, cac ng loi chnh tr han che sinh san nay ang tao ra nhieu van e xa hoi nan giai khac, ien hnh la tai Trung Quoc, vi chnh sach moi gia nh mot con va tam thc trong nam khinh n. V ch thch co con trai e noi doi tong ng, ngi ta giet cac thai nhi n. Va ay la ly do khien cho Trung Quoc hien co 60 trieu an ong con trai khong kiem ra v, v so phu n qua t. Va ngi ta tao ra cac dch vu tm v cho ao binh khong v khong lo nay cua Trung Quoc. Trong so cac nc ch ti co cac nc vung ong Nam A trong o co Viet Nam, Lao, Campuchia, Thai Lan, Myanmar, Philippines, Indonesia, Malaysia va nhieu nc Phi chau.

Trong cac xa hoi Tay au, canh mua ong dan so cho thay ty le sinh ngay cang t, so ngi gia ngay cang ong, lam nay sinh ra nan thieu nhan lc lam viec va quy hu tr thieu hut. Lan song di c trong cac nam qua co the giup giai quyet c phan nao van e nhan cong, nhng lai tao ra nhieu thach o xa hoi phc tap khac, trong o co cac khac biet van hoa, ngon ng, phong tuc tap quan va viec hoi nhap.

Rieng tai Phap chnh quyen a nhan ra cac thach o nay, nen t nhieu thap nien qua, a e ra ng loi chnh tr u tien tr giup cac gia nh ong con, danh cho ho nhieu quyen li: thue nha re, rong rai, cac tre em c tr cap an hoc cho en khi trng thanh va cha me v the cung khong can phai i lam viec vv.

Nhng noi chung cac chnh quyen duy i cc oan Au chau co cac ng loi chnh tr kinh te khong thang tien va bao ve gia nh u, trai lai nhieu khi con tao de dai cho cac tan kch tan pha gia nh nh cho phep pha thai, ly d, chap nhan hon nhan ong tnh va cho cac cap ong tnh cac quyen ngang hang vi hon nhan truyen thong, ke ca quyen nhan con nuoi. Trong khi o tai cac nc ngheo Phi chau, A chau, ai dng chau va chau My Latinh, gia nh cung khong c cac chnh quyen no lc tr giup va thang tien bao nhieu.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page