c Thanh Cha Phanxico nhac en 40 nam

ngay c Giao Hoang Phaolo VI qua i

 

 

c Thanh Cha Phanxico nhac en 40 nam ngay c Giao Hoang Phaolo VI qua i.

Hong Thuy

Vatican (Vat. 5-08-2018) - Sau bai huan du ngan trong buoi oc Kinh Truyen Tin ngay Chua nhat 05 thang 08 nam 2018, c Thanh Cha Phanxico a nhac en Chan phc Giao hoang Phaolo VI nhan ky niem 40 nam ngay ngai qua i.

c Thanh Cha noi: "Anh ch em than men, cach ay 40 nam, chan phc Giao hoang Phaolo VI ang song nhng gi phut cuoi cung cua ngai tren tran gian nay. Ngai qua i chieu ngay 06 thang 08 nam 1978.

Chung ta nh en ngai vi s ton knh va long biet n, khi ch i le phong hien thanh cho ngai vao ngay 14 thang 10 nam 2018. T thien quoc, xin ngai cau bau cho Giao hoi va cho hoa bnh the gii.

Chan phc Giao hoang Phaolo VI ke v thanh Giao hoang Gioan XXIII khi ngai qua i nam 1963 va a ket thuc Cong ong chung Vatican do thanh Giao hoang Gioan XXIII khai mac.

Ngai qua i ngay 06 thang 08 nam 1978 tai Castel Gandolfo. Ngay 14 thang 10 nam 2018 ngai se c tuyen phong hien thanh cung vi c cha Oscar Romero va mot so chan phc khac.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page