c Thanh Cha Phanxico chia buon

vi Indonesia ve thiet hai do ong at

 

 

c Thanh Cha Phanxico chia buon vi Indonesia ve thiet hai do ong at.

Hong Thuy

Vatican (Vat. 6-08-2018) - c Thanh Cha Phanxico bay to s au buon ve nhng thiet hai do tran ong at xay ra tai Indonesia vao toi ngay 05 thang 08 nam 2018 va ngai cau xin phuc lanh cho ho.

Toi ngay 05 thang 08 nam 2018, mot tran ong at manh 7 o a xay ra tai ao Lombok, mot iem du lch noi tieng ong nam Indonesia. Cho en nay a co hn 100 ngi b thiet mang va hn 200 ngi b thng. Nhieu nha ca va cac cong trnh cung b tan pha trong tran ong at.

Thay mat c Thanh Cha Phanxico, c Hong y Pietro Parolin, Quoc vu khanh Toa Thanh, a gi mot s iep cho cac v lanh ao Giao hoi va chnh quyen dan s cua Indonesia e chia buon ve tran ong at manh 7 o Richter vao toi ngay 05 thang 08 nam 2018 gi a phng.

Trong s iep, c Hong y Pietro Parolin viet: "c Thanh Cha Phanxico au buon khi hay tin ve nhng mat mat nang ne ve s song cung nh nhng thiet hai nang ne ve vat chat do tran ong at xay ra tai Indonesia. c Thanh Cha bay to tnh lien i sau sac vi nhng ai b thng ton do tham kch nay. Ngai cau nguyen ac biet cho nhng ngi a qua i c an ngh, cau xin cho nhng ngi b thng c cha lanh va cau cho nhng ngi ang thng khoc ngi than c an ui. c Thanh Cha khuyen khch chnh quyen dan s va nhng ngi tham gia viec tm kiem cu tr no lc tr giup cac nan nhan cua tai nan nay va cau khan n phuc cua s an ui va sc manh cho nhan dan Indonesia."

Trc o, ngay 29 thang 07 nam 2018, mot tran ong at manh 6.4 o cung a xay ra tai ay khien 17 ngi thiet mang va hn 300 ngi b thng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page