Le knh Thanh Gioan Maria Vianney tai Ars

 

Le knh Thanh Gioan Maria Vianney tai Ars.

G. Tran c Anh OP

Ars (Vat. 4-08-2018) - c Hong Y Christophe Schoeborn, O.P, Tong Giam Muc giao phan Vienne, Chu tch Hoi ong Giam Muc Ao, a c mi chu s cac buoi le tai en Thanh Ars ben Phap, trong hai ngay 3 va 4 thang 8 nam 2018, nhan dp ky niem 200 nam thanh nhan en lam cha s tai lang nay.

Nam 1818, Cha Gioan Maria Vianney en lang Ars-sur-Formans va lam cha s tai ay trong 41 nam tri, hoan toan bien oi dan lang t tnh trang kho khan nguoi lanh thanh nhng tn hu nhiet thanh. Thanh than c ton lam bon mang cua cac cha s.

Trung tam hanh hng Ars a to chc 2 ngay mng knh Thanh bon mang.

- Luc 15.30 chieu ngay 3 thang 8 nam 2018, c Hong Y Schoeborn a thuyet trnh tai Trung tam linh muc Ars ve e tai: "Mot v thanh en Ars. au la s iep cho ngay nay?".

Tiep en luc 17 gi chieu co thanh le cau cho n goi do c Cha Roland, Giam Muc s tai, c hanh cung tai trung tam linh muc.

Sau cung luc 8 gi toi, co buoi c hanh long thng xot tai Vng cung thanh ng Thanh Gioan Maria Vianney Ars, trong o co chau Thanh The va giai toi.

- Th bay, 4 thang 8 nam 2018, le knh Thanh bon mang, bat au luc 9 gi sang vi Kinh Ngi Khen tai Nha Th c Ba T Bi.

Tiep en la thanh le trong the do c Hong Y Schoenborn chu s luc 10 gi. Roi t 12 gi co chau Mnh Thanh Chua.

T 13 en 14 gi, cac tre em co the chi ua va an pic-nick ong co, cung vi cac hoat ong giai tr khac..

Luc 3 gi chieu co cuoc rc hai cot thanh Gioan Maria Vianney t lau ai Ars, tiep theo o la kinh chieu trong the.

Tai Nha th c Me T Bi co giai toi suot ngay. (La Voix de l'Ain 3-8-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page