Dorothea Hahn

22 nam thang tien i song gii tre Ghana

 

Dorothea Hahn - 22 nam thang tien i song gii tre Ghana.

Hong Thuy

Ghana (Vat. 7-08-2018) - Ba Dorothea Hahn a giup thang tien i song cho gii tre Ghana bang cach tao ieu kien cho cac em c hoc hanh va hoc nghe. Gi ay, sau 22 nam, ba van muon ong gop e thay oi tam thc xa hoi Phi chau ve n gii va giup cho ho co cuoc song tng lai tot ep hn.

Ba Dorothea Hahn nguyen la mot giao s vat ly va ton giao tai trng n trung hoc thanh pho Bonn, nc c, ni ba a chao i. Hien nay ba a ngh hu.

C duyen en vi Ghana

Vao nam 1996, lan au tien ba Hahn en tham Ghana, mot nc mien Tay chau Phi, va ba a b an tng bi tnh trang oi ngheo va bat bnh ang xa hoi cua dan chung, ac biet la do tnh trang phan biet oi x va han che giao duc cua cac tre n cung nh cac thieu n. Ln len va tiep xuc vi mot thc te xa hoi va giao duc tien tien nh c, nen khi tr ve c, ba Hahn a quyet nh hanh ong, cung vi cac ong nghiep, ban be, gia nh, sinh vien, lam ieu g o cho Ghana.

T 22 nam qua, moi nam ba Hahn en Ghana ba en bon lan. Moi lan ba lai o khoang mot thang va gap g nhieu ngi ba a quen biet trong 64 lan vieng tham Ghana. Mua thu ti, se la lan th 65 ba en Ghana. Ban than ba, trong nhng nam gan ay, that s ngac nhien khi thay cach moi ngi on nhan thong iep bang nhng ong gop nho nho, cua cac hoi ch giao x va ch ban banh keo, hoac cac li truyen mieng.

Sau khi thanh lap hiep hoi "Mot The gii", ba a chon hp tac vi hiep hoi nhan ao Don Bosco The gii, gan lien vi gia nh Saledieng. Cho en nay ba Hahn a quyen gop c hn mot trieu euro, dan than trong 22 nam qua e xay dng bay trng hoc va ba nha cho cac tre n, cung cap tai lieu giao duc cung nh rat nhieu cac hoc bong, vi la chon dan than cho viec giao duc va ao tao, ac biet la cac tre n.

Xoa bo s ky th n gii Ghana

Ba Hahn chia se vi hang tin Sir cua Hoi ong Giam muc Y: "Khi toi bat au cong viec nay - cac co gai thng la nan nhan cua s ky th. No xay ra v cac phu huyng van buoc phai tra hoc ph va ho ngh rang nen u tien cho a con trai c i hoc. Ngay nay, Ghana a co thay oi ln ve quan iem nay. Cac gia nh muon tat ca con cai cua ho (nam va n) co c bang cap. Trong khi o, hoc ph a b bai bo trong cac trng cong lap, nhng cac sinh vien van tiep tuc phai tra tien cho cac o dung hoc tap va buoi an tra. Chung toi cung cap ho tr cho cac gia nh ngheo e ong gop nhng chi ph nay."

Thay oi phng phap giang day

Ngay ca phng phap giao duc chuyen nghiep cua giao vien cung a thay oi. Ba Hahn ke tiep: "Nhng g toi nhan thay ngay lap tc la hoc sinh Ghana hoc hau nh ch hoc bang cach lap lai, ngha la, giao vien khong giai thch, v du, nh trong mon tieng Anh, cac giao vien lap lai nguyen cau cho cac hoc sinh nghe. Ng phap khong c day rieng re, nhng can c cac em hoc cach trc giac. Toi a s dung phng phap nay c trong cac lp boi dng va no a co ket qua."

Ngi Phi chau song ngheo nhng lac quan

So sanh gia van hoa c va van hoa Ghana, ba Hahn lu y rang "mac du oi ngheo ve vat chat, ngi Ghana co mot ac tnh la song cach vui ve. Con chau Au, mac du song sung tuc hanh phuc, chung ta thng co tam trang khong tot va bi quan. Ngi Ghana th nhn thay ly nc ay mot na, con chung ta lai thay mot na ly trong rong. Lac quan gan ket toi vi ngi dan Ghana."

22 nam va d an van tiep tuc

Trong vong 22 nam, cac nhu cau ay cung a thay oi. Ba Hahn giai thch: "Hien nay cac yeu cau cua Dong Saledieng Don Bosco Ghana chu yeu la lien quan en viec thuc ay s phat trien cua tre em va thanh thieu nien theo toan bo phng phap s pham cua Don Bosco. Do o toi ho tr chu yeu la tien bac cho cac tu s Saledieng e ho co the thc hien cac d an cua ho. S ho tr tai chnh c Dong Saledieng Don Bosco dung vao viec ao tao, xay dng va duy tr cac trng hoc, nha cho sinh vien va cac c s bao ve cho nhng ngi tre, vi s ho tr tai chnh cho cac trng hp ca nhan e chong lai oi ngheo."

Bay gi cuoc san lung trieu phu th hai a bat au e tai tr cho cac d an cua ba Hahn. Ba cho biet them rang vao mua thu, khi ba tr lai Ghana, mot ngoi nha danh cho n sinh vien se c khanh thanh tai thanh pho Sunyani. Tai ay cac em co the song, hoc tap tai cac trng cua dong Saledieng va co bang ve kinh te gia nh, tr thanh th ky, chuyen nganh nong nghiep va am thc.

Ba Hahn co d nh giup mot phan vao cac d an xay dng nho, vi viec xay dng cac lp hoc va cac cong trnh bao tr bnh thng theo ke hoach. Ba chia se: "Trong moi trng hp, toi se tiep tuc thuc ay ao tao giao duc va nganh nghe, ac biet la cho cac thieu n v ho se la nhng ba me trong tng lai. Cac thieu n a c i hoc th trong tng lai, ho se gi con cua ho i hoc va co the giup chung lam bai tap ve nha. Neu ho a hoc c mot nghe, neu ho oc lap, ho co the ho tr con cai cua ho theo hoc ai hoc."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page