Dien t cua c Thanh Cha

trc cac nha lanh ao dan s va ngoai giao oan

tai lau ai Dublin

 

Dien t cua c Thanh Cha trc cac nha lanh ao dan s va ngoai giao oan tai lau ai Dublin.

J.B. ang Minh An dch

Dublin (VietCatholic News 25-08-2018) - Luc 8:15 sang th Bay 25 thang 8 nam 2018 theo gi a phng, c Thanh Cha Phanxico khi hanh bang may bay t phi trng Fiumicino cua Roma e bay en Dublin.

Sau 3 gi 15 phut bay, c Thanh Cha a en Dublin.

Luc 11:30 c Thanh Cha a co buoi hoi kien vi Tong thong Michael D. Higgins trong vong 30 phut trc khi di chuyen en lau ai Dublin.

Luc 12:10, tai lau ai Dublin, c Thanh Cha a co mot dien t trc cac nha lanh ao chnh tr, dan s va ngoai giao oan.

Trong dien t tai ay, c Thanh Cha noi:

 

Tha Thu tng,

Cac thanh vien Chnh phu va Ngoai giao oan,

Tha toan the quy v,

Vao au chuyen tham cua toi en Ai Nh Lan, toi rat biet n li mi noi chuyen tai cuoc hop bao gom cac v ai dien cho i song dan s, van hoa va ton giao cua at nc, cung vi Ngoai giao va cac v quy khach. Toi biet n s tiep on than thien ma toi nhan c t Tong thong Ai Nh Lan, phan anh truyen thong hieu khach than mat cua ngi Ai Nh Lan noi tieng tren khap the gii. Toi cung hoan nghenh s hien dien cua mot phai oan t Bac Ai Nh Lan. Toi cam n Thu tng v li chao mng cua ngai.

Nh cac ban a biet, ly do chuyen vieng tham cua toi la e tham d cuoc gap g quoc te cac gia nh, to chc nam nay tai Dublin. Giao Hoi qua thc la mot gia nh cua cac gia nh, va cam thay can phai ho tr cac gia nh trong nhng no lc cua ho e ap ng mot cach trung tn va han hoan vi n goi c Chua trao cho ho trong xa hoi. oi vi gia nh, cuoc gap g nay la mot c hoi khong ch e tai khang nh cam ket cua ho oi vi s trung tn trong tnh yeu, s giup lan nhau va s ton trong thieng lieng oi vi mon qua thanh thieng la cuoc song di moi hnh thc cua no, ma con la e lam chng cho vai tro oc ao cua gia nh trong viec giao duc cac thanh vien va trong viec phat trien mot c cau xa hoi lanh manh va sinh hoa trai.

Toi muon thay cuoc gap g quoc te cac gia nh nh la mot chng ta tien tri ve di san phong phu cac gia tr ao c va tinh than, la nhiem vu ma moi the he eu phai cham soc va bao ve. Khong can phai la mot v tien tri cung co the nhan ra nhng kho khan ma cac gia nh ang gap phai trong xa hoi ang thay oi nhanh chong; cung thay c nhng au lo ve nhng anh hng ma s that bai cua hon nhan va cuoc song gia nh chac chan se gay ra tren moi lanh vc tng lai cua cong ong chung ta. Gia nh la chat keo ket noi cua xa hoi; khong phai ng nhien ma co, nhng phai c co vu va bao ve bi tat ca cac phng tien thch hp.

Chnh la trong gia nh ma moi ngi chung ta a trai qua nhng bc au i. o, chung ta hoc cach song hoa hp, kiem soat ban nang ch ky cua mnh, hoa giai cac d biet va tren het la phan nh va tm kiem nhng gia tr mang lai y ngha ch thc va s vien man cho cuoc song. Chung ta e cap en toan the gii nh mot gia nh, la v chung ta nhn nhan mot cach ung an nhng moi day lien ket nhan loai, va chung ta cam nhan c li mi goi hiep nhat va lien i, ac biet la oi vi cac anh ch em yeu hn. Tuy nhien, qua thng xuyen, chung ta cam thay bat lc khi oi mat vi nhng te nan dai dang cua han thu chung toc va sac toc, trong xung ot va bao lc an quyen nhau, trong s khinh thng nhan pham con ngi va nhng nhan quyen c ban; cung nh trong khoang cach ngay cang tang gia ngi giau va ngi ngheo. Chung ta can phai phuc hoi biet la ngan nao, trong moi lnh vc chnh tr va i song xa hoi, y thc tr thanh mot gia nh thc s cua cac dan toc! Va khong bao gi mat hy vong va long can am e co the kien tr trong s menh ao c la tr nen nhng ieu hp vien cua hoa bnh, hoa giai va cham soc lan nhau.

Ai Nh Lan nay, thach o nay co mot s cong hng ac biet, khi chung ta ngh en nhng xung ot lau dai gia anh ch em trong mot gia nh. Hai mi nam trc, cong ong quoc te a theo sat chat che cac s kien Bac Ai Nh Lan, dan en viec ky ket Thoa thuan Th sau Tuan Thanh. Chnh phu Ai Nh Lan, ket hp vi cac nha lanh ao chnh tr, ton giao va dan s cua Bac Ireland va Chnh phu Anh va vi s ho tr cua cac nha lanh ao the gii khac, a tao ra c mot boi canh nang ong nham giai quyet mot cuoc xung ot a gay ra nhng thiet hai to ln cho ca hai pha. Chung ta co the ta n ve hai thap ky hoa bnh theo sau Thoa thuan lch s nay, trong khi chung ta bay to hy vong vng chac rang qua trnh hoa bnh se vt qua moi tr ngai con lai va tao ieu kien cho s ra i cua mot tng lai hoa hp, hoa giai va tin tng lan nhau.

Tin Mng nhac nh chung ta rang hoa bnh ch thc toi hau la mot an sung t Thien Chua; tuon chay t nhng trai tim c cha lanh va hoa giai va m rong ra e om ap ca the gii. Nhng hoa bnh cung oi hoi, ve phan chung ta, mot s hoan cai lien tuc, la nguon mach cua nhng nguon lc tinh than can thiet e co the xay dng mot xa hoi thc s vng chac, va phuc vu thien ch chung. Neu khong co nen tang tinh than nay, ly tng cua mot gia nh toan cau co nguy c tr thanh chang co g khac hn la h vo. Lieu chung ta co dam noi rang muc tieu tao ra s thnh vng kinh te hay tai chnh se dan en mot trat t xa hoi cong bang hn va bnh ang hn hay khong? Hay chang qua no ch dan en s tang trng cua nen "van hoa loai bo" a khien chung ta ngay cang th vi ngi ngheo va nhng thanh vien vo phng t ve nhat cua gia nh nhan loai, ke ca nhng a tre cha chao i a b tc oat quyen song? Co le thach thc gay lan can lng tam chung ta nhat trong nhng ngay nay la cuoc khung hoang di c khong lo, khong t nhien bien mat nhng cac giai phap e giai quyet no oi hoi s khon ngoan, tam nhn va moi quan tam nhan ao vt len rat xa.

Toi biet ro tnh trang cua nhng anh ch em de b ton thng nhat cua chung ta - toi ang ngh en ac biet cac phu n va tre em, nhng ngi a trai qua nhng tnh huong ac biet kho khan trong qua kh; va nhng tre mo coi. Khi xem xet thc tai cua nhng ngi de b ton thng nhat nay, toi con biet noi g hn la nhn nhan tai tieng nghiem trong gay ra Ai Nh Lan bi s lam dung tre em cua cac thanh vien Giao hoi c giao pho cho ho cham soc va giao duc. Nhng li noi tai san bay cua Bo trng Tre em van vang vong trong trai tim toi. Cam n ban. Cam n v nhng li o. S that bai cua cac nha chc trach giao hoi - cac giam muc, be tren cac dong tu, linh muc va nhng ngi khac -khong oi pho thch ang vi nhng toi ac kinh tm nay a lam day len s phan no chnh ang va tiep tuc la nguyen nhan au kho va xau ho cho cong ong Cong Giao. Toi chia se nhng cam xuc nay. Ngi tien nhiem cua toi, la c Giao Hoang Benecto 16, a khong tiec li nhn nhan tnh chat nghiem trong cua tnh hnh va yeu cau cac bien phap "thc s phu hp vi Tin Mng, chnh ang va hieu qua" phai c thc hien e ap lai lai s phan boi long tin nay (Th muc vu cho ngi Cong Giao Ai Nh Lan, 10 ). S can thiep thang than va quyet liet cua ngai tiep tuc la mot khch le cho nhng no lc cua cac nha lanh ao giao hoi trong viec khac phuc nhng sai lam trong qua kh va ap dung cac quy tac nghiem ngat e bao am rang nhng chuyen nh the khong xay ra na. Gan ay hn, trong mot bc th gi cho toan the dan Chua, toi tai khang nh cam ket nay, qua thc, o la mot cam ket ln hn, e loai bo tai ng nay khoi Giao Hoi; bang moi gia. Moi a tre thc s la mot mon qua quy gia cua Thien Chua can phai c bao ve, khuyen khch phat trien nhng nang khieu cua mnh va c dan dat hng en s trng thanh tam linh va nhan ban.

Trong qua kh va hien tai, Giao hoi Ai Nh Lan a ong mot vai tro thuc ay thien ch cho tre em khong the b xoa m. Toi hy vong rang mc o nghiem trong cua nhng vu tai tieng lam dung a phi bay ra anh sang nhng thieu sot cua nhieu ngi, se giup nhan manh en tam quan trong cua viec bao ve tre v thanh nien va ngi ln de b ton thng bi toan xa hoi. Theo ngha nay, tat ca chung ta eu nhan thc c nhu cau cap thiet e mang en cho gii tre mot s thap tung khon ngoan va nhng gia tr lanh manh cho hanh trnh phat trien cua ho.

Cac ban than men, gan chn mi nam trc, Toa Thanh la mot trong nhng to chc quoc te au tien cong nhan quoc gia t do Ai Nh Lan. Bc tien o anh dau s khi au cua nhieu nam hoa hp va cong tac nang ong, ch co mot am may i qua tren ng chan tri. Gan ay, nhng no lc nhiet thanh va thien ch ca hai ben a gop phan ang ke vao viec tai lap ay ha hen nhng moi quan he than thien mang lai thien ch chung cho tat ca moi ngi. Nhng si ch det nen cau chuyen o keo dai en tan hn mot ngan nam tram nam trc, khi thong iep Kito giao, c giang day bi Thanh Patrick, la ngi a xem Ai Nh Lan la que hng mnh va tr thanh mot phan khong the thieu trong cuoc song va van hoa Ai Nh Lan. Nhieu "v thanh va cac hoc gia" cam thay c truyen cam hng e ri bo nhng b bien nay va mang c tin mi en nhng vung at khac. Tham ch ngay nay, ten cua Columba, Colombano, Brigida, Gallo, Killian, Brendan va nhieu ngi khac c vinh danh chau Au va xa hn na. Tren hon ao nay, i song tu vien, mot nguon mach cua van minh va sang tao nghe thuat a viet mot trang long lay trong lch s Ai Nh Lan va the gii.

Ngay nay, cung nh trong qua kh, nhng ngi nam n song at nc nay ang co gang lam phong phu them cuoc song cua dan toc vi s khon ngoan nay sinh t c tin. Ngay ca trong nhng gi phut en toi nhat cua Ai Nh Lan, ho tm thay trong c tin nguon mach cho long can am va s dan than la nhng ieu can thiet e tao nen tng lai cua t do va nhan pham, cong ly va lien i. S iep Kito giao la mot phan khong the thieu trong kinh nghiem nay va a hnh thanh nen ngon ng, t tng va van hoa cua ngi dan tren hon ao nay. Toi cau nguyen rang Ai Nh Lan, trong khi lang nghe nhng am sac a dang trong cac cuoc thao luan chnh tr-xa hoi ng ai, se khong quen nhng giai ieu soi ong trong s iep Kito giao, a nuoi dng no trong qua kh va co the tiep tuc lam nh the trong tng lai. Vi nhng suy ngh nay, toi than ai cau khan phc lanh s khon ngoan, niem vui va hoa bnh tren cac ban va tren tat ca ngi dan Ai Nh Lan yeu quy. Cam n cac ban.

 

Source: Libreria Editrice Vaticana INCONTRO CON LE AUTORITA, LA SOCIETA CIVILE E IL CORPO DIPLOMATICO DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO Castello di Dublino Sabato, 25 agosto 2018

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page