Caritas Indonesia tr giup nan nhan ong at

 

Caritas Indonesia tr giup nan nhan ong at.

Gia Hy

Indonesia (WH 09-08-2018) - Sau hai tran ong at xay ra trong tuan qua, ac biet la tren ao Lombok, cuoc song ngi dan nhng vung b nan ang gap nhieu kho khan.

So ngi thiet mang tai Lombok a len en 131 ngi. Hien ni ay rat can c vien tr. Caritas Indonesia ang no lc toi a e giup ngi dan Lombok. Ngoai cung cap thuoc men, to chc nay ang don dep ve sinh cho 188 can nha. Caritas Indonesia cung se co mot so cuoc gap g vi cac giao phan a phng e thao luan ve viec phoi hp hanh ong. Cac nhan vien Caritas va tnh nguyen vien se c phan bo en cac giao phan trong thi gian 30 ngay e ho tr bat c viec g ho co the lam c.

Caritas Indonesia se giup moi ngi, khong phan biet dan toc, ton giao, mac du so lng Kito hu ch chiem thieu so tai at nc co hn 87% dan so theo Hoi giao nay.

(Vatican News, 08/8/2018)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page