Th cua c Thanh Cha Phanxico

gi Dan Chua ve nhng toi pham lam dung tnh duc

 

Th cua c Thanh Cha Phanxico gi Dan Chua ve nhng toi pham lam dung tnh duc.

Phanxico, Giao hoang (Thanh Thi chuyen ng)

Vatican (WH 25-08-2018) - Sau ay la ban dch Viet ng Th cua c Thanh Cha Phanxico gi Dan Chua ve nhng toi pham lam dung tnh duc:

 

"Neu mot chi the b au, moi chi the cung au" (1 Cr 12, 26). Li Thanh Phaolo vang doi manh me trong long toi khi mot lan na toi lai c biet co nhieu tre em a chu au kho v b lam dung tnh duc, lam dung quyen lc va lam dung lng tam do mot so ang ke cac giao s va nhng ngi c thanh hien gay ra. Nhng toi ac gay thng tch nang ne au n va chang the lam g c, trc het cho chnh cac nan nhan, roi con cho nhng ngi trong gia nh ho va cho cong ong cac tn hu cung nh nhng ngi khong phai tn hu. Nhn lai viec a qua, du co gang xin tha th va sa cha nhng thiet hai, cung chang bao gi u. Nhn ve tng lai, phai het sc co gang kien tao mot nen van hoa khong nhng co kha nang ngan nga ma con ngan chan ca nhng g co the bao che va dung dng nhng tnh canh tng t. Noi au cua cac nan nhan va gia nh ho cung la noi au cua chung ta, v the, mot lan na, chung ta phai cap thiet khang nh lai cam ket cua mnh la bao ve cac tre v thanh nien va nhng ngi ln de b ton thng.

1. Neu mot chi the b au...

Trong nhng ngay va qua, mot phuc trnh a c cong bo, neu chi tiet nhng viec a xay ra cho t nhat mot ngan ngi van con song, von la nan nhan b lam dung tnh duc, lam dung quyen lc va lng tam do cac linh muc gay ra trong khoang 70 nam. Mac du co the noi hau het nhng trng hp nay a thuoc ve qua kh, nhng chung ta biet, du thi gian co troi i, van con o noi au cua nhieu nan nhan. Nhng vet thng nay khong bao gi bien mat, chung van quyet liet oi chung ta phai len an nhng toi ac nay va hiep lc nho tan goc nen van hoa s chet ay; nhng vet thng khong bao gi lanh c ay. Noi au quan long cua cac nan nhan ang keu thau tri cao, vay ma t lau a b lam ng, gi im lang hoac b cam nn. Nhng tieng keu cua ho con manh hn moi bien phap bat phai im tieng, hoac tham ch tm cach giai quyet bang nhng quyet nh cang lam van e tr nen nghiem trong en mc phc tap. Chua a nghe tieng keu nay va mot lan na cho chung ta thay Ngai ng pha nao. oan thanh thi cua c Maria khong the hieu khac i va van tiep tuc am tham vang vong suot lch s. V Chua nh li a ha cung cac to phu chung ta: "Chua gi tay bieu dng sc manh, dep tan phng long tr kieu cang; Chua ha be nhng ai quyen the va nang cao moi ke khiem nhng; Ke oi ngheo, Chua ban cua ay d, ngi giau co, Ngai uoi ve tay trang" (Lc 1, 51-53). Chung ta thay xau ho v nhan ra loi song cua mnh a phu nhan, va tiep tuc phu nhan nhng li mnh oc.

Cong ong Giao hoi chung ta xau ho va an nan nhn nhan mnh a khong co mat ni le ra chung ta phai co mat, a khong hanh ong kp thi, khong nhan ra tam mc ln lao va tnh nghiem trong cua thiet hai gay ra cho rat nhieu cuoc i. Chung ta khong the hien s quan tam en nhng ngi be mon; chung ta a bo ri ho. Toi mn li c hong y Ratzinger trong bai suy niem Chang ang Thanh Gia Th Sau Tuan Thanh nam 2005. Ngai at mnh vao tieng keu au n cua rat nhieu nan nhan va thot len: "Co biet bao nh ban trong Giao hoi, ke ca nhng ngi thuoc hang linh muc, le ra phai hoan toan thuoc ve Chua Kito! Biet bao kieu cang, biet bao t man! Chua Kito b cac mon e cua Ngi phan boi, viec ho lanh nhan Mnh va Mau Chua cach bat xng chac chan la ieu au n nhat ang Cu Chuoc phai hng chu; am thau trai tim Ngi. Chung ta ch con co the keu len Ngi t ay long mnh: Kyrie eleison - Lay Chua, xin cu chung con! (x. Mt 8, 25)" (Chang Th Chn).

2. ...moi chi the cung au

Pham vi va mc o nghiem trong cua tat ca nhng g a xay ra oi chung ta phai hanh ong mot cach toan dien va trong toan Giao hoi. V trong moi hanh trnh hoan cai, ieu quan trong va can thiet la phai nhan ra s that cua nhng g a xay ra, nhng nh vay cung cha u. Ngay nay, Dan Chua chung ta ng trc thach o phai nhan lay noi au anh em, ch em mnh ang chu ni the xac va tinh than cua ho. Neu trong qua kh, cach ap lai la bo mac, con ngay nay, chung ta muon lien i vi ho, theo ngha sau sac nhat va thach o nhat, e tr thanh cach thc nh hnh lch s hien tai va tng lai. Va vi cach thc nay, cac xung ot, cang thang, nhat la nhng nan nhan cua moi loai lam dung co the gap c ban tay cha ra e bao ve va giai cu ho thoat khoi au thng (x. Tong huan Evangelii Gaudium, 228). S lien i nay khong ngng oi chung ta phai len an bat c ieu g gay nguy hai cho s toan ven cua bat c ngi nao. S lien i yeu cau chung ta phai chong lai moi loai suy oi, nhat la suy oi ve tinh than. Tiep en la "loai ui mu chay theo tien nghi va thoa man, bat chap tat ca: la doi, vu khong, v ky va moi hnh thai tinh vi khac cua cai toi ca nhan chu ngha, v 'ngay ca Satan cung oi lot thien than sang lang' (2 Cr 11, 14) (Tong huan Gaudete et Exsultate, 165). Li Thanh Phaolo khuyen hay chu au kho vi nhng ai ang au kho la phng dc hu hieu nhat khac phuc xu hng lap lai li cua Cain: "Con la ngi gi em con sao?" (St 4, 9).

Toi biet hien co nhng no lc va hoat ong tai nhieu ni tren the gii nham a ra nhng cach thc can thiet bao am cho s an toan va bao ve s toan ven cua tre em va nhng ngi ln de b ton thng, cung nh thc hien chnh sach khong khoan dung va nhng phng cach khien cho nhng ke vi pham hoac bao che nhng toi ac nay phai chu trach nhiem. Chung ta a tr hoan viec ap dung nhng hanh ong va s trng phat rat can thiet nay, nhng toi tin chung se giup cho nen van hoa biet lu tam en nhau c bao am lan rong hn trong hien tai va tng lai.

Cung vi nhng no lc nay, moi ngi a c ra toi can thay mnh d phan vao s thay oi trong Giao hoi va xa hoi ma chung ta ang rat can. S thay oi nay oi hoi moi ca nhan va cong ong hay hoan cai e chung ta co the nhn s viec nh Chua nhn. Nh Thanh Gioan Phaolo II thng noi: "Neu chung ta thc s bat au lai t viec chiem ngam Chua Kito, chung ta phai hoc cach ngam nhn Ngi, nhat la ngam nhn Chua ni khuon mat nhng ngi Chua muon ong hnh ong dang vi ho" (Tong th Novo Millennio Ineunte, 49). Nhn s viec nh Chua nhn, co mat ni Chua muon chung ta co mat, thc hien viec hoan cai tam hon trc nhan Chua. e lam c nh vay, chung ta can phai cau nguyen va thong hoi. Toi mi goi toan the Dan Thanh trung tn cua Thien Chua thc thi viec thong hoi bang cau nguyen va an chay, nh Chua a truyen [1]. Viec thc hanh nay co the anh thc lng tam chung ta va khi day s lien i va dan than xay dng nen van hoa biet lu tam en nhau, mot nen van hoa noi "khong bao gi na" oi vi bat c hnh thc lam dung nao.

Khong the ngh en hoat ong cua chung ta se bien chuyen neu moi thanh phan Dan Chua trong Giao hoi khong tham gia tch cc. Qua that, bat c khi nao chung ta co gang sap xep lai, buoc phai im lang, hoac lam ng, hoac thu gon Dan Chua vao nhom nho nhng ngi u tu, rot cuoc, chung ta ang tao ra nhng cong oan, cac d an, nhng cach tiep can than hoc, nhng linh ao va cau truc khong co goc re, ky c, dien mao, the xac, va cuoi cung, khong co s song [2]. ieu nay c the hien ro ret qua cach hieu theo y rieng ve quyen bnh trong Giao hoi, mot ieu pho bien ni nhieu cong oan a xay ra viec lam dung tnh duc va lam dung quyen bnh va lng tam. Nh vay chnh la trng hp mang tinh than giao s tr, mot cach tiep can "khong ch xoa bo net ac trng cua ngi Kito hu, ma con a en viec lam sut giam va coi thng an sung b tch Ra toi a c Chua Thanh Than at vao coi long moi ngi chung ta" [3]. Chu ngha giao s, du ni cac linh muc hoac giao dan, eu ca vao than mnh Giao hoi, eu dung dng va giup sc cho s xau xa toi loi, von chung ta ang len an, lai tiep tuc ton tai. Noi "khong" vi lam dung la cng quyet noi "khong" vi moi hnh thc giao s tr.

Bao gi cung hu ch khi nh rang "trong lch s cu o, Chua a cu mot dan toc. Chung ta khong bao gi hoan toan la chnh mnh neu khong thuoc ve mot dan toc. o la ly do v sao khong ai c cu o tr troi mot mnh. Trai lai, Thien Chua keo chung ta en vi Ngi, a vao tong the phc hp nhng moi tng quan lien v trong cong ong nhan loai. Thien Chua muon i vao cuoc song va lch s cua mot dan toc" (Tong huan Gaudete et Exsultate, 6). Nh vay, cach thc duy nhat chung ta ap lai s d a gay au buon cho rat nhieu cuoc i nay la thay c trach nhiem cua toan the Dan Chua chung ta. Y thc mnh thuoc ve mot dan toc va cung chia se mot lch s se giup chung ta nhan ra toi loi va sai lam cua mnh trong qua kh, m long ra an nan thong hoi, nh vay se giup chung ta sa oi t ben trong. Neu moi thanh phan trong Giao hoi khong tch cc tham gia, tat ca nhng ieu chung ta lam nham nho tan goc th van hoa lam dung trong cac cong oan, chung ta se khong thanh cong trong viec tao ra nhng ong lc can thiet cho mot thay oi lanh manh va hu hieu. Chieu kch thong hoi cua an chay va cau nguyen se giup chung ta, la Dan cua Thien Chua va la nhng ke co toi, en trc mat Ngai va anh em, ch em ang mang thng tch, nai xin c tha th va n biet xau ho, hoan cai. Nh o, chung ta se hanh ong lam phat sinh nhng ong lc hp vi Tin Mng. V "moi khi chung ta co gang tr ve nguon va khoi phuc net ti mi ban au cua Tin Mng, nhng ai lo mi me lien xuat hien, nhng con ng sang tao lien m ra, vi nhng hnh thc dien at khac nhau, nhng dau ch va li le hung hon hn, dien ta y ngha mi cho the gii hom nay" (Tong huan Evangelii Gaudium, 11).

ieu quan trong la Giao hoi chung ta co kha nang nhn nhan va len an, vi long au buon va xau ho, cac toi ac do nhng ngi c thanh hien, cac giao s, va tat ca nhng ngi c giao s mang trong nom va san soc nhng ngi de b ton thng nhat. Chung ta hay nai xin s tha th cho toi loi cua mnh va toi loi cua ngi khac. Y thc mnh co toi se giup chung ta nhan ra nhng sai lam, toi ac va vet thng a gay ra trong qua kh, con hien tai, cho chung ta c m long ra va quyet bc vao cuoc hanh trnh hoan cai mi.

Cung vay, thong hoi va cau nguyen se giup chung ta m oi mat va coi long hng en nhng au kho cua tha nhan va che ng long khao khat quyen lc va cua cai von la can nguyen sinh ra toi loi xau xa nay. Xin cho viec an chay va cau nguyen m oi tai chung ta trc noi au cam nn cua tre th, ngi tre va ngi tan tat. An chay co the lam chung ta oi khat cong ly va thuc ay chung ta bc i trong s that, ung ho moi bien phap phap ly can thiet. Viec an chay khien chung ta b lay ong va thuc ay chung ta dan than theo s that va bac ai vi moi ngi nam n thanh tam thien ch va vi cong ong xa hoi noi chung, e chong lai moi hnh thc lam dung quyen lc, lam dung tnh duc va lam dung lng tam.

Nh vay, chung ta co the cho thay ro rang mnh c keu goi lam "dau ch va cong cu cho s hiep thong vi Thien Chua va hiep nhat vi toan the nhan loai" (Hien che Lumen Gentium, 1).

"Neu mot chi the b au, moi chi the cung au", Thanh Phaolo noi. Vi tinh than cau nguyen va thong hoi, ca nhan moi ngi va cong oan chung ta se song ung vi li day nay, nh o chung ta co the thang tien trong an sung xot thng, cong ly, ngan nga va sa cha. c Maria a chon cho ng di chan thap gia Con cua Me. Me a khong ngan ngai lam nh the, ng chon chan ben Chua Giesu. Qua o, Me cho thay cach Me a song ca cuoc i mnh. Khi cam nghiem noi au buon do nhng vet thng trong Giao hoi em lai, tot nhat chung ta hay cung c Me "vng tam cau nguyen hn na", tm cach ln len trong tnh yeu va trung thanh vi Giao hoi hn na (Thanh Inhaxio Loyola, Linh thao, 319). Me Maria, ngi mon e au tien cua Chua, day tat ca chung ta lam the nao biet dng lai trc nhng noi kho au cua ngi vo toi, khong cha mnh cung khong to ra hen nhat. Chiem ngam c Maria la kham pha mau gng cua ngi that s theo Chua Kito.

Xin Chua Thanh Than ban cho chung ta n hoan cai va xc dau coi long chung ta ang can en, e chung ta to long an nan trc nhng toi ac lam dung nay, va doc long can am chong lai chung.

Vatican, ngay 20 thang 8 nam 2018

Phanxico, Giao hoang

(Thanh Thi chuyen ng -

Nguon: Libreria Editrice Vaticana, ban tieng Anh va tieng Phap)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[1] "Giong quy nay ch co the tr c nh an chay va cau nguyen" (Mt 17, 21)

[2] x. Th gi Dan L Hanh cua Thien Chua tai Chile (31 thang Nam 2018)

[3] Th gi c hong y Marc Ouellet, Chu tch Uy ban Toa Thanh ve chau My Latinh (19 thang Ba nam 2016)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page